Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
XML 1k
Pirmadienis, 2020 m. gruodžio 14 d. - Briuselis

15. Biudžeto dokumentų pasirašymas

Pirmininkas pranešė, kad Parlamentui patvirtinus jis pagal Darbo tvarkos taisyklių 96 straipsnį pasirašys dokumentus, susijusius su galutinai priimtu biudžetu:

- Europos Sąjungos 2021 finansinių metų bendrasis biudžetas;

- Europos Sąjungos 2020 finansinių metų Taisomasis biudžetas Nr.10/2020 - Mokėjimų asignavimų didinimas atsižvelgiant į atnaujintas išlaidų prognozes ir kitus išlaidų ir pajamų patikslinimus (2020/0298(BUD)).

Pirmininkas taip pat pranešė, kad kartu su Tarybos ir Komisijos pirmininkais pasirašys šį dokumentą:

- Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstitucinis susitarimas dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo, taip pat dėl naujų nuosavų išteklių, įskaitant veiksmų gaires dėl naujų nuosavų išteklių nustatymo (2018/2070(ACI)).

Atnaujinta: 2021 m. rugpjūčio 20 d.Teisinė informacija - Privatumo politika