Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
XML 3k
2020. december 14., Hétfő - Brüsszel

13. Helyesbítések (az eljárási szabályzat 241. cikke)

Az illetékes bizottságok az alábbi helyesbítéseket továbbították az Európai Parlament által elfogadott szövegekhez:

- Helyesbítés P8_TA(2018)0180(COR02) az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek jelöléséről, valamint a 834/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendelethez (HL L 150., 2018.6.14., 1. o.) az Európai Parlament által 2018. április 19-én a fent említett rendelet elfogadására tekintettel első olvasatban elfogadott álláspont P8_TA(2018)0180) - (COM(2014)0180 - C7-0109/2014 – 2014/0100(COD)) – AGRI bizottság;

- Helyesbítés P8_TA(2018)0338(COR01) az Unió területére belépő, illetve az Unió területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről és az 1889/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. október 23-i (EU) 2018/1672 európai parlamenti és tanácsi rendelethez (HL L 284., 2018.11.12., 6. o.) (az Európai Parlament által 2018. szeptember 12-én a fent említett rendelet elfogadására tekintettel első olvasatban elfogadott álláspont P8_TA(2018)0338) - (COM(2016)0825 – C8-0001/2017 – 2016/0413(COD)) – ECON és LIBE bizottság.

Az eljárási szabályzat 241. cikkének (4) bekezdése értelmében ezeket a helyesbítéseket elfogadottnak kell tekinteni, ha a bejelentésüktől számított huszonnégy órán belül sem valamelyik képviselőcsoport, sem legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő nem nyújt be kérelmet szavazásra bocsátásukra.

Utolsó frissítés: 2021. augusztus 20.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat