Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 38k
Luni, 14 decembrie 2020 - Bruxelles

17. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către alte instituții

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind consolidarea rolului Agenției Europene pentru Medicamente în ceea ce privește pregătirea pentru situații de criză în domeniul medicamentelor și al dispozitivelor medicale și gestionarea acestora (COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD))
În conformitate cu articolul 145 alineatul (1) și articolul 146 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

ENVI

aviz :

BUDG, ITRE, IMCO

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 851/2004 de creare a unui Centru European de prevenire și control al bolilor (COM(2020)0726 - C9-0366/2020 - 2020/0320(COD))
În conformitate cu articolul 145 alineatul (1) și articolul 146 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

ENVI

aviz :

BUDG

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate și de abrogare a Deciziei nr. 1082/2013/UE (COM(2020)0727 - C9-0367/2020 - 2020/0322(COD))
În conformitate cu articolul 145 alineatul (1) și articolul 146 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

ENVI

aviz :

BUDG, IMCO

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind guvernanța datelor la nivel european (Legea privind guvernanța datelor) (COM(2020)0767 - C9-0377/2020 - 2020/0340(COD))
În conformitate cu articolul 145 alineatul (1) și articolul 146 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

ITRE

aviz :

IMCO, JURI, LIBE

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind anumite aspecte ale siguranței și conectivității feroviare în ceea ce privește infrastructura transfrontalieră care leagă Uniunea de Regatul Unit prin legătura fixă pe sub Canalul Mânecii (COM(2020)0782 - C9-0379/2020 - 2020/0347(COD))
În conformitate cu articolul 145 alineatul (1) și articolul 146 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

TRAN

- Decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii și al statelor membre ale acesteia, a Protocolului la Acordul de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și America Centrală, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (06048/2020 - C9-0383/2020 - 2020/0024(NLE))

retrimis

comisiei competente :

AFET

aviz :

INTA

- Decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului cu privire la limitele de timp ale acordurilor referitoare la furnizarea de aeronave cu echipaj între Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii, Islanda și Regatul Norvegiei (11645/2020 - C9-0392/2020 - 2019/0126(NLE))

retrimis

comisiei competente :

TRAN

aviz :

EMPL

- Proiect de buget rectificativ nr. 10 la bugetul general 2020: Majorarea creditelor de plată în conformitate cu previziunile actualizate privind cheltuielile și alte ajustări la cheltuieli și venituri - Poziția Consiliului din 8 decembrie 2020 (13643/2020 - C9-0395/2020 - 2020/0298(BUD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/2403 în ceea ce privește autorizațiile de pescuit pentru navele de pescuit ale Uniunii în apele Regatului Unit și operațiunile de pescuit ale navelor de pescuit ale Regatului Unit în apele Uniunii (COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD))
În conformitate cu articolul 145 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

PECH

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind anumite aspecte ale siguranței aviației, având în vedere încheierea perioadei de tranziție menționate în Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (COM(2020)0828 - C9-0397/2020 - 2020/0364(COD))
În conformitate cu articolul 145 alineatul (1) și articolul 146 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

TRAN

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind normele comune care asigură conectivitatea aeriană de bază ca urmare a încheierii perioadei de tranziție menționate în Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD))
În conformitate cu articolul 145 alineatul (1) și articolul 146 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

TRAN

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind normele comune care asigură conectivitatea de bază a transportului rutier de mărfuri și de persoane după încheierea perioadei de tranziție menționate în Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD))
În conformitate cu articolul 145 alineatul (1) și articolul 146 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

TRAN

- Al doilea proiect de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2021: poziția Consiliului din 14 decembrie 2020 (13892/2020 - C9-0408/2020 - 2020/0371(BUD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Regulamentul Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-2027 (09970/2020 - C9-0409/2020 - 2018/0166(APP))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

aviz :

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

2) de comisiile parlamentare

2.1) rapoarte

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență (COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD)) - BUDG - ECON - Raportoare: Eider Gardiazabal Rubial - Raportori: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru (A9-0214/2020)

- Raport referitor la punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Ucraina (2019/2202(INI)) - AFET - Raportor: Michael Gahler (A9-0219/2020)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2019/833 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2019 de instituire a unor măsuri de conservare și executare care se aplică în zona de reglementare a Organizației de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest (COM(2020)0215 - C9-0157/2020 - 2020/0095(COD)) - PECH - Raportoare: Isabel Carvalhais (A9-0220/2020)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1011 în ceea ce privește exceptarea anumitor indici de referință pentru cursul de schimb valutar din țări terțe și desemnarea indicilor de referință de înlocuire pentru anumiți indici de referință care încetează (COM(2020)0337 - C9-0209/2020 - 2020/0154(COD)) - ECON - Raportoare: Caroline Nagtegaal (A9-0227/2020)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 în ceea ce privește prospectul UE pentru redresare și ajustările specifice pentru intermediarii financiari în scopul susținerii redresării în urma pandemiei de COVID-19 (COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD)) - ECON - Raportor: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020)

