Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Maandag 14 december 2020 - Brussel
 1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Verklaringen van de Voorzitter
 4.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergaderingen
 5.Samenstelling Parlement
 6.Verzoek om opheffing van de immuniteit
 7.Samenstelling fracties
 8.Samenstelling commissies en delegaties
 9.Mededeling van de Voorzitter
 10.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing van het Parlement (artikel 71 van het Reglement)
 11.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing van de Raad (artikel 72 van het Reglement)
 12.Gedelegeerde handelingen en uitvoeringsmaatregelen (artikel 111, lid 6, en artikel 112, lid 4, onder d), van het Reglement)
 13.Rectificaties (artikel 241 van het Reglement)
 14.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 79 van het Reglement)
 15.Ondertekening van begrotingsstukken
 16.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 17.Ingekomen stukken
 18.Regeling van de werkzaamheden
 19.Nieuwe algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021 (debat)
 20.Europees burgerinitiatief - "Minority SafePack" (debat)
 21.Stemming
 22.Europees burgerinitiatief - "Minority SafePack" (voortzetting van het debat)
 23.Europees Jaar van de spoorwegen (2021) ***I (debat)
 24.Een nieuwe strategie voor Europese kmo's (debat)
 25.Standpunten van de Raad in eerste lezing
 26.Handelsgerelateerde extraterritoriale gevolgen van sancties van derde landen (debat)
 27.Tenuitvoerlegging van de Dublin III-verordening (korte presentatie)
 28.Tenuitvoerlegging van de terugkeerrichtlijn (korte presentatie)
 29.Een sterk sociaal Europa voor rechtvaardige transities (korte presentatie)
 30.Duurzame corporate governance (korte presentatie)
 31.Stemverklaringen
 32.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 33.Agenda van de volgende vergadering
 34.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
Notulen (176 kb) Presentielijst (37 kb) Uitslag van de stemming (424 kb) Hoofdelijke stemming (332 kb) 
 
Notulen (176 kb) Presentielijst (37 kb) Uitslag van de stemming (424 kb) Hoofdelijke stemming (332 kb) 
 
Notulen (80 kb) Presentielijst (11 kb) Uitslag van de stemming (104 kb) Hoofdelijke stemming (33 kb) 
 
Notulen (298 kb) Presentielijst (73 kb) Uitslag van de stemming (288 kb) Hoofdelijke stemming (144 kb) 
Laatst bijgewerkt op: 20 augustus 2021Juridische mededeling - Privacybeleid