Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 7k
Pondělí, 14. prosince 2020 - Brusel

14. Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 79 jednacího řádu)

Předseda oznámil, že spolu s předsedou Rady podepíše ve středu 16. prosince 2020 níže uvedené akty přijaté řádným legislativním postupem.

- Tento název není v současnosti k dispozici ve všech jazycích. Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) N° 1303/2013 as regards additional resources and implementing arrangements to provide assistance for fostering crisis repair in the context of the COVID-19 pandemic and its social consequences and for preparing a green, digital and resilient recovery of the economy (REACT-EU) (00058/2020/LEX - C9-0416/2020 - 2020/0101(COD));

- Tento název není v současnosti k dispozici ve všech jazycích. Regulation of the European Parliament and of the Council laying down certain transitional provisions for support from the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and from the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) in the years 2021 and 2022 and amending Regulations (EU) N° 1305/2013, (EU) N° 1306/2013 and (EU) N° 1307/2013 as regards resources and application in the years 2021 and 2022 and Regulation (EU) N° 1308/2013 as regards resources and the distribution of such support in respect of the years 2021 and 2022 (00029/2020/LEX - C9-0415/2020 - 2019/0254(COD));

- Tento název není v současnosti k dispozici ve všech jazycích. Decision of the European Parliament and of the Council authorising the Commission to vote in favour of an increase in the authorised capital of the European Investment Fund (00059/2020/LEX - C9-0413/2020 - 2020/0343(COD));

- Tento název není v současnosti k dispozici ve všech jazycích. Decision of the European Parliament and of the Council amending Decision No 445/2014/EU establishing a Union action for the European Capitals of Culture for the years 2020 to 2033 (2020/0179(COD)) (00055/2020/LEX - C9-0412/2020 - 2020/0179(COD));

- Tento název není v současnosti k dispozici ve všech jazycích. Decision of the European Parliament and of the Council on a European Year of Rail (2021) (2020/0035(COD)) (00048/2020/LEX - C9-0411/2020 - 2020/0035(COD));

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o obecném režimu podmíněnosti na ochranu rozpočtu Unie (00064/2020/LEX - C9-0410/2020 - 2018/0136(COD));

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o odstranění cel na určité zboží (00044/2020/LEX - C9-0406/2020 - 2020/0253(COD));

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění příloha IIa nařízení Rady (ES) č. 428/2009, pokud jde o udělení všeobecného vývozního povolení Unie pro vývoz určitého zboží dvojího užití z Unie do Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (00045/2020/LEX - C9-0404/2020 - 2020/0313(COD));

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013, pokud jde o spolupráci s Úřadem evropského veřejného žalobce a účelnost vyšetřování Evropského úřadu pro boj proti podvodům (00062/2020/LEX - C9-0403/2020 - 2018/0170(COD));

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o použití celních kvót a jiných dovozních kvót Unie (00043/2020/LEX - C9-0402/2020 - 2020/0176(COD));

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1215/2009, kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté (00042/2020/LEX - C9-0390/2020 - 2020/0051(COD));

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci pro ozdravné postupy a řešení krize ústředních protistran a o změně nařízení (EU) č. 1095/2010, (EU) č. 648/2012, (EU) č. 600/2014, (EU) č. 806/2014 a (EU) 2015/2365 a směrnic 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2007/36/ES, 2014/59/EU a (EU) 2017/1132 (00057/2020/LEX - C9-0388/2020 - 2016/0365(COD));

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady o jakosti vody určené k lidské spotřebě (přepracované znění) (00053/2020/LEX - C9-0380/2020 - 2017/0332(COD));

- Tento název není v současnosti k dispozici ve všech jazycích. Regulation of the European Parliament and of the Council on certain aspects of railway safety and connectivity with regard to the cross-border infrastructure linking the Union and the United Kingdom through the Channel Fixed Link (00060/2020/LEX - C9-0414/2020 - 2020/0347(COD)).

Poslední aktualizace: 20. srpna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí