Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 5k
Maandag 14 december 2020 - Brussel

16. Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)

De volgende vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat zijn ingeschreven op de agenda (artikel 136 van het Reglement):

- O-000060/2020 van Bernd Lange, namens de commissie INTA, aan de Commissie: Handelsgerelateerde extraterritoriale gevolgen van door derde landen opgelegde sancties (B9-0026/2020);

- O-000068/2020 van Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak en Anna Zalewska, namens de commissie EMPL, aan de Raad: Aanbeveling van de Raad inzake beroepsonderwijs en -opleiding voor duurzaam concurrentievermogen, sociale rechtvaardigheid en veerkracht (B9-0027/2020);

- O-000069/2020 van Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak en Anna Zalewska, namens de commissie EMPL, aan de Commissie: Aanbeveling van de Raad inzake beroepsonderwijs en -opleiding voor duurzaam concurrentievermogen, sociale rechtvaardigheid en veerkracht (B9-0028/2020);

- O-000075/2020 van Lídia Pereira, Marek Paweł Balt, Fredrick Federley, Simona Baldassarre, Pär Holmgren, Alexandr Vondra en Petros Kokkalis, namens de commissie ENVI, aan de Commissie: EU-strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering (B9-0029/2020);

- O-000076/2020 van Norbert Lins, namens de commissie AGRI, aan de Commissie: Eind van de afwijking voor slachthuizen als bedoeld in Verordening (EU) 2017/185 (B9-0030/2020);

- O-000077/2020 van Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk en Eleonora Evi, namens de commissie ENVI, aan de Raad: Tenuitvoerlegging van de EU-waterwetgeving (B9-0501/2020);

- O-000078/2020 van Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk en Eleonora Evi, namens de commissie ENVI, aan de Commissie: Tenuitvoerlegging van de EU-waterwetgeving (B9-0502/2020).

Laatst bijgewerkt op: 20 augustus 2021Juridische mededeling - Privacybeleid