Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 3k
Luni, 14 decembrie 2020 - Bruxelles

13. Rectificări (articolul 241 din Regulamentul de procedură)

Comisiile competente au transmis următoarele rectificări la textele adoptate de Parlamentul European:

- Rectificare P8_TA(2018)0180(COR02) la Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului (JO L 150, 14.6.2018, p. 1) - (poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 19 aprilie 2018 în vederea adoptării regulamentului menționat mai sus P8_TA(2018)0180) - (COM(2014)0180 - C7-0109/2014 – 2014/0100(COD)) – comisia AGRI;

- Rectificare P8_TA(2018)0338(COR01) la Regulamentul (UE) 2018/1672 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind controlul numerarului care intră sau iese din Uniune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1889/2005 (JO L 284, 12.11.2018, p. 6) - (poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 12 septembrie 2018 în vederea adoptării regulamentului menționat mai sus P8_TA(2018)0338) - (COM(2016)0825 – C8-0001/2017 – 2016/0413(COD)) - comisiile ECON/LIBE.

În conformitate cu articolul 241 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, aceste rectificări se consideră aprobate, cu excepția cazului în care, în termen de douăzeci și patru de ore, un grup politic sau un număr de deputați care atinge cel puțin pragul redus solicită supunerea lor la vot.

Ultima actualizare: 20 august 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate