Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 5k
Esmaspäev, 14. detsember 2020 - Brüssel

12. Delegeeritud õigusaktid ja rakendusmeetmed (kodukorra artikli 111 lõige 6 ning artikli 112 lõike 4 punkt d)

Kooskõlas kodukorra artikli 111 lõikega 6 ning artikli 112 lõike 4 punktiga d teatas komisjonide esimeeste konverentsi president Euroopa Parlamendi presidendile, et järgmistele tekstidele vastuväiteid ei esitatud:

- ENVI-komisjoni soovitus mitte esitada vastuväiteid komisjoni 29. oktoobri 2020. aasta delegeeritud määrusele, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2019/2124 seoses kauba liidust väljaviimise piiripunktis tehtava ametliku kontrolliga ning teatavate transiiti ja ümberlaadimist käsitlevate sätetega (C(2020)07418 ; 2020/2855(DEA)) (B9-0420/2020);

- ENVI-komisjoni soovitus mitte esitada vastuväiteid komisjoni määruse eelnõule, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 XIV lisa seoses ainerühmaga 4-(1,1,3,3-tetrametüülbutüül)fenool, etoksüülitud (hõlmab täpselt määratletud aineid ja tundmatu või muutuva koostisega aineid, kompleksseid reaktsioonisaadusi ja bioloogilist päritolu materjale, polümeere ja homolooge) (D070073/02 ; 2020/2898(RPS)) (B9-0408/2020);

- ENVI-komisjoni soovitus mitte esitada vastuväiteid komisjoni 7. detsembri 2020 delegeeritud määrusele, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 853/2004 II lisa seoses teatavate loomsete toodete identifitseerimismärgi kasutamisega Ühendkuningriigis seoses Põhja-Iirimaaga (C(2020)08765 ; 2020/2907(DEA)) (B9-0423/2020);

- ECON-komisjoni soovitus mitte esitada vastuväiteid komisjoni määruse eelnõule, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvahelise raamatupidamisstandardiga (IAS) 39 ja rahvusvaheliste finantsaruandlusstandarditega (IFRS) 4, 7, 9 ja 16 (D069602/1 ; 2020/2851(RPS)) (B9-0406/2020).

- IMCO-komisjoni soovitus mitte esitada vastuväiteid komisjoni 20. novembri 2020. aasta delegeeritud määrusele, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2015/2446 sisenemise ülddeklaratsioonide ja väljaveoeelsete deklaratsioonide esitamise tähtaegade osas Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigist, Kanalisaartelt ja Mani saarelt lähtuva või sinna suunduva meretranspordi puhul (C(2020)08072 ; 2020/2890(DEA)) (B9-0417/2020);

- JURI-komisjoni soovitus mitte esitada vastuväiteid komisjoni 6. novembri 2020. aasta delegeeritud määrusele, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2019/815 seoses ühtse elektroonilise aruandlusvormingu jaoks regulatiivsetes tehnilistes standardites sätestatud taksonoomia ajakohastamisega 2020. aastal (C(2020)7523 ; 2020/2865(DEA)) (B9-0418/2020).

Juhul kui ükski fraktsioon või vähemalt miinimumlävendile vastav arv parlamendiliikmeid ei esita 24 tunni jooksul pärast käesolevat teadet soovituste kohta vastuväiteid, loetakse need heakskiidetuks. Vastasel juhul pannakse soovitused hääletusele.

Viimane päevakajastamine: 20. august 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika