Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 2k
Luni, 14 decembrie 2020 - Bruxelles

11. Negocieri înaintea primei lecturi a Consiliului (articolul 72 din Regulamentul de procedură)

Președintele a anunțat deciziile comisiilor ENVI și JURI/LIBE de a iniția negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 72 din Regulamentul de procedură, în temeiul următoarelor poziții ale Parlamentului în primă lectură:

comisia ENVI

- Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 17 aprilie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1293/2013 (COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)) - poziția în prima lectură P8_TA (2019) 0405 P8_TA(2019)0405;

comisii JURI/LIBE

- Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 17 aprilie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Justiție” (COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)) - poziția în prima lectură P8_TA(2019)0406.

Aceste poziții ale Parlamentului în primă lectură constituie mandatul pentru negocieri.

Ultima actualizare: 20 august 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate