Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 5k
Pondelok, 14. decembra 2020 - Brusel

16. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Do programu boli zaradené tieto otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou (článok 136 rokovacieho poriadku):

- O-000060/2020 ktorú položil Bernd Lange, v mene výboru INTA, pre Komisiu: Obchodné extrateritoriálne účinky sankcií uložených tretími krajinami (B9-0026/2020);

- O-000068/2020 ktorú položil Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak a Anna Zalewska, v mene výboru EMPL, pre Radu: Odporúčanie Rady týkajúce sa odborného vzdelávania a prípravy (OVP) pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť (B9-0027/2020);

- O-000069/2020 ktorú položil Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak a Anna Zalewska, v mene výboru EMPL, pre Komisiu: Odporúčanie Rady týkajúce sa odborného vzdelávania a prípravy (OVP) pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť (B9-0028/2020);

- O-000075/2020 ktorú položil Lídia Pereira, Marek Paweł Balt, Fredrick Federley, Simona Baldassarre, Pär Holmgren, Alexandr Vondra a Petros Kokkalis, v mene výboru ENVI, pre Komisiu: Stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy (B9-0029/2020);

- O-000076/2020 ktorú položil Norbert Lins, v mene výboru AGRI, pre Komisiu: Koniec výnimky pre bitúnky ustanovenú v nariadení (EÚ) 2017/185 (B9-0030/2020);

- O-000077/2020 ktorú položil Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk a Eleonora Evi, v mene výboru ENVI, pre Radu: Vykonávanie právnych predpisov EÚ o vode (B9-0501/2020);

- O-000078/2020 ktorú položil Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk a Eleonora Evi, v mene výboru ENVI, pre Komisiu: Vykonávanie právnych predpisov EÚ o vode (B9-0502/2020).

Posledná úprava: 20. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia