Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 1k
Pondelok, 14. decembra 2020 - Brusel

15. Podpis rozpočtových textov

Predseda oznámil, že po prijatí Parlamentom pristúpi v súlade s článkom 96 rokovacieho poriadku k podpisu rozpočtových textov prijatých s konečnou platnosťou:

- Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2021;

- Opravný rozpočet Európskej únie č.10/2020 na rozpočtový rok 2020 - Zvýšenie platobných rozpočtových prostriedkov v súlade s aktualizovanými prognózami výdavkov a iné úpravy výdavkov a príjmov (2020/0298(BUD)).

Predseda zároveň oznámil, že spolu s predsedami Rady a Komisie podpíše:

- Medziinštitucionálnu dohodu medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových záležitostiach a správnom finančnom riadení, ako aj o nových vlastných zdrojoch vrátane plánu na zavedenie nových vlastných zdrojov (2018/2070(ACI)).

Posledná úprava: 20. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia