Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
RCVVOTESPVTACRE
Zápisnica
Pondelok, 14. decembra 2020 - Brusel
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Vyhlásenia predsedníctva
 4.Schválenie zápisníc z predchádzajúcich rokovaní
 5.Zloženie Parlamentu
 6.Žiadosť o zbavenie imunity
 7.Zloženie politických skupín
 8.Zloženie výborov a delegácií
 9.Oznámenie predsedníctva
 10.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 71 rokovacieho poriadku)
 11.Rokovania pred prvým čítaním v Rade (článok 72 rokovacieho poriadku)
 12.Delegované akty a vykonávacie opatrenia (článok 111 ods. 6 a článok 112 ods. 4 písm. d) rokovacieho poriadku)
 13.Korigendum (článok 241 rokovacieho poriadku)
 14.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 79 rokovacieho poriadku)
 15.Podpis rozpočtových textov
 16.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 17.Predloženie dokumentov
 18.Program práce
 19.Nový všeobecný rozpočet Európskej únie na rok 2021 (rozprava)
 20.Európska iniciatíva občanov – Minority SafePack (rozprava)
 21.Hlasovanie
 22.Európska iniciatíva občanov – Minority SafePack (pokračovanie rozpravy)
 23.Európsky rok železníc (2021) ***I (rozprava)
 24.Nová stratégia pre európske MSP (rozprava)
 25.Pozície Rady v prvom čítaní
 26.Obchodné extrateritoriálne účinky sankcií tretích krajín (rozprava)
 27.Vykonávanie nariadenia Dublin III (stručná prezentácia)
 28.Vykonávanie smernice o návrate (stručná prezentácia)
 29.Silná sociálna Európa pre spravodlivé transformácie (stručná prezentácia)
 30.Udržateľná správa a riadenie spoločností (stručná prezentácia)
 31.Vysvetlenia hlasovania
 32.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 33.Program rokovania na nasledujúci deň
 34.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (170 kb) Prezenčná listina (37 kb) Výsledky hlasovania (424 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (332 kb) 
 
Zápisnica (170 kb) Prezenčná listina (37 kb) Výsledky hlasovania (424 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (332 kb) 
 
Zápisnica (81 kb) Prezenčná listina (11 kb) Výsledky hlasovania (107 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (34 kb) 
 
Zápisnica (295 kb) Prezenčná listina (74 kb) Výsledky hlasovania (295 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (138 kb) 
Posledná úprava: 20. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia