Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 6k
Esmaspäev, 14. detsember 2020 - Brüssel

14. Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allkirjastamine (kodukorra artikkel 79)

President teatas, et kirjutab kolmapäeval, 16. detsembril 2020 koos nõukogu eesistujaga alla järgmistele seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktidele:

- dokument ei ole veel kõikidesse keeltesse tõlgitud. Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) N° 1303/2013 as regards additional resources and implementing arrangements to provide assistance for fostering crisis repair in the context of the COVID-19 pandemic and its social consequences and for preparing a green, digital and resilient recovery of the economy (REACT-EU) (00058/2020/LEX - C9-0416/2020 - 2020/0101(COD));

- dokument ei ole veel kõikidesse keeltesse tõlgitud. Regulation of the European Parliament and of the Council laying down certain transitional provisions for support from the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and from the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) in the years 2021 and 2022 and amending Regulations (EU) N° 1305/2013, (EU) N° 1306/2013 and (EU) N° 1307/2013 as regards resources and application in the years 2021 and 2022 and Regulation (EU) No 1308/2013 as regards resources and the distribution of such support in respect of the years 2021 and 2022 (00029/2020/LEX - C9-0415/2020 - 2019/0254(COD));

- dokument ei ole veel kõikidesse keeltesse tõlgitud. Decision of the European Parliament and of the Council authorising the Commission to vote in favour of an increase in the authorised capital of the European Investment Fund (00059/2020/LEX - C9-0413/2020 - 2020/0343(COD));

- dokument ei ole veel kõikidesse keeltesse tõlgitud. Decision of the European Parliament and of the Council amending Decision N° 445/2014/EU establishing a Union action for the European Capitals of Culture for the years 2020 to 2033 (2020/0179(COD)) (00055/2020/LEX - C9-0412/2020 - 2020/0179(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa raudteeaasta (2021) kohta (2020/0035(COD)) (00048/2020/LEX - C9-0411/2020 - 2020/0035(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb üldist tingimuslikkuse korda liidu eelarve kaitsmiseks (00064/2020/LEX - C9-0410/2020 - 2018/0136(COD));

- Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus, millega kaotatakse tollimaksud teatavatele kaupadele (00044/2020/LEX - C9-0406/2020 - 2020/0253(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 428/2009 IIa lisa liidu üldise ekspordiloa andmise osas teatavate kahesuguse kasutusega kaupade ekspordiks liidust Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriiki (00045/2020/LEX - C9-0404/2020 - 2020/0313(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 883/2013 seoses Euroopa Prokuratuuriga tehtava koostöö ja Euroopa Pettustevastase Ameti juurdluste tulemuslikkusega (00062/2020/LEX - C9-0403/2020 - 2018/0170(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb liidu tariifikvootide ja muude impordikvootide kohaldamist (00043/2020/LEX - C9-0402/2020 - 2020/0176(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1215/2009, millega kehtestatakse erandlikud kaubandusmeetmed Euroopa Liidu stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevate või sellega seotud maade ja territooriumide suhtes (00042/2020/LEX - C9-0390/2020 - 2020/0051(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kesksete vastaspoolte finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse raamistiku kohta ning millega muudetakse määruseid (EL) nr 1095/2010, (EL) nr 648/2012, (EL) nr 600/2014, (EL) nr 806/2014 ja (EL) 2015/2365 ning direktiive 2002/47/EÜ, 2004/25/EÜ, 2007/36/EÜ, 2014/59/EL ja (EL) 2017/1132 (00057/2020/LEX - C9-0388/2020 - 2016/0365(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv olmevee kvaliteedi kohta (uuesti sõnastatud) (00053/2020/LEX - C9-0380/2020 - 2017/0332(COD));

- dokument ei ole veel kõikidesse keeltesse tõlgitud. Regulation of the European Parliament and of the Council on certain aspects of railway safety and connectivity with regard to the cross-border infrastructure linking the Union and the United Kingdom through the Channel Fixed Link (00060/2020/LEX - C9-0414/2020 - 2020/0347(COD)).

Viimane päevakajastamine: 20. august 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika