Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
XML 5k
Pirmdiena, 2020. gada 14. decembris - Brisele

16. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)

Darba kārtībā tika iekļauti šādi jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates (Reglamenta 136. pants):

- O-000060/2020, kuru uzdeva Bernd Lange INTA komitejas vārdā Komisijai: Trešo valstu sankciju eksteritoriālā ietekme uz tirdzniecību (B9-0026/2020);

- O-000068/2020, kuru uzdeva Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak un Anna Zalewska EMPL komitejas vārdā Padomei: Padomes ieteikums par profesionālo izglītību un apmācību (PIA) ilgtspējīgai konkurētspējai, sociālajam taisnīgumam un noturībai (B9-0027/2020);

- O-000069/2020, kuru uzdeva Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak un Anna Zalewska EMPL komitejas vārdā Komisijai: Padomes ieteikums par profesionālo izglītību un apmācību (PIA) ilgtspējīgai konkurētspējai, sociālajam taisnīgumam un noturībai (B9-0028/2020);

- O-000075/2020, kuru uzdeva Lídia Pereira, Marek Paweł Balt, Fredrick Federley, Simona Baldassarre, Pär Holmgren, Alexandr Vondra un Petros Kokkalis ENVI komitejas vārdā Komisijai: ES stratēģija par pielāgošanos klimata pārmaiņām (B9-0029/2020);

- O-000076/2020, kuru uzdeva Norbert Lins AGRI komitejas vārdā Komisijai: Regulā (ES) 2017/185 noteiktās atkāpes attiecībā uz kaušanas uzņēmumiem piemērošanas beigas (B9-0030/2020);

- O-000077/2020, kuru uzdeva Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk un Eleonora Evi ENVI komitejas vārdā Padomei: ES ūdens resursu jomas tiesību aktu īstenošana (B9-0501/2020);

- O-000078/2020, kuru uzdeva Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk un Eleonora Evi ENVI komitejas vārdā Komisijai: ES ūdens resursu jomas tiesību aktu īstenošana (B9-0502/2020).

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 20. augustsJuridisks paziņojums - Privātuma politika