Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2020/2846(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B9-0403/2020

Keskustelut :

PV 14/12/2020 - 22
CRE 14/12/2020 - 22

Äänestykset :

PV 16/12/2020 - 15
PV 17/12/2020 - 9

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0370

Pöytäkirja
XML 7k
Maanantai 14. joulukuuta 2020 - Bryssel

22. Eurooppalainen kansalaisaloite – Minority SafePack (jatkoa keskustelulle)
CRE

Eurooppalainen kansalaisaloite – Minority SafePack (2020/2846(RSP)) (työjärjestyksen 222 artiklan 8 kohta)

(Keskustelun alku: istunnon pöytäkirja 14.12.2020, kohta 20)

Johannes Hahn (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Esteban González Pons PPE-ryhmän puolesta, Hannes Heide S&D-ryhmän puolesta, Malik Azmani Renew-ryhmän puolesta, Virginie Joron ID-ryhmän puolesta, Rasmus Andresen Verts/ALE-ryhmän puolesta, Dace Melbārde ECR-ryhmän puolesta, Clare Daly GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Márton Gyöngyösi, Loránt Vincze, Petra Kammerevert, Anna Júlia Donáth, Gunnar Beck, François Alfonsi ja Assita Kanko.

Puhetta johti
varapuhemies Marcel KOLAJA

Puheenvuorot: Pernando Barrena Arza, Jeroen Lenaers, Łukasz Kohut, Maite Pagazaurtundúa, Diana Riba i Giner, Cristian Terheş, Niyazi Kizilyürek, Michaela Šojdrová, Ilhan Kyuchyuk, Hermann Tertsch, Daniel Buda, Izaskun Bilbao Barandica ja Pascal Arimont.

Johannes Hahn käytti puheenvuoron.

Keskustelun päätteeksi jätetyt päätöslauselmaesitykset työjärjestyksen 222 artiklan 8 kohdan mukaisesti:

- Esteban González Pons ja Loránt Vincze PPE-ryhmän puolesta, Juan Fernando López Aguilar ja Hannes Heide S&D-ryhmän puolesta, Malik Azmani Renew-ryhmän puolesta, Rasmus Andresen, François Alfonsi, Gwendoline Delbos Corfield ja Bronis Ropė Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Clare Daly GUE/NGL-ryhmän puolesta eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta ”Minority SafePack” – miljoona allekirjoitusta Euroopan monimuotoisuuden puolesta (2020/2846(RSP)) (B9-0403/2020)

- Nicola Procaccini, Dace Melbārde, Kosma Złotowski ja Elżbieta Kruk ECR-ryhmän puolesta eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta ”Minority SafePack” – miljoona allekirjoitusta Euroopan monimuotoisuuden puolesta (2020/2846(RSP)) (B9-0405/2020).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.12.2020, kohta 15 (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 17.12.2020, kohta 9 (lopullinen äänestys).

Päivitetty viimeksi: 20. elokuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö