Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 1k
Maandag 14 december 2020 - Brussel

15. Ondertekening van begrotingsstukken

De Voorzitter deelt mee na goedkeuring door het Parlement de stukken met betrekking tot de definitief vastgestelde begroting overeenkomstig artikel 96 van het Reglement te zullen ondertekenen:

- Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021;

- Gewijzigde begroting nr. 10/2020 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 – Verhoging van betalingskredieten overeenkomstig de geactualiseerde ramingen van de uitgaven en andere aanpassingen van de uitgaven en ontvangsten (2020/0298(BUD)).

De Voorzitter deelt eveneens mee samen met de voorzitter van de Raad en de Commissievoorzitter te zullen ondertekenen::

- Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie betreffende begrotingsdiscipline, samenwerking in begrotingszaken en goed financieel beheer, alsmede betreffende nieuwe eigen middelen, met inbegrip van een routekaart voor de invoering van nieuwe eigen middelen (2018/2070(ACI)).

Laatst bijgewerkt op: 20 augustus 2021Juridische mededeling - Privacybeleid