Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
XML 7k
Pirmadienis, 2020 m. gruodžio 14 d. - Briuselis

14. Teisės aktų, priimtų pagal įprastą teisėkūros procedūrą, pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 79 straipsnis)

Pirmininkas pranešė, kad kartu su Tarybos pirmininku 2020 m. gruodžio 16 d., trečiadienio, pasirašys šiuos teisės aktus, priimtus pagal įprastą teisėkūros procedūrą:

- Šiuo metu šios antraštes visomis kalbomis nera. Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 1303/2013 as regards additional resources and implementing arrangements to provide assistance for fostering crisis repair in the context of the COVID-19 pandemic and its social consequences and for preparing a green, digital and resilient recovery of the economy (REACT-EU) (00058/2020/LEX - C9-0416/2020 - 2020/0101(COD));

- Šiuo metu šios antraštes visomis kalbomis nera. Regulation of the European Parliament and of the Council laying down certain transitional provisions for support from the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and from the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) in the years 2021 and 2022 and amending Regulations (EU) No 1305/2013, (EU) No 1306/2013 and (EU) No 1307/2013 as regards resources and application in the years 2021 and 2022 and Regulation (EU) No 1308/2013 as regards resources and the distribution of such support in respect of the years 2021 and 2022 (00029/2020/LEX - C9-0415/2020 - 2019/0254(COD));

- Šiuo metu šios antraštes visomis kalbomis nera. Decision of the European Parliament and of the Council authorising the Commission to vote in favour of an increase in the authorised capital of the European Investment Fund (00059/2020/LEX - C9-0413/2020 - 2020/0343(COD));

- Šiuo metu šios antraštes visomis kalbomis nera. Decision of the European Parliament and of the Council amending Decision No 445/2014/EU establishing a Union action for the European Capitals of Culture for the years 2020 to 2033 (2020/0179(COD)) (00055/2020/LEX - C9-0412/2020 - 2020/0179(COD));

- Šiuo metu šios antraštes visomis kalbomis nera. Decision of the European Parliament and of the Council on a European Year of Rail (2021) (2020/0035(COD)) (00048/2020/LEX - C9-0411/2020 - 2020/0035(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl bendro Sąjungos biudžeto apsaugos sąlygų režimo (00064/2020/LEX - C9-0410/2020 - 2018/0136(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl tam tikroms prekėms taikomų muitų panaikinimo (00044/2020/LEX - C9-0406/2020 - 2020/0253(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo dėl Sąjungos bendrojo tam tikrų dvejopo naudojimo prekių eksporto iš Sąjungos į Jungtinę Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystę leidimo suteikimo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EB) Nr. 428/2009 IIa priedas (00045/2020/LEX - C9-0404/2020 - 2020/0313(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013, kiek tai susiję su bendradarbiavimu su Europos prokuratūra ir Europos kovos su sukčiavimu tarnybos tyrimų veiksmingumu (00062/2020/LEX - C9-0403/2020 - 2018/0170(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl Sąjungos tarifinių kvotų ir kitų importo kvotų taikymo (00043/2020/LEX - C9-0402/2020 - 2020/0176(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1215/2009, nustatantis išskirtines prekybos priemones, skirtas Europos Sąjungos stabilizavimo ir asocijavimo procese dalyvaujančioms arba su juo susijusioms šalims ir teritorijoms (00042/2020/LEX - C9-0390/2020 - 2020/0051(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl pagrindinių sandorio šalių gaivinimo ir pertvarkymo sistemos, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1095/2010, (ES) Nr. 648/2012, (ES) Nr. 600/2014, (ES) Nr. 806/2014 ir (ES) 2015/2365 ir direktyvos 2002/47/EB, 2004/25/EB, 2007/36/EB, 2014/59/ES ir (ES) 2017/1132 (00057/2020/LEX - C9-0388/2020 - 2016/0365(COD));

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės (nauja redakcija) (00053/2020/LEX - C9-0380/2020 - 2017/0332(COD));

- Šiuo metu šios antraštes visomis kalbomis nera. Regulation of the European Parliament and of the Council on certain aspects of railway safety and connectivity with regard to the cross-border infrastructure linking the Union and the United Kingdom through the Channel Fixed Link (00060/2020/LEX - C9-0414/2020 - 2020/0347(COD)).

Atnaujinta: 2021 m. rugpjūčio 20 d.Teisinė informacija - Privatumo politika