Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 5k
Esmaspäev, 14. detsember 2020 - Brüssel

16. Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)

Päevakorda on kantud järgmised suuliselt vastatavad küsimused, millele järgneb arutelu (kodukorra artikkel 136):

- O-000060/2020 esitas(id) Bernd Lange INTA-komisjoni nimel komisjonile: Kolmandate riikide kehtestatud sanktsioonide eksterritoriaalne kaubandusmõju (B9-0026/2020);

- O-000068/2020 esitas(id) Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak ja Anna Zalewska EMPL-komisjoni nimel nõukogule: Nõukogu soovitus jätkusuutlikku konkurentsivõimet, sotsiaalset õiglust ja vastupanuvõimet toetava kutsehariduse ja -õppe kohta (B9-0027/2020);

- O-000069/2020 esitas(id) Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak ja Anna Zalewska EMPL-komisjoni nimel komisjonile: Nõukogu soovitus jätkusuutlikku konkurentsivõimet, sotsiaalset õiglust ja vastupanuvõimet toetava kutsehariduse ja -õppe kohta (B9-0028/2020);

- O-000075/2020 esitas(id) Lídia Pereira, Marek Paweł Balt, Fredrick Federley, Simona Baldassarre, Pär Holmgren, Alexandr Vondra ja Petros Kokkalis ENVI-komisjoni nimel komisjonile: Kliimamuutustega kohanemist käsitlev ELi strateegia (B9-0029/2020);

- O-000076/2020 esitas(id) Norbert Lins AGRI-komisjoni nimel komisjonile: Määruses (EL) 2017/185 tapamajadele sätestatud erandi kehtivusaja lõpp (B9-0030/2020);

- O-000077/2020 esitas(id) Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk ja Eleonora Evi ENVI-komisjoni nimel nõukogule: ELi veealaste õigusaktide rakendamine (B9-0501/2020);

- O-000078/2020 esitas(id) Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk ja Eleonora Evi ENVI-komisjoni nimel komisjonile: ELi veealaste õigusaktide rakendamine (B9-0502/2020).

Viimane päevakajastamine: 20. august 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika