Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 5k
Luni, 14 decembrie 2020 - Bruxelles

16. Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)

Următoarele întrebări cu solicitare de răspuns oral urmate de dezbateri au fost înscrise pe ordinea de zi (articolul 136 din Regulamentul de procedură):

- O-000060/2020 adresată de Bernd Lange, în numele Comisiei INTA, Comisiei: Efectele comerciale extrateritoriale ale sancțiunilor impuse de țări terțe (B9-0026/2020);

- O-000068/2020 adresată de Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak și Anna Zalewska, în numele Comisiei EMPL, Consiliului: Recomandarea Consiliului privind educația și formarea profesională (EFP) pentru competitivitate durabilă, echitate socială și reziliență (B9-0027/2020);

- O-000069/2020 adresată de Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak și Anna Zalewska, în numele Comisiei EMPL, Comisiei: Recomandarea Consiliului privind educația și formarea profesională (EFP) pentru competitivitate durabilă, echitate socială și reziliență (B9-0028/2020);

- O-000075/2020 adresată de Lídia Pereira, Marek Paweł Balt, Fredrick Federley, Simona Baldassarre, Pär Holmgren, Alexandr Vondra și Petros Kokkalis, în numele Comisiei ENVI, Comisiei: Strategia UE privind adaptarea la schimbările climatice (B9-0029/2020);

- O-000076/2020 adresată de Norbert Lins, în numele Comisiei AGRI, Comisiei: Încetarea derogării prevăzute în Regulamentul (UE) 2017/185 pentru abatoare (B9-0030/2020);

- O-000077/2020 adresată de Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk și Eleonora Evi, în numele Comisiei ENVI, Consiliului: Punerea în aplicare a legislației UE privind apa (B9-0501/2020);

- O-000078/2020 adresată de Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk și Eleonora Evi, în numele Comisiei ENVI, Comisiei: Punerea în aplicare a legislației UE privind apa (B9-0502/2020).

Ultima actualizare: 20 august 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate