Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 2k
Pondelok, 14. decembra 2020 - Brusel

11. Rokovania pred prvým čítaním v Rade (článok 72 rokovacieho poriadku)

Predseda v súlade s článkom 72 rokovacieho poriadku oznámil rozhodnutia výborov ENVI a JURI/LIBE začať medziinštitucionálne rokovania na základe pozícií Európskeho parlamentu v prvom čítaní, pokiaľ ide o:

výbor ENVI

- Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. apríla 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Program pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1293/2013 (COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)) – pozícia v prvom čítaní P8_TA(2019)0405;

výbory JURI/LIBE

- Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. apríla 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program Spravodlivosť (COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)) - pozícia v prvom čítaní P8_TA(2019)0406.

Tieto pozície Parlamentu v prvom čítaní, ktoré predstavujú mandát pre tieto rokovania, sú zverejnené na internetových stránkach Parlamentu.

Posledná úprava: 20. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia