Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 3k
Poniedziałek, 14 grudnia 2020 r. - Bruksela

13. Sprostowania (art. 241 Regulaminu)

Komisje przedmiotowo właściwe przedstawiły następujące sprostowania do dokumentów przyjętych przez Parlament Europejski:

- Sprostowanie P8_TA(2018)0180(COR02) do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (Dz.U. L 150 z 14.6.2018, s. 1) - (stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu dnia 19 kwietnia 2018 r. w celu przyjęcia wspomnianego wyżej rozporządzenia P8_TA(2018)0180) - (COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD)) - komisja AGRI;

- Sprostowanie P8_TA(2018)0338(COR01) do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1672 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Unii lub wywożonych z Unii oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1889/2005 (Dz.U. L 284 z 12.11.2018, s. 6) - (stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu dnia 12 września 2018 r. w celu przyjęcia wspomnianego wyżej rozporządzenia P8_TA(2018)0338) - (COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)) - komisje ECON/LIBE.

Zgodnie z art. 241 ust. 4 Regulaminu sprostowania te uznaje się za zatwierdzone, chyba że w terminie 24 godzin grupa polityczna lub posłowie w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg złożą wniosek o poddanie ich pod głosowanie.

Ostatnia aktualizacja: 20 sierpnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności