Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 211kPDF 317kWORD 89k
Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 - Βρυξέλλες
1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Δηλώσεις της Προεδρίας
 4.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών των προηγουμένων συνεδριάσεων
 5.Σύνθεση του Σώματος
 6.Αίτημα για άρση της ασυλίας
 7.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 8.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 9.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 10.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 71 του Κανονισμού)
 11.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Συμβουλίου (άρθρο 72 του Κανονισμού)
 12.Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις και εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 111 παράγραφος 6 και άρθρο 112 παράγραφος 4 στοιχείο δ) του Κανονισμού)
 13.Διορθωτικά (άρθρο 241 του Κανονισμού)
 14.Υπογραφή πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 79 του Κανονισμού)
 15.Υπογραφή δημοσιονομικών κειμένων
 16.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 17.Κατάθεση εγγράφων
 18.Διάταξη των εργασιών
 19.Νέος γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021 (συζήτηση)
 20.Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών - Minority SafePack (συζήτηση)
 21.Ψηφοφορία
 22.Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών - Minority SafePack (συνέχεια της συζήτησης)
 23.Ευρωπαϊκό Έτος Σιδηροδρόμων (2021) ***I (συζήτηση)
 24.Μια νέα στρατηγική για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ (συζήτηση)
 25.Θέσεις του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση
 26.Οι σχετικές με το εμπόριο εξωεδαφικές επιπτώσεις των κυρώσεων τρίτων χωρών (συζήτηση)
 27.Εφαρμογή του κανονισμού «Δουβλίνο ΙΙΙ» (σύντομη παρουσίαση)
 28.Εφαρμογή της οδηγίας για την επιστροφή (σύντομη παρουσίαση)
 29.Μια ισχυρή κοινωνική Ευρώπη για δίκαιες μεταβάσεις (σύντομη παρουσίαση)
 30.Βιώσιμη εταιρική διακυβέρνηση (σύντομη παρουσίαση)
 31.Αιτιολογήσεις ψήφου
 32.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 33.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 34.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David Maria SASSOLI
Πρόεδρος

1. Επανάληψη της συνόδου

Η σύνοδος, που είχε διακοπεί την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2020, επαναλαμβάνεται.


2. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 17.05.


3. Δηλώσεις της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση από το Στρασβούργο στην οποία εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τους κατοίκους της πόλης και τις γαλλικές αρχές.

Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει την τρομοκρατική επίθεση που βύθισε στο πένθος την πόλη στις 11 Δεκεμβρίου 2018 και εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένεις και στους φίλους των θυμάτων.

Ο Πρόεδρος επισημαίνει ότι το Κοινοβούλιο εύχεται να μπορέσουν οι σύνοδοι της Ολομέλειας να πραγματοποιούνται και πάλι στο Στρασβούργο και τονίζει ότι το Κοινοβούλιο επέδειξε δημοκρατική ευθύνη κατά τη διάρκεια της πανδημίας και συνέχισε να ασκεί τα προνόμιά του.

Ο Πρόεδρος αποτίει εν συνεχεία φόρο τιμής στη μνήμη του Valéry Giscard d’Estaing, ο οποίος απεβίωσε στις 2 Δεκεμβρίου 2020, και του οποίου τη μνήμη θα τιμήσει το Κοινοβούλιο στις 2 Φεβρουαρίου 2021 στο πλαίσιο επίσημης τελετής.

Το Σώμα τηρεί ενός λεπτού σιγή.

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση στην οποία τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παραμείνει πρωτοπόρος στην υλοποίηση μιας πράσινης μετάβασης και υπογραμμίζει τη σημασία της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα.

Επισημαίνει τις σημαντικές ψηφοφορίες που θα διεξαχθούν κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας, ιδίως σχετικά με δημοσιονομικά θέματα και το ζήτημα του κράτους δικαίου.

Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει τον εορτασμό της 25ης επετείου από την υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας του Ντέιτον και υπογραμμίζει τη σημασία της συμφιλίωσης στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη για τις μελλοντικές γενεές.

Παρεμβαίνει η Virginie Joron.


4. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών των προηγουμένων συνεδριάσεων

Τα Συνοπτικά Πρακτικά των συνεδριάσεων της 23ης, 24ης, 25ης και 26ης Νοεμβρίου 2020 εγκρίνονται.


5. Σύνθεση του Σώματος

Ο József Szájer κοινοποίησε γραπτώς την παραίτησή του από μέλος του Κοινοβουλίου με ισχύ από 2 Ιανουαρίου 2021.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφοι 1, 2 και 3 του Κανονισμού, το Σώμα διαπιστώνει τη χηρεία της έδρας του με ισχύ από την ημερομηνία αυτή και ενημερώνει σχετικά την αρμόδια εθνική αρχή.


6. Αίτημα για άρση της ασυλίας

Οι αρμόδιες βελγικές αρχές διαβίβασαν αίτημα για άρση της ασυλίας του Filip De Man, προκειμένου να παραστεί ενώπιον του πταισματοδικείου σε σχέση με τροχαίο ατύχημα.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του Κανονισμού, το αίτημα αυτό παραπέμπεται στην αρμόδια επιτροπή JURI.


7. Σύνθεση των πολιτικών ομάδων

Οι Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi και Piernicola Pedicini δεν ανήκουν πλέον στους μη εγγεγραμμένους βουλευτές και έχουν προσχωρήσει στην Ομάδα Verts/ALE με ισχύ από τις 9 Δεκεμβρίου 2020.


8. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από τις Ομάδες PPE και Verts/ALE τις ακόλουθες αποφάσεις για την τροποποίηση της σύνθεσης των επιτροπών και των αντιπροσωπειών:

επιτροπή ECON: Piernicola Pedicini

επιτροπή ENVI: Eleonora Evi

επιτροπή ITRE: Ignazio Corrao

επιτροπή REGI: Rosa D'Amato

επιτροπή AGRI: Colm Markey

επιτροπή PECH: Rosa D'Amato

επιτροπή PETI: Eleonora Evi

Εξεταστική Επιτροπή για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά: Eleonora Evi

Αντιπροσωπεία για τη Συνεργασία στην περιοχή της Αρκτικής και για τις σχέσεις με την Ελβετία και τη Νορβηγία και στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Ισλανδίας καθώς και στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ): Colm Markey

Αντιπροσωπεία στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Μολδαβίας: Piernicola Pedicini

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Παλαιστίνη: Rosa D'Amato

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας: Eleonora Evi

Αντιπροσωπεία στη Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ: Ignazio Corrao

Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο: Rosa D'Amato

Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest : Piernicola Pedicini

Οι αποφάσεις αυτές αρχίζουν να ισχύουν από σήμερα.


9. Ανακοίνωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι δεν διατυπώθηκε καμία αντίρρηση, εντός της προθεσμίας των 24 ωρών, στην κοινή θέση της επιτροπής DEVE και της επιτροπής BUDG σχετικά με την παράταση του καταπιστευματικού ταμείου έκτακτης ανάγκης της ΕΕ για την Αφρική, που ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2020 (σημείο 12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.11.2020).

Ως εκ τούτου, η εν λόγω κοινή θέση διαβιβάσθηκε επισήμως στην Επιτροπή.


10. Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 71 του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει τις αποφάσεις της επιτροπής LIBE να προβεί στην έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Κανονισμού, με βάση τις ακόλουθες εκθέσεις:

- επιτροπή LIBE: Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ευρωπαϊκή εντολή υποβολής και την ευρωπαϊκή εντολή διατήρησης ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων σε ποινικές υποθέσεις (COM(2018)0225 – C8-0155/2018 - 2018/0108(COD)). Εισηγήτρια: Birgit Sippel (A9-0256/2020

- επιτροπή LIBE: Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό των προϋποθέσεων πρόσβασης στα άλλα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1862 και του κανονισμού (ΕΕ) 2019/816 (COM(2019)0003 - C8-0025/2019 - 2019/0001(COD)). Εισηγητής: Jeroen Lenaers (A9-0254/2020

- επιτροπή LIBE: Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό των προϋποθέσεων πρόσβασης στα άλλα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ για τους σκοπούς του ETIAS και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008, του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226 και του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1861 (COM(2019)0004 - C8-0024/2019 - 2019/0002(COD)). Εισηγητής: Jeroen Lenaers (A9-0255/2020)·

- επιτροπή LIBE: Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση εναρμονισμένων κανόνων για τον ορισμό νόμιμων εκπροσώπων με σκοπό τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών (COM(2018)0226 - C8-0154/2018 - 2018/0107(COD)). Εισηγήτρια: Birgit Sippel (A9-0257/2020

- επιτροπή LIBE: Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με προσωρινή παρέκκλιση από ορισμένες διατάξεις της οδηγίας 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση τεχνολογιών από παρόχους υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων δεδομένων, με σκοπό την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο (COM(2020)0568 – C9-0288/2020 - 2020/0259(COD)). Εισηγήτρια: Birgit Sippel (A9-0258/2020).

Σύμφωνα με το άρθρο 71 παράγραφος 2 του Κανονισμού, βουλευτές ή πολιτική ομάδα ή πολιτικές ομάδες που συμπληρώνουν τουλάχιστον το μέσο ελάχιστο όριο μπορούν να ζητήσουν γραπτώς, πριν από τα μεσάνυχτα της επομένης, Τρίτης 15 Δεκεμβρίου 2020, να τεθούν σε ψηφοφορία οι αποφάσεις για την έναρξη διαπραγματεύσεων.

Οι διαπραγματεύσεις μπορούν να ξεκινήσουν ανά πάσα στιγμή αφού εκπνεύσει η προθεσμία αυτή, εάν δεν έχει διατυπωθεί αίτημα για ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο σχετικά με τις αποφάσεις για την έναρξη διαπραγματεύσεων.


11. Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Συμβουλίου (άρθρο 72 του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Κανονισμού, οι Επιτροπές ENVI και JURI/LIBE αποφάσισαν να ξεκινήσουν διοργανικές διαπραγματεύσεις με βάση τις ακόλουθες θέσεις του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση:

επιτροπή ENVI

- Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Προγράμματος για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα (LIFE) και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1293/2013 (COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)) – θέση σε πρώτη ανάγνωση P8_TA(2019)0405·

επιτροπές JURI/LIBE

- Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Δικαιοσύνη» (COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)) - θέση σε πρώτη ανάγνωση P8_TA(2019)0406.

Οι εν λόγω θέσεις του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση αποτελούν την εντολή για τις διαπραγματεύσεις.


12. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις και εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 111 παράγραφος 6 και άρθρο 112 παράγραφος 4 στοιχείο δ) του Κανονισμού)

Σύμφωνα με το άρθρο 111 παράγραφος 6 και το άρθρο 112 παράγραφος 4 στοιχείο δ) του Κανονισμού, ο Πρόεδρος της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών ανακοίνωσε στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου ότι δεν έχει διατυπωθεί καμία αντίρρηση σχετικά με:

- τη σύσταση της επιτροπής ENVI περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής, της 29ης Οκτωβρίου 2020, για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/2124 όσον αφορά τους επίσημους ελέγχους στον συνοριακό σταθμό ελέγχου από τον οποίο τα αγαθά εξέρχονται από την Ένωση και όσον αφορά ορισμένες διατάξεις σχετικά με τη διαμετακόμιση και τη μεταφόρτωση (C(2020)07418 - 2020/2855(DEA)) (B9-0420/2020

- τη σύσταση της επιτροπής ENVI περί μη διατύπωσης αντίρρησης στο σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος XIV του κανονισμού (ΕK) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ομάδα ουσιών 4-(1,1,3,3-τετραμεθυλοβουτυλική) φαινόλη, αιθοξυλιωμένη (που καλύπτει σαφώς καθορισμένες ουσίες και ουσίες άγνωστης ή ασταθούς σύνθεσης, προϊόντα πολύπλοκων αντιδράσεων ή βιολογικά υλικά, πολυμερή και ομόλογες) (D070073/02 - 2020/2898(RPS)) (B9-0408/2020

- τη σύσταση της επιτροπής ENVI περί μη διατύπωσης αντίρρησης στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής της 7ης Δεκεμβρίου 2020, για την τροποποίηση του παραρτήματος IΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το σήμα αναγνώρισης που πρέπει να χρησιμοποιείται για ορισμένα προϊόντα ζωικής προέλευσης στο Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά τη Βόρεια Ιρλανδία (C(2020)08765 - 2020/2907(DEA)) (B9-0423/2020

- τη σύσταση της επιτροπής ECON περί μη διατύπωσης αντίρρησης στο σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 39 και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 4, 7, 9 και 16 (D069602/01 ; 2020/2851(RPS)) (B9-0406/2020

- τη σύσταση της επιτροπής IMCO περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 όσον αφορά τις προθεσμίες για την κατάθεση συνοπτικών διασαφήσεων εισόδου και διασαφήσεων πριν από την αναχώρηση σε περίπτωση μεταφοράς διά θαλάσσης από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, τις Αγγλονορμανδικές Νήσους και τη Νήσο του Μαν (C(2020)08072 - 2020/2890(DEA)) (B9-0417/2020

- τη σύσταση της επιτροπής JURI περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής, της 6ης Νοεμβρίου 2020, για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/815 όσον αφορά την επικαιροποίηση του 2020 της ταξινομίας που καθορίζεται στα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον καθορισμό ενιαίου ηλεκτρονικού μορφότυπου αναφοράς (C(2020)7523 - 2020/2865(DEA)) (B9-0418/2020).

Εάν δεν διατυπώθηκαν αντιρρήσεις από πολιτική ομάδα ή από βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο εντός προθεσμίας είκοσι τεσσάρων ωρών μετά την παρούσα ανακοίνωση, οι εν λόγω συστάσεις θεωρείται ότι έχουν εγκριθεί. Σε αντίθετη περίπτωση, τίθενται σε ψηφοφορία.


13. Διορθωτικά (άρθρο 241 του Κανονισμού)

Οι αρμόδιες επιτροπές διαβίβασαν τα ακόλουθα διορθωτικά σε κείμενα που εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:

- Διορθωτικό P8_TA(2018)0180(COR02) στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 150 της 14.6.2018, σ. 1) - (θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 19 Απριλίου 2018 ενόψει της έγκρισης του ως άνω κανονισμού P8_TA(2018)0180) - (COM(2014)0180 - C7-0109/2014 – 2014/0100(COD)) - επιτροπή AGRI·

- Διορθωτικό P8_TA(2018)0338(COR01) στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1672 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ένωση και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1889/2005 (ΕΕ L 284 της 12.11.2018, σ. 6) - (θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 12 Σεπτεμβρίου 2018 ενόψει της έγκρισης του ως άνω κανονισμού P8_TA(2018)0338) - (COM(2016)0825 – C8-0001/2017 – 2016/0413(COD)) - επιτροπές ECON/LIBE.

Σύμφωνα με το άρθρο 241 παράγραφος 4 του Κανονισμού, τα εν λόγω διορθωτικά λογίζονται εγκριθέντα εκτός εάν εντός είκοσι τεσσάρων ωρών υποβληθεί από πολιτική ομάδα ή από βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο αίτημα να τεθούν σε ψηφοφορία.


14. Υπογραφή πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 79 του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί ότι, από κοινού με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, θα προβεί την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020 στην υπογραφή των ακόλουθων πράξεων που εγκρίθηκαν κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία:

- Ο τίτλος αυτός δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σε όλες τις γλώσσες. Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) N° 1303/2013 as regards additional resources and implementing arrangements to provide assistance for fostering crisis repair in the context of the COVID-19 pandemic and its social consequences and for preparing a green, digital and resilient recovery of the economy (REACT-EU) (00058/2020/LEX - C9-0416/2020 - 2020/0101(COD)

- Ο τίτλος αυτός δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σε όλες τις γλώσσες. Regulation of the European Parliament and of the Council laying down certain transitional provisions for support from the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and from the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) in the years 2021 and 2022 and amending Regulations (EU) N° 1305/2013, (EU) N° 1306/2013 and (EU) N° 1307/2013 as regards resources and application in the years 2021 and 2022 and Regulation (EU) N° 1308/2013 as regards resources and the distribution of such support in respect of the years 2021 and 2022 (00029/2020/LEX - C9-0415/2020 - 2019/0254(COD)

- Ο τίτλος αυτός δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σε όλες τις γλώσσες. Decision of the European Parliament and of the Council authorising the Commission to vote in favour of an increase in the authorised capital of the European Investment Fund (00059/2020/LEX - C9-0413/2020 - 2020/0343(COD)

- Ο τίτλος αυτός δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σε όλες τις γλώσσες. Decision of the European Parliament and of the Council amending Decision N° 445/2014/EU establishing a Union action for the European Capitals of Culture for the years 2020 to 2033 (2020/0179(COD)) (00055/2020/LEX - C9-0412/2020 - 2020/0179(COD)

- Aπόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος Σιδηροδρόμων (2021) (2020/0035(COD)) (00048/2020/LEX - C9-0411/2020 - 2020/0035(COD)

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί γενικού καθεστώτος αιρεσιμότητος για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης (00064/2020/LEX - C9-0410/2020 - 2018/0136(COD)

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάργηση των τελωνειακών δασμών που επιβάλλονται σε ορισμένα αγαθά (00044/2020/LEX - C9-0406/2020 - 2020/0253(COD)

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου σχετικά με τη χορήγηση ενωσιακής γενικής άδειας εξαγωγής για την εξαγωγή ορισμένων ειδών διπλής χρήσης από την Ένωση προς το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας (00045/2020/LEX - C9-0404/2020 - 2020/0313(COD)

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 όσον αφορά τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την αποτελεσματικότητα των ερευνών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (00062/2020/LEX - C9-0403/2020 - 2018/0170(COD)

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή των δασμολογικών ποσοστώσεων και άλλων ποσοστώσεων εισαγωγής της Ένωσης (00043/2020/LEX - C9-0402/2020 - 2020/0176(COD)

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1215/2009 του Συμβουλίου, για την εισαγωγή εκτάκτων εμπορικών μέτρων για χώρες και εδάφη που συμμετέχουν ή συνδέονται με τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (00042/2020/LEX - C9-0390/2020 - 2020/0051(COD)

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με πλαίσιο για την ανάκαμψη και την εξυγίανση κεντρικών αντισυμβαλλομένων και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, (ΕΕ) αριθ. 648/2012, (ΕΕ) αριθ. 600/2014, (ΕΕ) αριθ. 806/2014 και (ΕΕ) 2015/2365 και των οδηγιών 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2007/36/EK, 2014/59/ΕΕ και (ΕΕ) 2017/1132 (00057/2020/LEX - C9-0388/2020 - 2016/0365(COD)

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (αναδιατύπωση) (00053/2020/LEX - C9-0380/2020 - 2017/0332(COD)

- Ο τίτλος αυτός δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σε όλες τις γλώσσες. Regulation of the European Parliament and of the Council on certain aspects of railway safety and connectivity with regard to the cross-border infrastructure linking the Union and the United Kingdom through the Channel Fixed Link (00060/2020/LEX - C9-0414/2020 - 2020/0347(COD)).


15. Υπογραφή δημοσιονομικών κειμένων

Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί ότι, μετά την έγκριση από το Κοινοβούλιο, θα προβεί, σύμφωνα με το άρθρο 96 του Κανονισμού, στην υπογραφή των ακόλουθων κειμένων που αφορούν τον οριστικά εγκριθέντα προϋπολογισμό:

- Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το δημοσιονομικό έτος 2021·

- Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 10 στον γενικό προϋπολογισμό: Αύξηση των πιστώσεων πληρωμών σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες προβλέψεις δαπανών και άλλες προσαρμογές των δαπανών και των εσόδων (2020/0298(BUD)).

Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί επίσης ότι, από κοινού με τους Προέδρους του Συμβουλίου και της Επιτροπής, θα προβεί στην υπογραφή του ακόλουθου κειμένου:

- Διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, καθώς και τους νέους ιδίους πόρους, συμπεριλαμβανομένου ενός οδικού χάρτη για την εισαγωγή νέων ιδίων πόρων (2018/2070(ACI)).


16. Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)

Οι ακόλουθες ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης, ακολουθούμενης από συζήτηση, συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη (άρθρο 136 του Κανονισμού):

- O-000060/2020 που κατέθεσε ο Bernd Lange, εξ ονόματος της επιτροπής INTA, προς την Επιτροπή: Εξωεδαφικές επιπτώσεις στο εμπόριο λόγω κυρώσεων που επιβάλλονται από τρίτες χώρες (B9-0026/2020)·

- O-000068/2020 που κατέθεσαν οι Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak και Anna Zalewska, εξ ονόματος της επιτροπής EMPL, προς το Συμβούλιο: Σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) για βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα (B9-0027/2020)·

- O-000069/2020 που κατέθεσαν οι Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak και Anna Zalewska, εξ ονόματος της επιτροπής EMPL, προς την Επιτροπή: Σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) για βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα (B9-0028/2020)·

- O-000075/2020 που κατέθεσαν οι Lídia Pereira, Marek Paweł Balt, Fredrick Federley, Simona Baldassarre, Pär Holmgren, Alexandr Vondra και Petros Kokkalis, εξ ονόματος της επιτροπής ENVI, προς την Επιτροπή: Στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (B9-0029/2020)·

- O-000076/2020 που κατέθεσε ο Norbert Lins, εξ ονόματος της επιτροπής AGRI, προς την Επιτροπή: Λήξη της παρέκκλισης για τα σφαγεία που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/185 (B9-0030/2020)·

- O-000077/2020 που κατέθεσαν οι Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk και Eleonora Evi, εξ ονόματος της επιτροπής ENVI, προς το Συμβούλιο: Εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τα ύδατα (B9-0501/2020)·

- O-000078/2020 που κατέθεσαν οι Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk και Eleonora Evi, εξ ονόματος της επιτροπής ENVI, προς την Επιτροπή: Εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τα ύδατα (B9-0502/2020).


17. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από άλλα θεσμικά όργανα

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων όσον αφορά την ετοιμότητα έναντι κρίσεων και τη διαχείριση κρίσεων για τα φάρμακα και τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 145 παράγραφος 1 και το άρθρο 146 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

BUDG, ITRE, IMCO

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 851/2004 για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (COM(2020)0726 - C9-0366/2020 - 2020/0320(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 145 παράγραφος 1 και το άρθρο 146 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

BUDG

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1082/2013/ΕΕ (COM(2020)0727 - C9-0367/2020 - 2020/0322(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 145 παράγραφος 1 και το άρθρο 146 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

BUDG, IMCO

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση δεδομένων (Πράξη για τη διακυβέρνηση δεδομένων) (COM(2020)0767 - C9-0377/2020 - 2020/0340(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 145 παράγραφος 1 και το άρθρο 146 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

IMCO, JURI, LIBE

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες πτυχές της ασφάλειας και της συνδεσιμότητας των σιδηροδρόμων όσον αφορά τη διασυνοριακή υποδομή που συνδέει την Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο μέσω της σταθερής σύνδεσης της Μάγχης (COM(2020)0782 - C9-0379/2020 - 2020/0347(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 145 παράγραφος 1 και το άρθρο 146 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

- Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης και των κρατών μελών της, του πρωτοκόλλου της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κεντρικής Αμερικής, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (06048/2020 - C9-0383/2020 - 2020/0024(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

γνωμοδότηση :

INTA

- Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας όσον αφορά τους περιορισμούς διάρκειας των συμφωνιών προμήθειας αεροσκαφών με πλήρωμα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, της Ισλανδίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας (11645/2020 - C9-0392/2020 - 2019/0126(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

γνωμοδότηση :

EMPL

- Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 10 του γενικού προϋπολογισμού για το 2020: Αύξηση των πιστώσεων πληρωμών σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες προβλέψεις δαπανών και άλλες προσαρμογές των δαπανών και των εσόδων – Θέση του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 2020 (13643/2020 - C9-0395/2020 - 2020/0298(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2403 όσον αφορά τις άδειες αλιείας για τα αλιευτικά σκάφη της Ένωσης στα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου και τις αλιευτικές δραστηριότητες των αλιευτικών σκαφών του Ηνωμένου Βασιλείου σε ενωσιακά ύδατα (COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 145 παράγραφος 1του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

PECH

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες πτυχές ασφάλειας της αεροπορίας όσον αφορά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στη συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (COM(2020)0828 - C9-0397/2020 - 2020/0364(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 145 παράγραφος 1 και το άρθρο 146 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινούς κανόνες διασφάλισης βασικής αεροπορικής συνδεσιμότητας μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στη συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 145 παράγραφος 1 και το άρθρο 146 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινούς κανόνες διασφάλισης βασικής συνδεσιμότητας των οδικών εμπορευματικών και οδικών επιβατικών μεταφορών μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στη συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας. (COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 145 παράγραφος 1 και το άρθρο 146 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

- Δεύτερο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021: Θέση του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2020 - Δηλώσεις (13892/2020 - C9-0408/2020 - 2020/0371(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Κανονισμός του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για τα έτη 2021 έως 2027 (09970/2020 - C9-0409/2020 - 2018/0166(APP))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

2.1) εκθέσεις

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD)) - επιτροπή BUDG - επιτροπή ECON - Εισηγητές: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru (A9-0214/2020)

- Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης της ΕΕ με την Ουκρανία (2019/2202(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Michael Gahler (A9-0219/2020)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/833 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, για τον καθορισμό μέτρων διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στη ζώνη διακανονισμού της Οργάνωσης Αλιείας Βορειοδυτικού Ατλαντικού (COM(2020)0215 - C9-0157/2020 - 2020/0095(COD)) - επιτροπή PECH - Εισηγήτρια: Isabel Carvalhais (A9-0220/2020)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 όσον αφορά την εξαίρεση ορισμένων δεικτών αναφοράς συναλλαγματικών ισοτιμιών τρίτων χωρών και τον καθορισμό δεικτών αναφοράς αντικατάστασης για ορισμένους δείκτες αναφοράς που τίθενται σε παύση (COM(2020)0337 - C9-0209/2020 - 2020/0154(COD)) - επιτροπή ECON - Εισηγήτρια: Caroline Nagtegaal (A9-0227/2020)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 όσον αφορά το ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ και στοχευμένες προσαρμογές για τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές με στόχο τη διευκόλυνση της ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19 (COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020)

- Έκθεση σχετικά με τη διάσταση του φύλου κατά την περίοδο της κρίσης COVID-19 και έπειτα από αυτή (2020/2121(INI)) - επιτροπή FEMM - Εισηγήτρια: Frances Fitzgerald (A9-0229/2020)

- Έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2019 (2020/2044(INI)) - επιτροπή PETI - Εισηγητής: Kosma Złotowski (A9-0230/2020)

- ***I Σχέδιο έκθεσης σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μέτρων διαχείρισης, διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στην περιοχή της σύμβασης της Παναμερικανικής Επιτροπής Τροπικού Τόνου και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 520/2007 του Συμβουλίου (COM(2020)0308 - C9-0203/2020 - 2020/0139(COD)) - επιτροπή PECH - Εισηγητής: João Ferreira (A9-0231/2020)

- Έκθεση σχετικά με τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των φύλων: συμμετοχή των γυναικών στην ψηφιακή οικονομία (2019/2168(INI)) - επιτροπή FEMM - Εισηγήτρια: Maria da Graça Carvalho (A9-0232/2020)

- Έκθεση σχετικά με μία ισχυρή κοινωνική Ευρώπη για δίκαιες μεταβάσεις (2020/2084(INI)) - επιτροπή EMPL - Εισηγητές: Dennis Radtke, Agnes Jongerius (A9-0233/2020)

- Έκθεση σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των φύλων (2019/2169(INI)) - επιτροπή FEMM - Εισηγήτρια: Maria Noichl (A9-0234/2020)

- Έκθεση σχετικά με μια νέα στρατηγική για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ (2020/2131(INI)) - επιτροπή ITRE - Εισηγητής: Paolo Borchia (A9-0237/2020)

- Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για την επιστροφή (2019/2208(INI)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Tineke Strik (A9-0238/2020)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας (09292/2020 - C9-0205/2020 - 2019/0275(NLE)) - επιτροπή TRAN - Εισηγήτρια: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0239/2020)

- Έκθεση σχετικά με τη βιώσιμη εταιρική διακυβέρνηση (2020/2137(INI)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Pascal Durand (A9-0240/2020)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης των Νήσων Κουκ για την παράταση του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης των Νήσων Κουκ (11262/2020 - C9-0368/2020 - 2020/0275(NLE)) - επιτροπή PECH - Εισηγητής: François-Xavier Bellamy (A9-0243/2020)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας σχετικά με την παράταση του πρωτοκόλλου για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία σύμπραξης στον τομέα της αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας, το οποίο λήγει στις 15 Νοεμβρίου 2020 (11260/2020 - C9-0372/2020 - 2020/0274(NLE)) - επιτροπή PECH - Εισηγήτρια: Annie Schreijer-Pierik (A9-0244/2020)

- Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού «Δουβλίνο ΙΙΙ» (2019/2206(INI)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Fabienne Keller (A9-0245/2020)

- Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης και των διαδικασιών παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών (2019/2207(INI)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Javier Zarzalejos (A9-0248/2020)

- Έκθεση σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Marek Opioła ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (12496/2020 - C9-0350/2020 - 2020/0806(NLE)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Matteo Adinolfi (A9-0249/2020)

- Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 10/2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 – Αύξηση των πιστώσεων πληρωμών σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες προβλέψεις δαπανών και άλλες προσαρμογές των δαπανών και των εσόδων (13643/2020 - C9-0395/2020 - 2020/0298(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγήτρια: Monika Hohlmeier (A9-0252/2020)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να ψηφίσει υπέρ της αύξησης κεφαλαίου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (COM(2020)0774 - C9-0378/2020 - 2020/0343(COD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: Johan Van Overtveldt (A9-0253/2020)

2.2) συστάσεις για τη δεύτερη ανάγνωση

- ***II Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (αναδιατύπωση) (06230/3/2020 - C9-0354/2020 - 2017/0332(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγητής: Christophe Hansen (A9-0241/2020)

- ***II Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με πλαίσιο για την ανάκαμψη και την εξυγίανση κεντρικών αντισυμβαλλομένων, και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, (ΕΕ) αριθ. 648/2012, (ΕΕ) αριθ. 600/2014, (ΕΕ) αριθ. 806/2014 και (ΕΕ) αριθ. 2015/2365 και των οδηγιών 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2014/59/ΕΕ και (ΕΕ) 2017/1132 (09644/1/2020 - C9-0376/2020 - 2016/0365(COD)) - επιτροπή ECON - Εισηγητές: Marek Belka, Johan Van Overtveldt (A9-0242/2020)


18. Διάταξη των εργασιών

Έχει διανεμηθεί το τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης των συνεδρίασεων της Ολομέλειας του Δεκεμβρίου 2020 (PE 662.276/PDOJ), στο οποίο προτάθηκαν οι ακόλουθες τροποποιήσεις (άρθρο 158 του Κανονισμού):

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι έλαβε πέντε αιτήματα για εφαρμογή της διαδικασίας κατεπείγοντος (άρθρο 163 του Κανονισμού) για την έγκριση των ακόλουθων φακέλων κατά την τρέχουσα περίοδο συνόδου:

- Oρισμένες πτυχές της ασφάλειας και της συνδεσιμότητας των σιδηροδρόμων όσον αφορά τη Σήραγγα της Μάγχης (2020/0347(COD)) - επιτροπή TRAN (σημείο 82 του PDOJ

- Βασική συνδεσιμότητα των οδικών εμπορευματικών και οδικών επιβατικών μεταφορών κατά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου σε σχέση με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση (2020/0362(COD) - επιτροπή TRAN·

- Αεροπορική συνδεσιμότητα μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου σε σχέση με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση (2020/0363(COD)) - επιτροπή TRAN·

- Ασφάλεια της αεροπορίας κατά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου σε σχέση με την αποχώρηση του Hνωμένου Βασιλείου από την Ένωση (2020/0364(COD)) - επιτροπή TRAN·

- Άδειες αλιείας για τα αλιευτικά σκάφη της Ένωσης στα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου και αλιευτικές δραστηριότητες των αλιευτικών σκαφών του Ηνωμένου Βασιλείου σε ενωσιακά ύδατα (2020/0366(COD)) - επιτροπή PECH.

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει επίσης ότι το πρώτο αίτημα θα τεθεί σε ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της σημερινής ψηφοφορίας. Τα υπόλοιπα τέσσερα αιτήματα θα τεθούν σε ψηφοφορία την Τρίτη.

Επιπλέον, ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι δεν έχει κατατεθεί καμία πρόταση απόρριψης και καμία τροπολογία σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 68 του Κανονισμού όσον αφορά την ακόλουθη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση:

- Πλαίσιο για την ανάκαμψη και την εξυγίανση κεντρικών αντισυμβαλλομένων (σημείο 159 του PDOJ).

Συνεπώς, η προτεινόμενη πράξη θεωρείται εγκριθείσα (P9_TA(2020)0338).
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 14ης, 15ης, 16ης, 17ης και 18ης Δεκεμβρίου 2020, σημείο 1)

Κατόπιν διαβούλευσης με τις πολιτικές ομάδες, ο Πρόεδρος προτείνει τις ακόλουθες τροποποιήσεις στο τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης:

Παρασκευή

Η πρώτη ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί από τις 9.30 έως τις 10.45.
Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών της πρώτης ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν στις 13.00.

Η δεύτερη ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί από τις 13.30 έως τις 14.45.
Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών της δεύτερης ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν στις 17.00.

Το Σώμα συμφωνεί με αυτές τις προτάσεις.

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει τέλος ότι οι ψηφοφορίες θα κατανεμηθούν στις διάφορες ώρες ψηφοφοριών ανάλογα με τον αριθμό των τροπολογιών και τον αριθμό των αιτημάτων για ψηφοφορίες κατά τμήματα και χωριστές ψηφοφορίες. Οι πληροφορίες σχετικά με την κατανομή των ψηφοφοριών στις διάφορες ώρες ψηφοφοριών θα είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου στο τμήμα «Πληροφορίες και έγγραφα προτεραιότητας».

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Roberta METSOLA
Αντιπρόεδρος

19. Νέος γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021 (συζήτηση)

Νέος γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021

Οι Johan Van Overtveldt (πρόεδρος της επιτροπής BUDG), Pierre Larrouturou (εισηγητής) και Olivier Chastel (εισηγητής) παρουσιάζουν την έκθεση.

Παρεμβαίνει ο Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Karlo Ressler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Victor Negrescu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Valérie Hayer, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Joachim Kuhs, εξ ονόματος της Ομάδας ID, David Cormand, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Bogdan Rzońca, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Angelika Winzig, Margarida Marques, Damian Boeselager, Zbigniew Kuźmiuk, José Manuel Fernandes, Eugen Jurzyca, Andrey Novakov και Joachim Stanisław Brudziński.

Παρεμβαίνει ο Johannes Hahn.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.12.2020 (τροπολογίες)˙ σημείο 10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.12.2020 (τελική ψηφοφορία).


20. Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών - Minority SafePack (συζήτηση)

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών - Minority SafePack (2020/2846(RSP)) (άρθρο 222 παράγραφος 8 του Κανονισμού)

Οι Romeo Franz (εξ ονόματος της επιτροπής CULT), Juan Fernando López Aguilar (εξ ονόματος της επιτροπής LIBE) και Tatjana Ždanoka (εξ ονόματος της επιτροπής PETI) παρουσιάζουν την πρωτοβουλία πολιτών.

(Συνέχεια της συζήτησης: σημείο 22 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.12.2020)


21. Ψηφοφορία

Το Σώμα προβαίνει σε ψηφοφορία σχετικά με:

Προτεινόμενος διορισμός του Marek Opioła ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Έκθεση σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Marek Opioła ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου [12496/2020 - C9-0350/2020 - 2020/0806(NLE)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Matteo Adinolfi (A9-0249/2020).

Το Σώμα προβαίνει σε ψηφοφορία σχετικά με το ακόλουθο αίτημα για εφαρμογή της διαδικασίας κατεπείγοντος (άρθρο 163 του Κανονισμού):

Oρισμένες πτυχές της ασφάλειας και της συνδεσιμότητας των σιδηροδρόμων όσον αφορά τη Σήραγγα της Μάγχης ***I
[COM(2020)0782 - C9-0379/2020 - 2020/0347(COD)] - επιτροπή TRAN

Το Σώμα προβαίνει σε μία και μοναδική ψηφοφορία επί των ακόλουθων εγγράφων:

Μέτρα διαχείρισης, διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στην περιοχή της σύμβασης της Παναμερικανικής Επιτροπής Τροπικού Τόνου ***I
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μέτρων διαχείρισης, διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στην περιοχή της σύμβασης της Παναμερικανικής Επιτροπής Τροπικού Τόνου και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 520/2007 του Συμβουλίου [COM(2020)0308 - C9-0203/2020 - 2020/0139(COD)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: João Ferreira (A9-0231/2020);

Σύναψη της συμφωνίας για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας ***
Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας [09292/2020 - C9-0205/2020 - 2019/0275(NLE)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0239/2020);

Συμφωνία σύμπραξης ΕΕ-Μαυριτανίας στον τομέα της αλιείας: παράταση του πρωτοκόλλου ***
Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας σχετικά με την παράταση του πρωτοκόλλου για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία σύμπραξης στον τομέα της αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας, το οποίο λήγει στις 15 Νοεμβρίου 2020 [11260/2020 - C9-0372/2020 - 2020/0274(NLE)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγήτρια: Annie Schreijer-Pierik (A9-0244/2020);

Συμφωνία σύμπραξης ΕΕ-Νήσων Κουκ στον τομέα της βιώσιμης αλιείας: παράταση του πρωτοκόλλου εφαρμογής ***
Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης των Νήσων Κουκ για την παράταση του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης των Νήσων Κουκ [11262/2020 - C9-0368/2020 - 2020/0275(NLE)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: François-Xavier Bellamy (A9-0243/2020).

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις 19.45.

Διεξάγεται η ψηφοφορία.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν αύριο Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020 στις 8.45.


22. Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών - Minority SafePack (συνέχεια της συζήτησης)

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών - Minority SafePack (2020/2846(RSP)) (άρθρο 222 παράγραφος 8 του Κανονισμού)

(Έναρξη της συζήτησης: σημείο 20 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.12.2020)

Παρεμβαίνει ο Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Esteban González Pons, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Hannes Heide, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Malik Azmani, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Virginie Joron, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Rasmus Andresen, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Dace Melbārde, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Clare Daly, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Márton Gyöngyösi, μη εγγεγραμμένος, Loránt Vincze, Petra Kammerevert, Anna Júlia Donáth, Gunnar Beck, François Alfonsi και Assita Kanko.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Marcel KOLAJA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Pernando Barrena Arza, Jeroen Lenaers, Łukasz Kohut, Maite Pagazaurtundúa, Diana Riba i Giner, Cristian Terheş, Νιαζί Κιζιλγιουρέκ, Michaela Šojdrová, Ilhan Kyuchyuk, Hermann Tertsch, Daniel Buda, Izaskun Bilbao Barandica και Pascal Arimont.

Παρεμβαίνει ο Johannes Hahn.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν, βάσει του άρθρου 222 παράγραφος 8 του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Esteban González Pons και Loránt Vincze, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Juan Fernando López Aguilar και Hannes Heide, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Malik Azmani, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Rasmus Andresen, François Alfonsi, Gwendoline Delbos Corfield και Bronis Ropė, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Clare Daly, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών «Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe» (2020/2846(RSP)) (B9-0403/2020)·

- Nicola Procaccini, Dace Melbārde, Kosma Złotowski και Elżbieta Kruk, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών - «Minority SafePack ( one million signatures for diversity in Europe» (2020/2846(RSP)) (B9-0405/2020).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.12.2020 (τροπολογίες)˙ σημείο 9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.12.2020 (τελική ψηφοφορία).


23. Ευρωπαϊκό Έτος Σιδηροδρόμων (2021) ***I (συζήτηση)

Έκθεση για την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος Σιδηροδρόμων (2021) [COM(2020)0078 - C9-0076/2020 - 2020/0035(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Anna Deparnay-Grunenberg (A9-0191/2020)

Η Anna Deparnay-Grunenberg παρουσιάζει την έκθεση.

Παρεμβαίνει η Adina-Ioana Vălean (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν Dace Melbārde (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Benoît Lutgen, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Johan Danielsson, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, José Ramón Bauzá Díaz, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Julie Lechanteux, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Jakop G. Dalunde, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Clare Daly, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Dorien Rookmaker, μη εγγεγραμμένη, Andrey Novakov, Isabel García Muñoz, Izaskun Bilbao Barandica, Maximilian Krah, Łukasz Kohut, Jan-Christoph Oetjen, Angelo Ciocca, Vera Tax και Petar Vitanov.

Παρεμβαίνει η Adina-Ioana Vălean.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.12.2020.


24. Μια νέα στρατηγική για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ (συζήτηση)

'Εκθεση σχετικά με μια νέα στρατηγική για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ [2020/2131(INI)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Paolo Borchia (A9-0237/2020)

Ο Paolo Borchia παρουσιάζει την έκθεση.

Παρεμβαίνει η Adina-Ioana Vălean (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Atidzhe Alieva-Veli (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Liesje Schreinemacher (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Pina Picierno (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Victor Negrescu (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Jens Gieseke, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Josianne Cutajar, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, και Martina Dlabajová, εξ ονόματος της Ομάδας Renew.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pedro SILVA PEREIRA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Jérôme Rivière, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Henrike Hahn, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Robert Roos, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sandra Pereira, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Miroslav Radačovský, μη εγγεγραμμένος, Maria da Graça Carvalho, Lina Gálvez Muñoz, Nicola Danti, Isabella Tovaglieri, Claude Gruffat, Tiziana Beghin, Markus Pieper, Robert Hajšel, Valter Flego, Maximilian Krah, Mislav Kolakušić, Pilar del Castillo Vera, Carlos Zorrinho, Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος, Angelika Niebler, Tsvetelina Penkova, Seán Kelly, Nicolás González Casares, Ivan Štefanec, Maria-Manuel Leitão-Marques και Łukasz Kohut.

Παρεμβαίνει η Adina-Ioana Vălean.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.12.2020.


25. Θέσεις του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει, βάσει του άρθρου 63 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ότι έλαβε εκ μέρους του Συμβουλίου τις ακόλουθες θέσεις μαζί με το σκεπτικό βάσει του οποίου τις υιοθέτησε, καθώς και τη θέση της Επιτροπής:

- Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση εν όψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 όσον αφορά τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την αποτελεσματικότητα των ερευνών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης - Καθορίστηκε από το Συμβούλιο στις 4 Δεκεμβρίου 2020 (10008/1/2020 - COM(2020)0805 - C9-0393/2020 – 2018/0170(COD) - 05194/2020)

αναπομπή επί της ουσίας: CONT

- Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί γενικού καθεστώτος αιρεσιμότητας για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης – Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 14 Δεκεμβρίου 2020 (09980/1/2020- COM(2020)0843 - C9-0407/2020 - 2018/0136(COD) - 14018/2020)
αναπομπή επί της ουσίας: BUDG, CONT

Η προθεσμία των τριών μηνών που διαθέτει το Σώμα για να εγκρίνει τις θέσεις του αρχίζει συνεπώς από αύριο, 15 Δεκεμβρίου 2020.


26. Οι σχετικές με το εμπόριο εξωεδαφικές επιπτώσεις των κυρώσεων τρίτων χωρών (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000060/2020) που κατέθεσε ο Bernd Lange, εξ ονόματος της επιτροπής INTA, προς την Επιτροπή: Εξωεδαφικές επιπτώσεις στο εμπόριο λόγω κυρώσεων που επιβάλλονται από τρίτες χώρες (B9-0026/2020)

Ο Bernd Lange αναπτύσσει την ερώτηση.

Η Mairead McGuinness (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Danuta Maria Hübner, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Robert Hajšel, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marie-Pierre Vedrenne, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Reinhard Bütikofer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Emmanuel Maurel, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Gabriel Mato, Karin Karlsbro, Juan Ignacio Zoido Álvarez και Seán Kelly.

Παρεμβαίνει η Mairead McGuinness.

Η συζήτηση περατώνεται.


27. Εφαρμογή του κανονισμού «Δουβλίνο ΙΙΙ» (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού «Δουβλίνο ΙΙΙ» [2019/2206(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Fabienne Keller (A9-0245/2020)

Η Fabienne Keller προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνει ο Nicolas Schmit (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.12.2020 (τροπολογίες)˙ σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.12.2020 (τελική ψηφοφορία).


28. Εφαρμογή της οδηγίας για την επιστροφή (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για την επιστροφή [2019/2208(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Tineke Strik (A9-0238/2020)

Η Tineke Strik προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνει ο Nicolas Schmit (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.12.2020 (τροπολογίες)˙ σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.12.2020 (τελική ψηφοφορία).


29. Μια ισχυρή κοινωνική Ευρώπη για δίκαιες μεταβάσεις (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με μία ισχυρή κοινωνική Ευρώπη για δίκαιες μεταβάσεις [2020/2084(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Συνεισηγητές: Dennis Radtke και Agnes Jongerius (A9-0233/2020)

Οι Agnes Jongerius και Dennis Radtke προβαίνουν στην παρουσίαση

Παρεμβαίνει ο Nicolas Schmit (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.12.2020 (τροπολογίες)˙ σημείο 9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.12.2020 (τελική ψηφοφορία).


30. Βιώσιμη εταιρική διακυβέρνηση (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με τη βιώσιμη εταιρική διακυβέρνηση [2020/2137(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Pascal Durand (A9-0240/2020)

Ο Pascal Durand προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνει ο Nicolas Schmit (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.12.2020 (τροπολογίες)˙ σημείο 9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.12.2020 (τελική ψηφοφορία).


31. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 194 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Κατ’ εξαίρεση, γίνονται δεκτές αιτιολογήσεις ψήφου 400 λέξεων κατ’ ανώτατο όριο.


32. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου περιλαμβάνονται στο έγγραφο «Αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση», το οποίο επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά της συνεδρίασης και είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου. Δημοσιεύονται μόνο για λόγους ενημέρωσης και δεν μεταβάλλουν επ’ ουδενί το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας όπως ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια.

Το έγγραφο ενημερώνεται τακτικά για μέγιστη περίοδο δύο εβδομάδων μετά την περίοδο συνόδου της Ολομέλειας.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής, ο κατάλογος με τις διορθώσεις και προθέσεις ψήφου κλείνει, προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


33. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγραφο «Ημερήσια Διάταξη» PE 662.276/OJMA).


34. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 22.44.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alfonsi François, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Ανδρουλάκης Νίκος, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Buda Daniel, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Χριστοφόρου Λευτέρης, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deutsch Tamás, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Flego Valter, Φουρλάς Λουκάς, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Garicano Luis, Geese Alexandra, Γεωργίου Γιώργος, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Gruffat Claude, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Hajšel Robert, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Heide Hannes, Herbst Niclas, Hetman Krzysztof, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Hortefeux Brice, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karski Karol, Κεφαλογιάννης Μανώλης, Kelleher Billy, Kelly Seán, Kempa Beata, Κιζιλγιουρέκ Νιαζί, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Κωνσταντίνου Αθανάσιος, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Κουντουρά Έλενα, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Lins Norbert, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Nistor Gheorghe-Vlad, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Παπαδάκης Δημήτρης, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Reil Guido, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Σπυράκη Μαρία, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Szydło Beata, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tax Vera, Terheş Cristian, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Tovaglieri Isabella, Ušakovs Nils, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vincze Loránt, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Δικαιολογημένα απόντες:

Agius Saliba Alex, Beňová Monika, Maydell Eva, Ochojska Janina, Skyttedal Sara

Για λόγους που συνδέονται με την πανδημία COVID-19, εφαρμόζεται σύστημα ψηφοφορίας εξ αποστάσεως (βλ. απόφαση του Προεδρείου της 20ής Μαρτίου 2020 που συμπληρώνει την απόφασή του της 3ης Μαΐου 2004 σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τις ψηφοφορίες). Τα ονόματα των βουλευτών που έλαβαν μέρος στην ψηφοφορία παρατίθενται στο έγγραφο «Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση», το οποίο επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά της συνεδρίασης και είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Τελευταία ενημέρωση: 20 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου