Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
XML 6k
Pirmdiena, 2020. gada 14. decembris - Brisele

14. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 79. pants)

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš kopā ar Padomes priekšsēdētāju trešdien, 2020. gada 16. decembrī, parakstīs turpmāk minētos tiesību aktus, kas pieņemti saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru:

- Šī dokumenta nosaukums pašlaik visās valodās nav pieejams. Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) N° 1303/2013 as regards additional resources and implementing arrangements to provide assistance for fostering crisis repair in the context of the COVID-19 pandemic and its social consequences and for preparing a green, digital and resilient recovery of the economy (REACT-EU) (00058/2020/LEX - C9-0416/2020 - 2020/0101(COD));

- Šī dokumenta nosaukums pašlaik visās valodās nav pieejams. Regulation of the European Parliament and of the Council laying down certain transitional provisions for support from the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and from the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) in the years 2021 and 2022 and amending Regulations (EU) N° 1305/2013, (EU) N° 1306/2013 and (EU) No 1307/2013 as regards resources and application in the years 2021 and 2022 and Regulation (EU) N° 1308/2013 as regards resources and the distribution of such support in respect of the years 2021 and 2022 (00029/2020/LEX - C9-0415/2020 - 2019/0254(COD));

- Šī dokumenta nosaukums pašlaik visās valodās nav pieejams. Decision of the European Parliament and of the Council authorising the Commission to vote in favour of an increase in the authorised capital of the European Investment Fund (00059/2020/LEX - C9-0413/2020 - 2020/0343(COD));

- Šī dokumenta nosaukums pašlaik visās valodās nav pieejams. Decision of the European Parliament and of the Council amending Decision N° 445/2014/EU establishing a Union action for the European Capitals of Culture for the years 2020 to 2033 (2020/0179(COD)) (00055/2020/LEX - C9-0412/2020 - 2020/0179(COD));

- Šī dokumenta nosaukums pašlaik visās valodās nav pieejams. Decision of the European Parliament and of the Council on a European Year of Rail (2021) (2020/0035(COD)) (00048/2020/LEX - C9-0411/2020 - 2020/0035(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par vispārēju nosacītības režīmu Savienības budžeta aizsardzībai (00064/2020/LEX - C9-0410/2020 - 2018/0136(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par muitas nodokļu atcelšanu dažām precēm (00044/2020/LEX - C9-0406/2020 - 2020/0253(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 428/2009 IIa pielikumu attiecībā uz Savienības vispārējās eksporta atļaujas piešķiršanu konkrētu divējāda lietojuma preču eksportam no Savienības uz Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti (00045/2020/LEX - C9-0404/2020 - 2020/0313(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar kuru groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 883/2013 attiecībā uz sadarbību ar Eiropas Prokuratūru un Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai izmeklēšanas efektivitāti (00062/2020/LEX - C9-0403/2020 - 2018/0170(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par Savienības tarifa kvotu un citu importa kvotu piemērošanu (00043/2020/LEX - C9-0402/2020 - 2020/0176(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1215/2009, ar ko ievieš ārkārtas tirdzniecības pasākumus tām valstīm un teritorijām, kas piedalās vai ir saistītas ar Eiropas Savienības stabilizācijas un asociācijas procesu (00042/2020/LEX - C9-0390/2020 - 2020/0051(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par centrālo darījumu partneru atveseļošanas un noregulējuma režīmu un ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1095/2010, (ES) Nr. 648/2012, (ES) Nr. 600/2014, (ES) Nr. 806/2014 un (ES) 2015/2365 un Direktīvas 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2007/36/EK, 2014/59/ES un (ES) 2017/1132 (00057/2020/LEX - C9-0388/2020 - 2016/0365(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par dzeramā ūdens kvalitāti (pārstrādāta redakcija) (00053/2020/LEX - C9-0380/2020 - 2017/0332(COD));

- Šī dokumenta nosaukums pašlaik visās valodās nav pieejams. Regulation of the European Parliament and of the Council on certain aspects of railway safety and connectivity with regard to the cross-border infrastructure linking the Union and the United Kingdom through the Channel Fixed Link (00060/2020/LEX - C9-0414/2020 - 2020/0347(COD)).

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 20. augustsJuridisks paziņojums - Privātuma politika