Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 5k
Luni, 14 decembrie 2020 - Bruxelles

12. Acte delegate și măsuri de punere în aplicare [articolul 111 alineatul (6) și articolul 112 alineatul (4) litera (d) din Regulamentul de procedură]

În conformitate cu articolul 111 alineatul (6) și cu articolul 112 alineatul (4) litera (d) din Regulamentul de procedură, președintele Conferinței președinților de comisie l-a informat pe Președintele Parlamentului că nu au fost formulate obiecții împotriva:

- recomandării comisiei ENVI de a nu formula obiecții la Regulamentul delegat al Comisiei din 29 octombrie 2020 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2019/2124 în ceea ce privește controalele oficiale la punctul de inspecție la frontieră prin care bunurile părăsesc Uniunea și anumite dispoziții privind tranzitul și transbordarea (C(2020)07418 ; 2020/2855(DEA)) (B9-0420/2020);

- recomandării comisiei ENVI de a nu ridica nicio obiecție la proiectul de regulament al Comisiei de modificare a anexei XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește grupa de substanțe 4- (1,1,3,3-Tetrametilbutil)fenol etoxilat (care acoperă substanțe bine definite și substanțe cu compoziție necunoscută sau variabilă, produse de reacție complexă sau materiale biologice, polimeri și omologi) (D070073/02 ; 2020/2898(RPS)) (B9-0408/2020);

- recomandării comisiei ENVI de a nu formula obiecții la Regulamentul delegat al Comisiei din 7 decembrie 2020 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește marca de identificare care trebuie utilizată pentru anumite produse de origine animală în Regatul Unit în privința Irlandei de Nord (C(2020)08765 ; 2020/2907(DEA)) (B9-0423/2020);

- recomandării comisiei ECON de a nu formula obiecții la proiectul de regulament al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului, în ceea ce privește Standardul Internațional de Contabilitate 39 și Standardele Internaționale de Raportare Financiară 4, 7, 9 și 16 (D069602/01 ; 2020/2851(RPS)) (B9-0406/2020).

- recomandării comisiei IMCO de a nu ridica nicio obiecție față de regulamentul delegat al Comisiei din 20 noiembrie 2020 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2446 în ceea ce privește termenele de depunere a declarațiilor sumare de intrare și a declarațiilor prealabile la ieșire în cazul transportului pe cale maritimă din și către Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Insulele Anglo-Normande și Insula Man (C(2020)08072 ; 2020/2890(DEA)) (B9-0417/2020);

- recomandării comisiei JURI de a nu formula obiecții la regulamentul delegat al Comisiei din 6 noiembrie 2020 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2019/815 în ceea ce privește actualizarea din 2020 a taxonomiei prevăzute în standardele tehnice de reglementare privind specificarea unui format de raportare electronic unic (C(2020)7523 ; 2020/2865(DEA)) (B9-0418/2020).

În cazul în care un grup politic sau un număr de deputați care atinge cel puțin pragul redus nu ridică obiecții în termen de douăzeci și patru de ore de la prezentul anunț, aceste recomandări vor fi considerate aprobate. În caz contrar, acestea vor fi supuse la vot.

Ultima actualizare: 20 august 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate