Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 1k
Måndagen den 14 december 2020 - Bryssel

31. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 194 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Undantagsvis accepteras skriftliga röstförklaringar på högst 400 ord.

Senaste uppdatering: 20 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy