Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
XML 7k
Maanantai 14. joulukuuta 2020 - Bryssel

14. Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 79 artikla)

Puhemies ilmoitti, että hän allekirjoittaa keskiviikkona 16. joulukuuta 2020 yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa seuraavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetut säädökset:

- Tämä otsikko ei ole tällä hetkellä saatavilla kaikilla kielillä. Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) N° 1303/2013 as regards additional resources and implementing arrangements to provide assistance for fostering crisis repair in the context of the COVID-19 pandemic and its social consequences and for preparing a green, digital and resilient recovery of the economy (REACT-EU) (00058/2020/LEX - C9-0416/2020 - 2020/0101(COD))

- Tämä otsikko ei ole tällä hetkellä saatavilla kaikilla kielillä. Regulation of the European Parliament and of the Council laying down certain transitional provisions for support from the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and from the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) in the years 2021 and 2022 and amending Regulations (EU) No 1305/2013, (EU) N° 1306/2013 and (EU) N° 1307/2013 as regards resources and application in the years 2021 and 2022 and Regulation (EU) N° 1308/2013 as regards resources and the distribution of such support in respect of the years 2021 and 2022 (00029/2020/LEX - C9-0415/2020 - 2019/0254(COD))

- Tämä otsikko ei ole tällä hetkellä saatavilla kaikilla kielillä. Decision of the European Parliament and of the Council authorising the Commission to vote in favour of an increase in the authorised capital of the European Investment Fund (00059/2020/LEX - C9-0413/2020 - 2020/0343(COD))

- Tämä otsikko ei ole tällä hetkellä saatavilla kaikilla kielillä. Decision of the European Parliament and of the Council amending Decision N° 445/2014/EU establishing a Union action for the European Capitals of Culture for the years 2020 to 2033 (2020/0179(COD)) (00055/2020/LEX - C9-0412/2020 - 2020/0179(COD))

- Tämä otsikko ei ole tällä hetkellä saatavilla kaikilla kielillä. Decision of the European Parliament and of the Council on a European Year of Rail (2021) (2020/0035(COD)) (00048/2020/LEX - C9-0411/2020 - 2020/0035(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus yleisestä ehdollisuusjärjestelmästä unionin talousarvion suojaamiseksi (00064/2020/LEX - C9-0410/2020 - 2018/0136(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus tiettyihin tavaroihin sovellettavien tullien poistamisesta (00044/2020/LEX - C9-0406/2020 - 2020/0253(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 liitteen II a muuttamisesta siltä osin kuin kyse on unionin yleisen vientiluvan myöntämisestä tiettyjen kaksikäyttötuotteiden vientiin unionista Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneeseen kuningaskuntaan (00045/2020/LEX - C9-0404/2020 - 2020/0313(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 muuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston kanssa tehtävän yhteistyön ja Euroopan petostentorjuntaviraston tutkimusten vaikuttavuuden osalta (00062/2020/LEX - C9-0403/2020 - 2018/0170(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus unionin tariffikiintiöiden ja muiden tuontikiintiöiden soveltamisesta (00043/2020/LEX - C9-0402/2020 - 2020/0176(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus poikkeuksellisten kaupan toimenpiteiden käyttöönotosta Euroopan unionin vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuville tai siihen yhteydessä oleville maille ja alueille annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1215/2009 muuttamisesta (00042/2020/LEX - C9-0390/2020 - 2020/0051(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus keskusvastapuolten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä sekä asetusten (EU) N:o 1095/2010, (EU) N:o 648/2012, (EU) N:o 600/2014, (EU) N:o 806/2014 ja (EU) 2015/2365 sekä direktiivien 2002/47/EY, 2004/25/EY, 2007/36/EY, 2014/59/EU ja (EU) 2017/1132 muuttamisesta (00057/2020/LEX - C9-0388/2020 - 2016/0365(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta (uudelleenlaadittu) (00053/2020/LEX - C9-0380/2020 - 2017/0332(COD))

- Tämä otsikko ei ole tällä hetkellä saatavilla kaikilla kielillä. Regulation of the European Parliament and of the Council on certain aspects of railway safety and connectivity with regard to the cross-border infrastructure linking the Union and the United Kingdom through the Channel Fixed Link (00060/2020/LEX - C9-0414/2020 - 2020/0347(COD)).

Päivitetty viimeksi: 20. elokuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö