Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Poniedziałek, 14 grudnia 2020 r. - Bruksela
 1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Oświadczenia Przewodniczącego
 4.Zatwierdzenie protokołów poprzednich posiedzeń
 5.Skład Parlamentu
 6.Wniosek o uchylenie immunitetu
 7.Skład grup politycznych
 8.Skład komisji i delegacji
 9.Komunikat Przewodniczącego
 10.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 71 Regulaminu)
 11.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Radzie (art. 72 Regulaminu)
 12.Akty delegowane i środki wykonawcze (art. 111 ust. 6 oraz art. 112 ust. 4 lit. d) Regulaminu)
 13.Sprostowania (art. 241 Regulaminu)
 14.Podpisanie aktów przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 79 Regulaminu)
 15.Podpisanie tekstów budżetowych
 16.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 17.Składanie dokumentów
 18.Porządek obrad
 19.Nowy budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 (debata)
 20.Europejska inicjatywa obywatelska „Pakiet bezpieczeństwa mniejszości” (debata)
 21.Głosowanie
 22.Europejska inicjatywa obywatelska „Pakiet bezpieczeństwa mniejszości” (ciąg dalszy debaty)
 23.Europejski Rok Kolei (2021) ***I (debata)
 24.Nowa strategia dla europejskich MŚP (debata)
 25.Stanowiska Rady w pierwszym czytaniu
 26.Eksterytorialne skutki handlowe sankcji państw trzecich (debata)
 27.Wdrażanie rozporządzenia Dublin III (krótka prezentacja)
 28.Wdrożenie dyrektywy powrotowej (krótka prezentacja)
 29.Silna Europa socjalna na rzecz sprawiedliwej transformacji (krótka prezentacja)
 30.Zrównoważony ład korporacyjny (krótka prezentacja)
 31.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 32.Korekty i zamiary głosowania
 33.Porządek obrad następnego posiedzenia
 34.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (175 kb) Lista obecności (37 kb) Wyniki głosowania (426 kb) Głosowanie imienne (332 kb) 
 
Protokół (175 kb) Lista obecności (37 kb) Wyniki głosowania (426 kb) Głosowanie imienne (332 kb) 
 
Protokół (81 kb) Lista obecności (11 kb) Wyniki głosowania (107 kb) Głosowanie imienne (33 kb) 
 
Protokół (302 kb) Lista obecności (73 kb) Wyniki głosowania (306 kb) Głosowanie imienne (136 kb) 
Ostatnia aktualizacja: 20 sierpnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności