Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Mandag den 14. december 2020 - Bruxelles
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Erklæringer fra formanden
 4.Godkendelse af protokollerne fra de foregående møder
 5.Parlamentets sammensætning
 6.Anmodning om ophævelse af immunitet
 7.De politiske gruppers sammensætning
 8.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 9.Meddelelse fra formanden
 10.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 71)
 11.Forhandlinger forud for Rådets førstebehandling (forretningsordenens artikel 72)
 12.Delegerede retsakter og gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 111, stk. 6, og artikel 112, stk. 4, litra d))
 13.Berigtigelser (forretningsordenens artikel 241)
 14.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 79)
 15.Undertegnelse af budgettekster
 16.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 17.Modtagne dokumenter
 18.Arbejdsplan
 19.Den Europæiske Unions nye almindelige budget for regnskabsåret 2021 (forhandling)
 20.Europæisk borgerinitiativ - Minority SafePack (forhandling)
 21.Afstemningsrunde
 22.Europæisk borgerinitiativ - Minority SafePack (fortsat forhandling)
 23.Europæisk år for jernbanetransport (2021) ***I (forhandling)
 24.En ny strategi for europæiske SMV'er (forhandling)
 25.Rådets førstebehandlingsholdninger
 26.De handelsrelaterede eksterritoriale virkninger af tredjelandes sanktioner (forhandling)
 27.Gennemførelse af Dublin III-forordningen (kortfattet forelæggelse)
 28.Gennemførelse af tilbagesendelsesdirektivet (kortfattet forelæggelse)
 29.Et stærkt socialt Europa for retfærdig omstilling (kortfattet forelæggelse)
 30.Bæredygtig virksomhedsledelse (kortfattet forelæggelse)
 31.Stemmeforklaringer
 32.Stemmerettelser og -intentioner
 33.Dagsorden for næste møde
 34.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (173 kb) Tilstedeværelsesliste (37 kb) Afstemningsresultater (420 kb) Afstemning ved navneopråb (332 kb) 
 
Protokol (173 kb) Tilstedeværelsesliste (37 kb) Afstemningsresultater (420 kb) Afstemning ved navneopråb (332 kb) 
 
Protokol (79 kb) Tilstedeværelsesliste (11 kb) Afstemningsresultater (106 kb) Afstemning ved navneopråb (33 kb) 
 
Protokol (295 kb) Tilstedeværelsesliste (74 kb) Afstemningsresultater (288 kb) Afstemning ved navneopråb (136 kb) 
Seneste opdatering: 20. august 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik