Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
XML 4k
Ponedjeljak, 14. prosinca 2020. - Bruxelles

12. Delegirani akti i provedbene mjere (članak 111. stavak 6. i članak 112. stavak 4. točka (d) Poslovnika)

U skladu s člankom 111. stavkom 6. i člankom 112. stavkom 4. točkom (d) Poslovnika, predsjednik Konferencije predsjednika odbora priopćio je predsjedniku Parlamenta da nije uložen nijedan prigovor na sljedeće:

- preporuka Odbora ENVI o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu (EU) 2019/2124 Komisije od 29. listopada 2020. u pogledu službenih kontrola na graničnoj kontrolnoj postaji na kojoj roba napušta Uniju i određenih odredaba o provozu i pretovaru (C(2020)07418 ; 2020/2855(DEA)) (B9-0420/2020);

- preporuka Odbora ENVI o neulaganju prigovora na Nacrt uredbe Komisije o izmjeni Priloga XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu skupine tvari 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol, etoksiliran (obuhvaćajući točno definirane tvari i tvari nepoznatog ili promjenjivog sastava, složene reakcijske proizvode ili biološke materijale, polimere i homologne tvari) (D070073/02 ; 2020/2898(RPS)) (B9-0408/2020);

- preporuka Odbora ENVI o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije od 7. prosinca 2020. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu identifikacijske oznake koja se treba upotrebljavati za određene proizvode životinjskog podrijetla u Ujedinjenoj Kraljevini u pogledu Sjeverne Irske (C(2020)08765 ; 2020/2907(DEA)) (B9-0423/2020);

- preporuka Odbora ECON o neulaganju prigovora na nacrt Uredbe Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu Međunarodnog računovodstvenog standarda 39 i Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja 4, 7, 9 i 16 (D069602/01 ; 2020/2851(RPS)) (B9-0406/2020).

- preporuka Odbora IMCO o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije od 20. studenog 2020. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 u pogledu rokova za podnošenje ulaznih skraćenih deklaracija i deklaracija prije otpreme u slučaju prijevoza morem kojemu je polazište ili odredište u Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske, Kanalskim otocima i Otoku Manu (C(2020)08072 ; 2020/2890(DEA)) (B9-0417/2020);

- preporuka Odbora JURI o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije od 6. studenoga 2020. o izmjenama Delegirane uredbe (EU) 2019/815 u pogledu ažuriranja iz 2020. taksonomije utvrđene u regulatornim tehničkim standardima za jedinstveni elektronički format za izvještavanje (C(2020)7523 ; 2020/2865(DEA)) (B9-0418/2020).

Ako u roku od 24 sata nakon ove objave klub zastupnika ili zastupnici koji dosežu barem niski prag ne ulože prigovor, preporuke se smatraju prihvaćenima. U suprotnome se stavljaju na glasovanje.

Posljednje ažuriranje: 20. kolovoza 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti