Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 3k
Pondělí, 14. prosince 2020 - Brusel

13. Opravy (článek 241 jednacího řádu)

Příslušné výbory předaly následující opravy k textům přijatým Evropským parlamentem:

- oprava P8_TA(2018)0180(COR02) k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (Úř. věst. L 150, 14.6.2018, s. 1) (postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 19. dubna 2018 k přijetí výše uvedeného nařízení P8_TA(2018)0180)- (COM(2014)0180 - C7-0109/2014 – 2014/0100(COD)) - výbor AGRI;

- oprava P8_TA(2018)0338(COR01) k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1672 ze dne 23. října 2018 o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Unie nebo ji opouštějící a o zrušení nařízení (ES) č. 1889/2005 (Úř. věst. L 284, 12.11.2018, s. 6) (postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 12. září 2018 k přijetí výše uvedeného nařízení P8_TA(2018)0338) - (COM(2016)0825 – C8-0001/2017 – 2016/0413(COD)) - výbory ECON/LIBE.

Pokud nejpozději do dvaceti čtyř hodin nepožádá politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty, aby se o těchto opravách hlasovalo, považují se podle čl. 241 odst. 4 jednacího řádu za schválené.

Poslední aktualizace: 20. srpna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí