Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
XML 5k
Maanantai 14. joulukuuta 2020 - Bryssel

16. Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat suullisesti vastattavat kysymykset, joista keskustellaan, on otettu esityslistalle (työjärjestyksen 136 artikla):

- O-000060/2020 – Bernd Lange INTA-valiokunnan puolesta komissiolle: Kolmansien maiden asettamien pakotteiden kauppaan liittyvät ekstraterritoriaaliset vaikutukset (B9-0026/2020)

- O-000068/2020 – Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak ja Anna Zalewska EMPL-valiokunnan puolesta neuvostolle: Neuvoston suositus kestävää kilpailukykyä, sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja selviytymiskykyä tukevasta ammatillisesta koulutuksesta (B9-0027/2020)

- O-000069/2020 – Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak ja Anna Zalewska EMPL-valiokunnan puolesta komissiolle: Neuvoston suositus kestävää kilpailukykyä, sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja selviytymiskykyä tukevasta ammatillisesta koulutuksesta (B9-0028/2020)

- O-000075/2020 – Lídia Pereira, Marek Paweł Balt, Fredrick Federley, Simona Baldassarre, Pär Holmgren, Alexandr Vondra ja Petros Kokkalis ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: EU:n strategia ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi (B9-0029/2020)

- O-000076/2020 – Norbert Lins AGRI-valiokunnan puolesta komissiolle: Asetuksessa (EU) 2017/185 säädetyn teurastamoja koskevan poikkeuksen voimassaolon päättyminen (B9-0030/2020)

- O-000077/2020 – Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk ja Eleonora Evi ENVI-valiokunnan puolesta neuvostolle: EU:n vesilainsäädännön täytäntöönpano (B9-0501/2020)

- O-000078/2020 – Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk ja Eleonora Evi ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: EU:n vesilainsäädännön täytäntöönpano (B9-0502/2020).

Päivitetty viimeksi: 20. elokuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö