Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 7k
Luni, 14 decembrie 2020 - Bruxelles

14. Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 79 din Regulamentul de procedură)

Președintele a anunțat că, împreună cu președintele Consiliului, va semna miercuri 16 decembrie 2020 următoarele acte adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară:

- Acest titlu nu este încă disponibil în toate limbile Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) nr. 1303/2013 as regards additional resources and implementing arrangements to provide assistance for fostering crisis repair in the context of the COVID-19 pandemic and its social consequences and for preparing a green, digital and resilient recovery of the economy (REACT-EU) (00058/2020/LEX - C9-0416/2020 - 2020/0101(COD));

- Acest titlu nu este încă disponibil în toate limbile Regulation of the European Parliament and of the Council laying down certain transitional provisions for support from the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and from the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) in the years 2021 and 2022 and amending Regulations (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013 and (EU) nr. 1307/2013 as regards resources and application in the years 2021 and 2022 and Regulation (EU) nr. 1308/2013 as regards resources and the distribution of such support in respect of the years 2021 and 2022 (00029/2020/LEX - C9-0415/2020 - 2019/0254(COD));

- Acest titlu nu este încă disponibil în toate limbile Decision of the European Parliament and of the Council authorising the Commission to vote in favour of an increase in the authorised capital of the European Investment Fund (00059/2020/LEX - C9-0413/2020 - 2020/0343(COD));

- Acest titlu nu este încă disponibil în toate limbile Decision of the European Parliament and of the Council amending Decision nr. 445/2014/EU establishing a Union action for the European Capitals of Culture for the years 2020 to 2033 (2020/0179(COD)) (00055/2020/LEX - C9-0412/2020 - 2020/0179(COD));

- Acest titlu nu este încă disponibil în toate limbile Decision of the European Parliament and of the Council on a European Year of Rail (2021) (2020/0035(COD)) (00048/2020/LEX - C9-0411/2020 - 2020/0035(COD));

- Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un regim general de condiționalitate pentru protecția bugetului Uniunii (00064/2020/LEX - C9-0410/2020 - 2018/0136(COD));

- Regulamentul al Parlamentului European și al Consiliului privind eliminarea taxelor vamale pentru anumite mărfuri (00044/2020/LEX - C9-0406/2020 - 2020/0253(COD));

- Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a a anexei IIa la Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului în ceea ce privește acordarea unei autorizații generale de export a Uniunii pentru exportul de anumite produse cu dublă utilizare din Uniune către Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (00045/2020/LEX - C9-0404/2020 - 2020/0313(COD));

- Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013 în ceea ce privește cooperarea cu Parchetul European și eficacitatea investigațiilor Oficiului European de Luptă Antifraudă (00062/2020/LEX - C9-0403/2020 - 2018/0170(COD));

- Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind aplicarea contingentelor tarifare și a altor contingente de import ale Uniunii (00043/2020/LEX - C9-0402/2020 - 2020/0176(COD));

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1215/2009 al Consiliului privind introducerea unor măsuri comerciale excepționale în favoarea țărilor și teritoriilor participante și legate de procesul de stabilizare și de asociere pus în aplicare de către Uniunea Europeană (00042/2020/LEX - C9-0390/2020 - 2020/0051(COD));

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind un cadru pentru redresarea și rezoluția contrapărților centrale și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1095/2010, (UE) nr. 648/2012, (UE) nr. 600/2014, (UE) nr. 806/2014 și (UE) 2015/2365 și a Directivelor 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE și (UE) 2017/1132 (00057/2020/LEX - C9-0388/2020 - 2016/0365(COD));

- Directiva Parlamentului European și a Consiliului privind calitatea apei destinate consumului uman (reformare) (00053/2020/LEX - C9-0380/2020 - 2017/0332(COD));

- Acest titlu nu este încă disponibil în toate limbile Regulation of the European Parliament and of the Council on certain aspects of railway safety and connectivity with regard to the cross-border infrastructure linking the Union and the United Kingdom through the Channel Fixed Link (00060/2020/LEX - C9-0414/2020 - 2020/0347(COD)).

Ultima actualizare: 20 august 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate