Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
XML 5k
Pirmadienis, 2020 m. gruodžio 14 d. - Briuselis

16. Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)

Į darbotvarkę įtraukti šie klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama (Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis):

- O-000060/2020 kurį pateikė Bernd Lange INTA komiteto vardu Komisijai: Su prekyba susijęs ekstrateritorinis trečiųjų valstybių nustatytų sankcijų poveikis (B9-0026/2020);

- O-000068/2020, kurį pateikė Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak ir Anna Zalewska EMPL komiteto vardu Tarybai: Tarybos rekomendacija dėl profesinio mokymo siekiant tvaraus konkurencingumo, socialinio sąžiningumo ir atsparumo (B9-0027/2020);

- O-000069/2020, kurį pateikė Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak ir Anna Zalewska EMPL komiteto vardu Komisijai: Tarybos rekomendacija dėl profesinio mokymo siekiant tvaraus konkurencingumo, socialinio sąžiningumo ir atsparumo (B9-0028/2020);

- O-000075/2020, kurį pateikė Lídia Pereira, Marek Paweł Balt, Fredrick Federley, Simona Baldassarre, Pär Holmgren, Alexandr Vondra ir Petros Kokkalis ENVI komiteto vardu Komisijai: ES prisitaikymo prie klimato kaitos strategija (B9-0029/2020);

- O-000076/2020, kurį pateikė Norbert Lins AGRI komiteto vardu Komisijai: Reglamento (ES) 2017/185 nukrypti leidžiančių nuostatų dėl skerdimą vykdančių įmonių galiojimo pabaiga (B9-0030/2020);

- O-000077/2020, kurį pateikė Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk ir Eleonora Evi ENVI komiteto vardu Tarybai: ES vandens srities teisės aktų įgyvendinimas (B9-0501/2020);

- O-000078/2020, kurį pateikė Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk ir Eleonora Evi ENVI komiteto vardu Komisijai: ES vandens srities teisės aktų įgyvendinimas (B9-0502/2020).

Atnaujinta: 2021 m. rugpjūčio 20 d.Teisinė informacija - Privatumo politika