- Raport referitor la perspectiva de gen în perioada crizei COVID-19 și după această criză (2020/2121(INI)) - FEMM - Raportoare: Frances Fitzgerald (A9-0229/2020)

- Raport referitor la rezultatul deliberărilor Comisiei pentru petiții din cursul anului 2019 (2020/2044(INI)) - PETI - Raportor: Kosma Złotowski (A9-0230/2020)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a măsurilor de gestionare, conservare și control aplicabile în zona Convenției Comisiei interamericane pentru tonul tropical și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 520/2007 al Consiliului (COM(2020)0308 - C9-0203/2020 - 2020/0139(COD)) - PECH - Raportor: João Ferreira (A9-0231/2020)

- Raport referitor la eliminarea decalajului digital dintre femei și bărbați: participarea femeilor la economia digitală (2019/2168(INI)) - FEMM - Raportoare: Maria da Graça Carvalho (A9-0232/2020)

- Raport referitor la o Europă socială puternică pentru tranziții juste (2020/2084(INI)) - EMPL - Raportori: Dennis Radtke, Agnes Jongerius (A9-0233/2020)

- Raport referitor la Strategia UE privind egalitatea de gen (2019/2169(INI)) - FEMM - Raportoare: Maria Noichl (A9-0234/2020)

- Raport referitor la o nouă strategie pentru IMM-urile europene (2020/2131(INI)) - ITRE - Raportor: Paolo Borchia (A9-0237/2020)

- Raport referitor la punerea în aplicare a Directivei privind returnarea (2019/2208(INI)) - LIBE - Raportoare: Tineke Strik (A9-0238/2020)

- *** Recomandare referitoare la decizia Consiliului privind încheierea Acordului în domeniul siguranței aviației civile dintre Uniunea Europeană și Japonia (09292/2020 - C9-0205/2020 - 2019/0275(NLE)) - TRAN - Raportoare: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0239/2020)

- Raport referitor la guvernanța corporativă sustenabilă (2020/2137(INI)) - JURI - Raportor: Pascal Durand (A9-0240/2020)

- *** Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori dintre Uniunea Europeană și guvernul Insulelor Cook privind prelungirea Protocolului de punere în aplicare a acordului de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil dintre Uniunea Europeană și guvernul Insulelor Cook (11262/2020 - C9-0368/2020 - 2020/0275(NLE)) - PECH - Raportor: François-Xavier Bellamy (A9-0243/2020)

- *** Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori dintre Uniunea Europeană și Republica Islamică Mauritania privind prelungirea protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Islamică Mauritania, care expiră la 15 noiembrie 2020 (11260/2020 - C9-0372/2020 - 2020/0274(NLE)) - PECH - Raportoare: Annie Schreijer-Pierik (A9-0244/2020)

- Raport referitor la punerea în aplicare a Regulamentului Dublin III (2019/2206(INI)) - LIBE - Raportoare: Fabienne Keller (A9-0245/2020)

- Raport referitor la executarea mandatului european de arestare și aplicarea procedurilor de predare între statele membre (2019/2207(INI)) - LIBE - Raportor: Javier Zarzalejos (A9-0248/2020)

- Raport referitor la propunerea de numire a lui Marek Opioła ca membru al Curții de Conturi (12496/2020 - C9-0350/2020 - 2020/0806(NLE)) - CONT - Raportor: Matteo Adinolfi (A9-0249/2020)

- Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 10/2020 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 – Majorarea creditelor de plată în conformitate cu previziunile actualizate privind cheltuielile și alte ajustări la cheltuieli și venituri (13643/2020 - C9-0395/2020 - 2020/0298(BUD)) - BUDG - Raportoare: Monika Hohlmeier (A9-0252/2020)

- ***I Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de autorizare a Comisiei să voteze în favoarea majorării de capital a Fondului European de Investiții (COM(2020)0774 - C9-0378/2020 - 2020/0343(COD)) - BUDG - Raportor: Johan Van Overtveldt (A9-0253/2020)

2.2) recomandări pentru a doua lectură

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării Directivei Parlamentului European și a Consiliului privind calitatea apei destinate consumului uman (reformare) (06230/3/2020 - C9-0354/2020 - 2017/0332(COD)) - ENVI - Raportor: Christophe Hansen (A9-0241/2020)

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un cadru pentru redresarea și rezoluția contrapărților centrale și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1095/2010, (UE) nr. 648/2012, (UE) nr. 600/2014, (UE) nr. 806/2014 și (UE) 2015/2365 și a Directivelor 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE și (UE) 2017/1132 (09644/1/2020 - C9-0376/2020 - 2016/0365(COD)) - ECON - Raportori: Marek Belka, Johan Van Overtveldt (A9-0242/2020)

Ultima actualizare: 20 august 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate