Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 5k
Mandag den 14. december 2020 - Bruxelles

16. Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)

Følgende forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling var blevet opført på dagsordenen (forretningsordenens artikel 136):

- O-000060/2020 af Bernd Lange, for INTA, til Kommissionen: De handelsrelaterede eksterritoriale virkninger af tredjelandes sanktioner (B9-0026/2020);

- O-000068/2020 af Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak og Anna Zalewska, for EMPL, til Rådet: Rådets henstilling om erhvervsrettet uddannelse med henblik på bæredygtig konkurrenceevne, social retfærdighed og modstandsdygtighed (B9-0027/2020);

- O-000069/2020 af Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak og Anna Zalewska, for EMPL, til Kommissionen: Rådets henstilling om erhvervsrettet uddannelse med henblik på bæredygtig konkurrenceevne, social retfærdighed og modstandsdygtighed (B9-0028/2020);

- O-000075/2020 af Lídia Pereira, Marek Paweł Balt, Fredrick Federley, Simona Baldassarre, Pär Holmgren, Alexandr Vondra og Petros Kokkalis, for ENVI, til Kommissionen: EU-strategien for tilpasning til klimaændringer (B9-0029/2020);

- O-000076/2020 af Norbert Lins, for AGRI, til Kommissionen: Slut på undtagelsen for slagterier fastlagt i forordning (EU) 2017/185 (B9-0030/2020);

- O-000077/2020 af Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk og Eleonora Evi, for ENVI, til Rådet: Gennemførelse af EU's vandlovgivning (B9-0501/2020);

- O-000078/2020 af Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk og Eleonora Evi, for ENVI, til Kommissionen: Gennemførelse af EU's vandlovgivning (B9-0502/2020).

Seneste opdatering: 20. august 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik