Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 3k
Esmaspäev, 14. detsember 2020 - Brüssel

13. Parandused (kodukorra artikkel 241)

Pädevad komisjonid on esitanud Euroopa Parlamendis vastu võetud tekstide kohta järgmised parandused:

- Parandus P8_TA(2018)0180(COR02): Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2018. aasta määrus (EL) 2018/848, mis käsitleb mahepõllumajanduslikku tootmist ja mahepõllumajanduslike toodete märgistamist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 834/2007 (ELT L 150, 14.6.2018, lk 1) – (19. aprillil 2018. aastal esimesel lugemisel vastu võetud Euroopa Parlamendi seisukoht eesmärgiga võtta vastu ülalnimetatud määrus P8_TA(2018)0180) – (COM(2014)0180 – C7-0109/2014 – 2014/0100(COD)) – AGRI-komisjon;

- Parandus P8_TA(2018)0338(COR01): Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1672, mis käsitleb liitu toodava või liidust välja viidava sularaha kontrolli ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1889/2005 (ELT L 284, 12.11.2018, lk 6) – (12. septembril 2018. aastal esimesel lugemisel vastu võetud Euroopa Parlamendi seisukoht eesmärgiga võtta vastu ülalnimetatud määrus P8_TA(2018)0338) – (COM(2016)0825 – C8-0001/2017 – 2016/0413(COD)) – ECON/LIBE-komisjonid.

Parandused loetakse kodukorra artikli 241 lõike 4 kohaselt heakskiidetuks, kui 24 tunni jooksul alates paranduste teatavakstegemisest ei esita fraktsioon või vähemalt miinimumlävendile vastav arv parlamendiliikmeid taotlust nende hääletusele panemiseks.

Viimane päevakajastamine: 20. august 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika