Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Zápis
Pondělí, 14. prosince 2020 - Brusel
 1.Pokračování zasedání
 2.Zahájení denního zasedání
 3.Prohlášení předsednictví
 4.Schválení zápisů z předchozích denních zasedání
 5.Složení Parlamentu
 6.Žádost o zbavení imunity
 7.Členství v politických skupinách
 8.Členství ve výborech a v delegacích
 9.Sdělení předsednictví
 10.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 71 jednacího řádu)
 11.Jednání předcházející prvnímu čtení v Radě (článek 72 jednacího řádu)
 12.Akty v přenesené pravomoci a prováděcí opatření (čl. 111 odst. 6 a čl. 112 odst. 4 písm. d) jednacího řádu)
 13.Opravy (článek 241 jednacího řádu)
 14.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 79 jednacího řádu)
 15.Podepisování rozpočtových textů
 16.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 17.Předložení dokumentů
 18.Plán práce
 19.Nový souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2021 (rozprava)
 20.Evropská občanská iniciativa „Minority SafePack“ (rozprava)
 21.Hlasování
 22.Evropská občanská iniciativa „Minority SafePack“ (pokračování rozpravy)
 23.Evropský rok železnice (2021) ***I (rozprava)
 24.Nová strategie pro evropské malé a střední podniky (rozprava)
 25.Postoje Rady v 1. čtení
 26.Obchodní extrateritoriální účinky sankcí ukládaných třetími zeměmi (rozprava)
 27.Provádění nařízení Dublin III (krátké přednesení)
 28.Provádění směrnice o navracení (krátké přednesení)
 29.Silná sociální Evropa pro spravedlivou transformaci (krátké přednesení)
 30.Udržitelná správa a řízení společností (krátké přednesení)
 31.Vysvětlení hlasování
 32.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 33.Pořad jednání příštího denního zasedání
 34.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (177 kb) Prezenční listina (37 kb) Výsledky hlasování (424 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (332 kb) 
 
Zápis (177 kb) Prezenční listina (37 kb) Výsledky hlasování (424 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (332 kb) 
 
Zápis (81 kb) Prezenční listina (12 kb) Výsledky hlasování (109 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (33 kb) 
 
Zápis (294 kb) Prezenční listina (74 kb) Výsledky hlasování (305 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (139 kb) 
Poslední aktualizace: 20. srpna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí