Index 
Jegyzőkönyv
XML 178kPDF 302kWORD 80k
2020. december 14., Hétfő - Brüsszel
1.Az ülésszak folytatása
 2.Az ülés megnyitása
 3.Az elnök nyilatkozatai
 4.Az előző ülések jegyzőkönyveinek elfogadása
 5.A Parlament tagjai
 6.Mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelem
 7.A képviselőcsoportok tagjai
 8.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 9.Az elnök közleménye
 10.A Parlament első olvasatát megelőző tárgyalások (az eljárási szabályzat 71. cikke)
 11.Tárgyalások a Tanács első olvasatát megelőzően (az eljárási szabályzat 72. cikke)
 12.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és végrehajtási jogi aktusok (az eljárási szabályzat 111. cikkének (6) bekezdése és 112. cikke (4) bekezdésének d) pontja
 13.Helyesbítések (az eljárási szabályzat 241. cikke)
 14.A rendes jogalkotási eljárással összhangban elfogadott jogi aktusok aláírása (az eljárási szabályzat 79. cikke)
 15.Költségvetési szövegek aláírása
 16.Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)
 17.Dokumentumok benyújtása
 18.Ügyrend
 19.Az Európai Unió 2021. évre szóló új általános költségvetése (vita)
 20.A „Minority Safepack – egymillió aláírás a sokszínű Európáért” című európai polgári kezdeményezés (vita)
 21.Szavazás
 22.A „Minority Safepack – egymillió aláírás a sokszínű Európáért” című európai polgári kezdeményezés (a vita folytatása)
 23.A vasút európai éve (2021) ***I (vita)
 24.Az európai kkv-kra vonatkozó új stratégia (vita)
 25.A Tanács álláspontja az első olvasatban
 26.Harmadik országok által kiszabott szankciók kereskedelmet érintő területen kívüli hatásai (vita)
 27.A Dublin III. rendelet végrehajtása (rövid ismertetés)
 28.A visszatérési irányelv végrehajtása (rövid ismertetés)
 29.A méltányos átállást szolgáló erős szociális Európa (rövid ismertetés)
 30.Fenntartható vállalatirányítás (rövid ismertetés)
 31.A szavazáshoz fűzött indokolások
 32.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 33.A következő ülésnap napirendje
 34.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
David Maria SASSOLI elnök

1. Az ülésszak folytatása

A 2020. november 26-án, csütörtökön megszakított ülésszak folytatódik.


2. Az ülés megnyitása

Az ülést 17.05-kor nyitják meg.


3. Az elnök nyilatkozatai

Az elnök Strasbourgból tesz nyilatkozatot, szolidaritásáról biztosítja a város polgárait és a francia hatóságokat.

Az elnök felidézi a 2018. december 11-i terrortámadást, amely gyászba borította a várost, és részvétét nyilvánítja az áldozatok családjainak és szeretteinek.

Az elnök kijelenti, hogy a Parlament szeretné, ha a plenáris üléseket újra Strasbourgban lehetne megtartani, és hangsúlyozza, hogy a Parlament bizonyította demokratikus felelősségvállalását, és továbbra is gyakorolta előjogait.

Az elnök ezután megemlékezik Valéry Giscard d’Estaing-ről, aki 2020. december 2-án hunyt el, és akinek emléke előtt a Parlament ünnepélyes keretek között 2021. február 2-án tiszteleg majd.

A Parlament egyperces csendet tart.

Az elnök nyilatkozatot tesz, amelyben nyomatékosan kéri, hogy az Európai Unió továbbra is járjon élen a zöld átállásban, és hangsúlyozza az éghajlatváltozásról szóló Párizsi Megállapodás fontosságát.

Felhívja a figyelmet arra, hogy ezen a héten fontos szavazások lesznek, nevezetesen a költségvetési kérdésekről és a jogállamisági kérdésekről.

Az elnök emlékeztet a daytoni békeszerződés 25. évfordulójára, és hangsúlyozza, hogy milyen fontos a bosznia-hercegovinai megbékélés a jövő generációi számára.

Felszólal: Virginie Joron.


4. Az előző ülések jegyzőkönyveinek elfogadása

A 2020. november 23-i, 24-i, 25-i és 26-i ülésnap jegyzőkönyvét elfogadják.


5. A Parlament tagjai

Szájer József írásban közölte, hogy 2021. január 2-i hatállyal lemond parlamenti képviselői mandátumáról.

Az eljárási szabályzat 4. cikke (1), (2), és (3) bekezdésének megfelelően a Parlament ettől az időponttól kezdődően megállapítja a képviselői hely megüresedését, és erről tájékoztatja az érintett nemzeti hatóságot.


6. Mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelem

Az illetékes belga hatóságok kérelmezték Filip De Man mentelmi jogának felfüggesztését, hogy a rendészeti bíróság elé idézhessék egy közlekedési balesettel kapcsolatban.

A kérelmet az eljárási szabályzat 9. cikke (1) bekezdésének értelmében az illetékes bizottsághoz, azaz a JURI bizottsághoz utalják.


7. A képviselőcsoportok tagjai

Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi és Piernicola Pedicini többé nem független képviselők, 2020. december 9-i időponttól kezdődően a Verts/ALE képviselőcsoport tagjai.


8. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

A PPE és a Verts/ALE képviselőcsoport a bizottságok és küldöttségek összetételét módosító alábbi határozatokat juttatta el az elnöknek:

ECON bizottság: Piernicola Pedicini

ENVI bizottság: Eleonora Evi

ITRE bizottság: Ignazio Corrao

REGI bizottság: Rosa D'Amato

AGRI bizottság: Colm Markey

PECH bizottság: Rosa D'Amato

PETI bizottság: Eleonora Evi

Az állatok szállítás közbeni védelmével foglalkozó vizsgálóbizottság: Eleonora Evi

Az északi együttműködésért felelős, a Svájccal és Norvégiával fenntartott kapcsolatokért felelős és az EU–Izland Parlamenti Vegyes Bizottságba és az Európai Gazdasági Térség (EGT) Parlamenti Vegyes Bizottságába delegált küldöttség: Colm Markey

Az EU-Moldova parlamenti együttműködési bizottságba delegált küldöttség: Piernicola Pedicini

A Palesztinával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Rosa D'Amato

A Kínai Népköztársasággal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Eleonora Evi

Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség: Ignazio Corrao

Az Unió a Mediterrán Térségért Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség: Rosa D'Amato

Az Euronest Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség: Piernicola Pedicini

A határozatok a mai naptól hatályosak.


9. Az elnök közleménye

Az elnök bejelenti, hogy a DEVE bizottságnak és a BUDG bizottságnak az Uniós Szükséghelyzeti Alap Afrikáért elnevezésű alap meghosszabbításáról szóló, a 2020. november 26-i plenáris ülésen bejelentett (2020.11.26-i jegyzőkönyv, 12. pont ) közös álláspontja ellen a 24 órás határidőn belül nem emeltek kifogást.

A közös álláspontot így hivatalosan továbbították a Bizottságnak.


10. A Parlament első olvasatát megelőző tárgyalások (az eljárási szabályzat 71. cikke)

Az elnök bejelenti a LIBE bizottság arra irányuló határozatait, hogy az eljárási szabályzat 71. cikke alapján intézményközi tárgyalásokat kezd az alábbi jelentések alapján:

- LIBE bizottság: Jelntés a büntetőügybeli elektronikus bizonyítékokra vonatkozó, közlésre és megőrzésre kötelező európai határozatokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0225 – C8-0155/2018 - 2018/0108(COD)). Előadó: Birgit Sippel (A9-0256/2020);

- LIBE bizottság: Jelentés az egyéb uniós információs rendszerekhez való hozzáférés feltételeinek megállapításáról, valamint az (EU) 2018/1862 rendelet és az (EU) 2019/816 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2019)0003 - C8-0025/2019 - 2019/0001(COD)). Előadó: Jeroen Lenaers (A9-0254/2020);

- LIBE bizottság: Jelentés az ETIAS céljából a más uniós információs rendszerekhez való hozzáférés feltételeinek megállapításáról, valamint az (EU) 2018/1240 rendelet, a 767/2008/EK rendelet, az (EU) 2017/2226 rendelet és az (EU) 2018/1861 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2019)0004 - C8-0024/2019 - 2019/0002(COD)). Előadó: Jeroen Lenaers (A9-0255/2020);

- LIBE bizottság: Jelentés a jogi képviselőknek a büntetőeljárásban bizonyítékok összegyűjtése céljából történő kinevezéséről szóló harmonizált szabályok meghatározásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2018)0226 - C8-0154/2018 - 2018/0107(COD)). Előadó: Birgit Sippel (A9-0257/2020);

- LIBE bizottság: Jelentés a 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv bizonyos rendelkezéseitől a technológiáknak a számfüggetlen személyközi hírközlési szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók által a gyermekek online szexuális zaklatása elleni küzdelem céljából a személyes és egyéb adatok kezelésére történő használata tekintetében való ideiglenes eltérésről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2020)0568 – C9-0288/2020 - 2020/0259(COD)). Előadó: Birgit Sippel (A9-0258/2020).

Az eljárási szabályzat 71. cikke (2) bekezdésének megfelelően a legalább a közepes érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő vagy képviselőcsoport holnap, azaz 2020. december 15., kedd éjfélig írásban kérheti, hogy bocsássák szavazásra a tárgyalások megkezdéséről szóló bizottsági határozatokat.

A tárgyalások e határidő leteltével bármikor megkezdhetők, amennyiben nem nyújtottak be arra vonatkozó kérelmet, hogy a Parlament szavazzon a tárgyalások megkezdéséről szóló határozatokról.


11. Tárgyalások a Tanács első olvasatát megelőzően (az eljárási szabályzat 72. cikke)

Az elnök az eljárási szabályzat 72. cikkének megfelelően bejelenti a(z) ENVI és a(z) JURI/LIBE bizottság intézményközi tárgyalások megkezdéséről szóló, a Parlament első olvasatbeli álláspontján alapuló alábbi határozatait:

ENVI bizottság

- Az Európai Parlament 2019. április 17-i jogalkotási állásfoglalása a környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozásáról és az 1293/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)) – első olvasatban kialakított álláspont P8_TA(2019)0405;

JURI és LIBE bizottság

- Az Európai Parlament 2019. április 17-i jogalkotási állásfoglalása a Jogérvényesülés program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)) - első olvasatban kialakított álláspont P8_TA(2019)0406.

A Parlament ezen első olvasatbeli álláspontjai képezik a tárgyalási megbízatást.


12. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és végrehajtási jogi aktusok (az eljárási szabályzat 111. cikkének (6) bekezdése és 112. cikke (4) bekezdésének d) pontja

Az eljárási szabályzat 111. cikke (6) bekezdésének és 112. cikke (4) bekezdése d) pontjának megfelelően a Bizottsági Elnökök Értekezletének elnöke arról tájékoztatta a Parlament elnökét, hogy nem érkezett kifogás az alábbi ajánlások ellen:

- Az ENVI bizottság ajánlása az (EU) 2019/2124 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az áruknak az Unió területéről való kiléptetési helye szerinti határállomásokon végzett hatósági ellenőrzések, valamint az átszállításra és átrakodásra vonatkozó egyes rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló, 2020. október 29-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzéséről (C(2020)07418 ; 2020/2855(DEA)) (B9-0420/2020);

- Az ENVI bizottság ajánlása az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XIV. mellékletének a (jól meghatározott anyagokat és ismeretlen szerkezetű vagy változó összetételű, összetett reakcióban keletkezett vagy biológiai eredetű anyagokat, polimereket és homológokat is magukban foglaló) etoxilált 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol anyagcsoport tekintetében történő módosításáról szóló bizottsági rendelettervezettel szembeni kifogás mellőzésére (D070073/02 ; 2020/2898(RPS)) (B9-0408/2020);

- Az ENVI bizottság ajánlása a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének az Egyesült Királyságban az egyes állati eredetű termékeken elhelyezendő azonosító jelölés tekintetében Észak-Írország vonatkozásában történő módosításáról szóló, 2020. december 7-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzésére (C(2020)08765 ; 2020/2907(DEA)) (B9-0423/2020);

- Az ECON bizottság ajánlása az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek az IAS 39 nemzetközi számviteli standard, továbbá az IFRS 4, IFRS 7, IFRS 9 és IFRS 16 nemzetközi pénzügyi beszámolási standard tekintetében történő módosításáról szóló bizottsági rendelettervezettel szembeni kifogás mellőzésére (D069602/01 ; 2020/2851(RPS)) (B9-0406/2020).

- Az IMCO bizottság ajánlása az (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága, a Csatorna-szigetek és a Man-sziget területére belépő vagy onnan kilépő áruk tengeri szállításához kapcsolódó belépési gyűjtő árunyilatkozatok és indulás előtti árunyilatkozatok benyújtási határidői tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2020. november 20-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzésére (C(2020)08072 ; 2020/2890(DEA)) (B9-0417/2020);

- A JURI bizottság ajánlása az (EU) 2019/815 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az egységes elektronikus beszámolási formátumra vonatkozó szabályozástechnikai standardban megállapított taxonómia 2020. évi aktualizálása tekintetében történő módosításáról szóló, 2020. november 6-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzésére (C(2020)7523 ; 2020/2865(DEA)) (B9-0418/2020).

Ha jelen bejelentésüket követő huszonnégy órán belül sem egy képviselőcsoport, sem legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő nem emel kifogást ellenük, akkor az ajánlásokat elfogadottnak kell tekinteni. Ellenkező esetben szavazást kell tartani róluk.


13. Helyesbítések (az eljárási szabályzat 241. cikke)

Az illetékes bizottságok az alábbi helyesbítéseket továbbították az Európai Parlament által elfogadott szövegekhez:

- Helyesbítés P8_TA(2018)0180(COR02) az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek jelöléséről, valamint a 834/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendelethez (HL L 150., 2018.6.14., 1. o.) az Európai Parlament által 2018. április 19-én a fent említett rendelet elfogadására tekintettel első olvasatban elfogadott álláspont P8_TA(2018)0180) - (COM(2014)0180 - C7-0109/2014 – 2014/0100(COD)) – AGRI bizottság;

- Helyesbítés P8_TA(2018)0338(COR01) az Unió területére belépő, illetve az Unió területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről és az 1889/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. október 23-i (EU) 2018/1672 európai parlamenti és tanácsi rendelethez (HL L 284., 2018.11.12., 6. o.) (az Európai Parlament által 2018. szeptember 12-én a fent említett rendelet elfogadására tekintettel első olvasatban elfogadott álláspont P8_TA(2018)0338) - (COM(2016)0825 – C8-0001/2017 – 2016/0413(COD)) – ECON és LIBE bizottság.

Az eljárási szabályzat 241. cikkének (4) bekezdése értelmében ezeket a helyesbítéseket elfogadottnak kell tekinteni, ha a bejelentésüktől számított huszonnégy órán belül sem valamelyik képviselőcsoport, sem legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő nem nyújt be kérelmet szavazásra bocsátásukra.


14. A rendes jogalkotási eljárással összhangban elfogadott jogi aktusok aláírása (az eljárási szabályzat 79. cikke)

Az elnök közli, hogy 2020. december 16-án, szerdán a Tanács elnökével közösen az alábbi, a rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogi aktusokat írja alá:

- Ez a cím jelenleg nem áll minden nyelven rendelkezésre. Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 1303/2013 as regards additional resources and implementing arrangements to provide assistance for fostering crisis repair in the context of the COVID-19 pandemic and its social consequences and for preparing a green, digital and resilient recovery of the economy (REACT-EU) (00058/2020/LEX - C9-0416/2020 - 2020/0101(COD));

- Ez a cím jelenleg nem áll minden nyelven rendelkezésre. Regulation of the European Parliament and of the Council laying down certain transitional provisions for support from the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and from the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) in the years 2021 and 2022 and amending Regulations (EU) No 1305/2013, (EU) No 1306/2013 and (EU) No 1307/2013 as regards resources and application in the years 2021 and 2022 and Regulation (EU) No 1308/2013 as regards resources and the distribution of such support in respect of the years 2021 and 2022 (00029/2020/LEX - C9-0415/2020 - 2019/0254(COD));

- Ez a cím jelenleg nem áll minden nyelven rendelkezésre. Decision of the European Parliament and of the Council authorising the Commission to vote in favour of an increase in the authorised capital of the European Investment Fund (00059/2020/LEX - C9-0413/2020 - 2020/0343(COD));

- Ez a cím jelenleg nem áll minden nyelven rendelkezésre. Decision of the European Parliament and of the Council amending Decision No 445/2014/EU establishing a Union action for the European Capitals of Culture for the years 2020 to 2033 (2020/0179(COD)) (00055/2020/LEX - C9-0412/2020 - 2020/0179(COD));

- Ez a cím jelenleg nem áll minden nyelven rendelkezésre. Decision of the European Parliament and of the Council on a European Year of Rail (2021) (2020/0035(COD)) (00048/2020/LEX - C9-0411/2020 - 2020/0035(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az uniós költségvetés védelmét szolgáló általános feltételrendszerről (00064/2020/LEX - C9-0410/2020 - 2018/0136(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az egyes árukra vonatkozó vámok eltörléséről (00044/2020/LEX - C9-0406/2020 - 2020/0253(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a 428/2009/EK tanácsi rendelet IIa. mellékletének az Unióból Nagy-Britannia és Észak Írország Egyesült Királyságába kivitt egyes kettős felhasználású termékekre vonatkozó uniós általános exportengedély megadása tekintetében történő módosításáról (00045/2020/LEX - C9-0404/2020 - 2020/0313(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a 883/2013/EU, Euratom rendeletnek az Európai Ügyészséggel való együttműködés és az Európai Csalás Elleni Hivatal vizsgálatai hatékonysága tekintetében történő módosításáról (00062/2020/LEX - C9-0403/2020 - 2018/0170(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az uniós vámkontingensek és egyéb behozatali kontingensek alkalmazásáról (00043/2020/LEX - C9-0402/2020 - 2020/0176(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Unió stabilizációs és társulási folyamatában részt vevő vagy ahhoz kapcsolódó országokra és területekre vonatkozóan kivételes kereskedelmi intézkedések bevezetéséről szóló 1215/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról (00042/2020/LEX - C9-0390/2020 - 2020/0051(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a központi szerződő felek helyreállítására és szanálására irányuló keretrendszerről, továbbá az 1095/2010/EU, a 648/2012/EU, a 600/2014/EU, a 806/2014/EU és az (EU) 2015/2365 rendelet, valamint a 2002/47/EK, a 2004/25/EK, a 2007/36/EK, a 2014/59/EU és az (EU) 2017/1132 irányelv módosításáról (00057/2020/LEX - C9-0388/2020 - 2016/0365(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről (átdolgozás) (00053/2020/LEX - C9-0380/2020 - 2017/0332(COD));

- Ez a cím jelenleg nem áll minden nyelven rendelkezésre. Regulation of the European Parliament and of the Council on certain aspects of railway safety and connectivity with regard to the cross-border infrastructure linking the Union and the United Kingdom through the Channel Fixed Link (00060/2020/LEX - C9-0414/2020 - 2020/0347(COD)).


15. Költségvetési szövegek aláírása

Az elnök bejelenti, hogy a Parlament általi elfogadást követően az eljárási szabályzat 96. cikke értelmében alá fogja írni az elfogadott végleges költségvetési szövegeket:

– Az Európai Unió 2021-es pénzügyi évre szóló általános költségvetése;

– 10/2020. sz. költségvetés-módosítási tervezet: Kifizetési előirányzatok emelése, valamint a kiadások és bevételek egyéb kiigazításai (2020/0298(BUD));

Az elnök azt is bejelenti, hogy a Tanács elnökével és a Bizottság elnökével közösen alá fogja írni az alábbi megállapodást:

Intézményközi megállapodás az Európai Parlament, a Tanács és az Európai Bizottság között a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról, valamint az új saját forrásokról és az új saját források bevezetésére vonatkozó ütemtervről (2018/2070(ACI)).


16. Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)

Az alábbi, vitával egybekötött szóbeli választ igénylő kérdéseket vették fel a napirendbe (az eljárási szabályzat 136. cikke):

- O-000060/2020 felteszi: Bernd Lange, az INTA bizottság nevében, a Bizottsághoz: Harmadik országok által kiszabott szankciók kereskedelmet érintő területen kívüli hatásai (B9-0026/2020);

- O-000068/2020 felteszi: Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak és Anna Zalewska, az EMPL bizottság nevében, a Tanácshoz: A fenntartható versenyképességet, társadalmi méltányosságot és rezilienciát célzó szakképzésről szóló tanácsi ajánlás (B9-0027/2020);

- O-000069/2020 felteszi: Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak és Anna Zalewska, az EMPL bizottság nevében, a Bizottsághoz: A fenntartható versenyképességet, társadalmi méltányosságot és rezilienciát célzó szakképzésről szóló tanácsi ajánlás (B9-0028/2020);

- O-000075/2020 felteszi: Lídia Pereira, Marek Paweł Balt, Fredrick Federley, Simona Baldassarre, Pär Holmgren, Alexandr Vondra és Petros Kokkalis, az ENVI bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásra vonatkozó uniós stratégia (B9-0029/2020);

- O-000076/2020 felteszi: Norbert Lins, az AGRI bizottság nevében, a Bizottsághoz: A vágótelepekre vonatkozóan az (EU) 2017/185 rendeletben meghatározott eltérés megszüntetése (B9-0030/2020);

- O-000077/2020 felteszi: Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk és Eleonora Evi, az ENVI bizottság nevében, a Tanácshoz: Az uniós vízügyi jogszabályok végrehajtása (B9-0501/2020);

- O-000078/2020 felteszi: Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk és Eleonora Evi, az ENVI bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az uniós vízügyi jogszabályok végrehajtása (B9-0502/2020).


17. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) más intézmények

- Javaslat az Európai Gyógyszerügynökség által a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök tekintetében a válsághelyzetekre való felkészültség és a válságkezelés terén betöltött szerep megerősítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD))
Az eljárási szabályzat 145. cikkének (1) bekezdése és 146. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

BUDG, ITRE, IMCO

- Javaslat az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ létrehozásáról szóló 851/2004/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2020)0726 - C9-0366/2020 - 2020/0320(COD))
Az eljárási szabályzat 145. cikkének (1) bekezdése és 146. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

BUDG

- Javaslat a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekről és az 1082/2013/EU határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2020)0727 - C9-0367/2020 - 2020/0322(COD))
Az eljárási szabályzat 145. cikkének (1) bekezdése és 146. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

BUDG, IMCO

- Javaslat az európai adatkormányzásról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (Adatkormányzási rendelet) (COM(2020)0767 - C9-0377/2020 - 2020/0340(COD))
Az eljárási szabályzat 145. cikkének (1) bekezdése és 146. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

ITRE

vélemény :

IMCO, JURI, LIBE

- Javaslat a vasútbiztonság és a vasúti összeköttetés egyes, az Uniót és az Egyesült Királyságot a Csatorna-alagúton áthaladó állandó összeköttetésen keresztül összekötő, határokon átnyúló infrastruktúrával kapcsolatos vonatkozásairól szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2020)0782 - C9-0379/2020 - 2020/0347(COD))
Az eljárási szabályzat 145. cikkének (1) bekezdése és 146. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

TRAN

- A Tanács határozata az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Közép-Amerika közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyvnek az Unió és tagállamai nevében történő megkötéséről (06048/2020 - C9-0383/2020 - 2020/0024(NLE))

utalva

illetékes :

AFET

vélemény :

INTA

- A Tanács határozata az Európai Unió, az Amerikai Egyesült Államok, Izland és a Norvég Királyság közötti, a személyzettel ellátott légi járművek bérleti szerződéseire vonatkozó időkorlátokról szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről (11645/2020 - C9-0392/2020 - 2019/0126(NLE))

utalva

illetékes :

TRAN

vélemény :

EMPL

- 10. sz. költségvetés-módosítási tervezet a 2020. évi általános költségvetéshez: A kifizetési előirányzatok emelése a kiadások aktualizált előrejelzéseivel és a kiadások és bevételek egyéb kiigazításaival összhangban – A Tanács 2020. december 8-i álláspontja (13643/2020 - C9-0395/2020 - 2020/0298(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat az (EU) 2017/2403 rendeletnek az Egyesült Királyság vizein tevékenységet folytató uniós halászhajókra vonatkozó halászati engedélyek és az Egyesült Királyság halászhajói által az uniós vizeken végzett halászati műveletek tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD))
Az eljárási szabályzat 145. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

PECH

- Javaslat a légi közlekedés biztonságának egyes, a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodásban említett átmeneti időszak végével összefüggő vonatkozásairól szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2020)0828 - C9-0397/2020 - 2020/0364(COD))
Az eljárási szabályzat 145. cikkének (1) bekezdése és 146. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

TRAN

- Javaslat a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodásban említett átmeneti időszak végét követően az alapszintű légi összeköttetést biztosító közös szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD))
Az eljárási szabályzat 145. cikkének (1) bekezdése és 146. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

TRAN

- Javaslat a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodásban említett átmeneti időszak végét követően az alapszintű közúti árufuvarozási és személyszállítási összeköttetést biztosító közös szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD))
Az eljárási szabályzat 145. cikkének (1) bekezdése és 146. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

TRAN

- Az Európai Unió 2021. évi pénzügyi évre vonatkozó második általános költségvetési tervezete: A Tanács 2020. december 14-i álláspontja (13892/2020 - C9-0408/2020 - 2020/0371(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

- A Tanács rendelete a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről (09970/2020 - C9-0409/2020 - 2018/0166(APP))

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

2) a parlamenti bizottságok

2.1) jelentések

- ***I Jelentés a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre vonatkozó javaslatról (COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD)) - BUDG bizottság - ECON bizottság - Előadó: Eider Gardiazabal Rubial - Előadók: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru (A9-0214/2020)

- Jelentés az EU–Ukrajna társulási megállapodás végrehajtásáról (2019/2202(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Michael Gahler (A9-0219/2020)

- ***I Jelentés az Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet szabályozási területén alkalmazandó védelmi és végrehajtási intézkedések megállapításáról szóló, 2019. május 20-i (EU) 2019/833 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2020)0215 - C9-0157/2020 - 2020/0095(COD)) - PECH bizottság - Előadó: Isabel Carvalhais (A9-0220/2020)

- ***I Jelentés az (EU) 2016/1011 rendeletnek az egyes harmadik országbeli referencia-árfolyamok mentessége, valamint egyes megszűnő referenciamutatókat helyettesítő referenciamutatók kijelölése tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2020)0337 - C9-0209/2020 - 2020/0154(COD)) - ECON bizottság - Előadó: Caroline Nagtegaal (A9-0227/2020)

- ***I Jelentés az (EU) 2017/1129 rendeletnek a Covid19-világjárványt követő helyreállítás elősegítése érdekében az uniós helyreállítási hátterű tájékoztató és a pénzügyi közvetítőkre vonatkozó célzott kiigazítások tekintetében történő módosításáról szóló európai parlament és tanácsi rendelet módosításáról (COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD)) - ECON bizottság - Előadó: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020)

- Jelentés a Covid19 okozta válság és a válságot követő időszak nemi dimenziójáról (2020/2121(INI)) - FEMM bizottság - Előadó: Frances Fitzgerald (A9-0229/2020)

- Jelentés a Petíciós Bizottság 2019. év során folytatott tanácskozásainak eredményéről (2020/2044(INI)) - PETI bizottság - Előadó: Kosma Złotowski (A9-0230/2020)

- ***I Jelentés az Amerikaközi Trópusitonhal-bizottság létrehozásáról szóló egyezmény hatálya alá tartozó területen alkalmazandó állománygazdálkodási, -védelmi és -ellenőrzési intézkedések megállapításáról, valamint az 520/2007/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2020)0308 - C9-0203/2020 - 2020/0139(COD)) - PECH bizottság - Előadó: João Ferreira (A9-0231/2020)

- Jelentés a nemek közötti digitális szakadék megszüntetéséről: a nők részvétele a digitális gazdaságban (2019/2168(INI)) - FEMM bizottság - Előadó: Maria da Graça Carvalho (A9-0232/2020)

- Jelentés a méltányos átállást szolgáló erős szociális Európáról (2020/2084(INI)) - EMPL bizottság - Előadók: Dennis Radtke, Agnes Jongerius (A9-0233/2020)

- Jelentés az uniós nemi esélyegyenlőségi stratégiáról (2019/2169(INI)) - FEMM bizottság - Előadó: Maria Noichl (A9-0234/2020)

- Jelentés az európai kkv-kra vonatkozó új stratégiáról (2020/2131(INI)) - ITRE bizottság - Előadó: Paolo Borchia (A9-0237/2020)

- Jelentés a visszatérési irányelv végrehajtásáról (2019/2208(INI)) - LIBE bizottság - Előadó: Tineke Strik (A9-0238/2020)

- *** Ajánlás az Európai Unió és Japán közötti polgári légi közlekedés biztonságáról szóló megállapodás megkötésére vonatkozó tanácsi határozattervezetről (09292/2020 - C9-0205/2020 - 2019/0275(NLE)) - TRAN bizottság - Előadó: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0239/2020)

- Jelentés a fenntartható vállalatirányításról (2020/2137(INI)) - JURI bizottság - Előadó: Pascal Durand (A9-0240/2020)

- *** Ajánlás az Európai Unió és a Cook-szigetek kormánya közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodáshoz csatolt végrehajtási jegyzőkönyv meghosszabbításáról szóló, az Európai Unió és a Cook-szigetek kormánya között levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (11262/2020 - C9-0368/2020 - 2020/0275(NLE)) - PECH bizottság - Előadó: François-Xavier Bellamy (A9-0243/2020)

- *** Ajánlás az Európai Unió és a Mauritániai Iszlám Köztársaság között az Európai Közösség és a Mauritániai Iszlám Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló, 2020. november 15-én lejáró jegyzőkönyv meghosszabbításáról szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (11260/2020 - C9-0372/2020 - 2020/0274(NLE)) - PECH bizottság - Előadó: Annie Schreijer-Pierik (A9-0244/2020)

- Jelentés a Dublin III. rendelet végrehajtásáról (2019/2206(INI)) - LIBE bizottság - Előadó: Fabienne Keller (A9-0245/2020)

- Vélemény az európai elfogatóparancs és a tagállamok közötti átadási eljárások végrehajtásáról (2019/2207(INI)) - LIBE bizottság - Előadó: Javier Zarzalejos (A9-0248/2020)

- Jelentés Marek Opiołának a Számvevőszék tagjává történő kinevezéséről (12496/2020 - C9-0350/2020 - 2020/0806(NLE)) - CONT bizottság - Előadó: Matteo Adinolfi (A9-0249/2020)

- Jelentés az Európai Unió 2020. évi pénzügyi évre vonatkozó, 10/2020. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról – A kifizetési előirányzatok emelése a kiadások aktualizált előrejelzéseivel és a kiadások és bevételek egyéb kiigazításaival összhangban (13643/2020 - C9-0395/2020 - 2020/0298(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Monika Hohlmeier (A9-0252/2020)

- ***I Jelentés a Bizottságnak az Európai Beruházási Alap tőkeemelése melletti szavazásra való felhatalmazásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2020)0774 - C9-0378/2020 - 2020/0343(COD)) - BUDG bizottság - Előadó: Johan Van Overtveldt (A9-0253/2020)

2.2) ajánlások második olvasatra

- ***II Ajánlás második olvasatra az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv (átdolgozás) elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (06230/3/2020 - C9-0354/2020 - 2017/0332(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Christophe Hansen (A9-0241/2020)

- ***II Ajánlás második olvasatra a központi szerződő felek helyreállítására és szanálására irányuló keretrendszerről, továbbá az 1095/2010/EU, a 648/2012/EU, a 600/2014/EU, a 806/2014/EU és az (EU) 2015/2365 rendelet, valamint a 2002/47/EK, a 2004/25/EK, a 2007/36/EK, a 2014/59/EU és az (EU) 2017/1132 irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (09644/1/2020 - C9-0376/2020 - 2016/0365(COD)) - ECON bizottság - Előadók: Marek Belka, Johan Van Overtveldt (A9-0242/2020)


18. Ügyrend

Kiosztották a 2020. decemberi plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 662.276/PDOJ), melynek módosítására a következő javaslatokat tették (az eljárási szabályzat 158. cikke):

Az elnök bejelenti, hogy öt sürgősségi eljárás alkalmazására irányuló kérést juttattak el neki (az eljárási szabályzat 163. cikke) az alábbi eljárások e plenáris ülésen történő elfogadására vonatkozóan:

- A vasútbiztonság és a vasúti összeköttetés egyes vonatkozásai a Csatorna-alagút tekintetében (2020/0347(COD)) - TRAN bizottság (a végleges napirendtervezet 82. pontja);

- Az Egyesült Királyság Unióból történő kilépésével összefüggésben az átmeneti időszak végén az alapszintű közúti teher- és személyszállítási összeköttetés (2020/0362(COD) - TRAN bizottság;

- Az Egyesült Királyság Unióból történő kilépésével összefüggésben az átmeneti időszak végén a légi összeköttetés (2020/0363(COD)) - TRAN bizottság;

- Az Egyesült Királyság Unióból történő kilépésével összefüggésben az átmeneti időszak végén a légi közlekedés biztonsága (2020/0364(COD)) - TRAN bizottság;

- Az Egyesült Királyság vizein tevékenységet folytató uniós halászhajókra vonatkozó halászati engedélyek és az Egyesült Királyság halászhajói által az uniós vizeken végzett halászati műveletek (2020/0366(COD)) - PECH bizottság.

Az elnök azt is bejelenti, hogy azelső kérést a mai szavazás alkalmával bocsátják szavazásra, a másik négy kérésről pedig kedden szavaznak majd.

Ezen túlmenően az elnök bejelenti, hogy az eljárási szabályzat 67. és 68. cikke alapján nem nyújtottak be sem elutasítára irányuló javaslatot, sem módosítást a Tanács alábbi, első olvasatban elfogadott álláspontjához:

- A központi szerződő felek helyreállítására és szanálására vonatkozó keretrendszer (a végleges napirendtervezet 159. pontja).

A javasolt jogi aktus ezért elfogadottnak tekintendő (P9_TA(2020)0338).

(A szavazás eredménye: „A 2020. december 14-i, 15-i, 16-i, 17-i és 18-i szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

A képviselőcsoportokkal folytatott konzultációt követően az elnök az alábbi változtatásokat javasolja a végleges napirendtervezethez:

Péntek

Az első szavazási kör 9.30-tól 10.45-ig tart.
Az első szavazási kör eredményeit 13 órakor ismertetik.

A második szavazási kör 13.30-tól 14.45-ig tart.
A második szavazási kör eredményeit 17 órakor ismertetik

A Parlament egyetért e javaslatokkal.

Az elnök végül bejelenti, hogy a módosítások számának, valamint a részenkénti és külön szavazásra irányuló kérelmek számának függvényében a szavazatok megoszlanak a különböző szavazási körök között. A szavazatok különböző szavazási körök közötti megoszlásával kapcsolatos információkat a Parlament honlapján a „Fontos információk és kiemelt dokumentumok” rovatban közzéteszik.

Az ügyrendet megállapítják.


ELNÖKÖL:
Roberta METSOLA alelnök

19. Az Európai Unió 2021. évre szóló új általános költségvetése (vita)

Az Európai Unió 2021. évre szóló új általános költségvetése

Johan Van Overtveldt (a BUDG bizottság elnöke), Pierre Larrouturou (előadó) és Olivier Chastel (előadó) előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Johannes Hahn (a Bizottság tagja).

Felszólal Karlo Ressler, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Victor Negrescu, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Valérie Hayer, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Joachim Kuhs, a(z) ID képviselőcsoport nevében, David Cormand, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Bogdan Rzońca, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Dimitrios Papadimoulis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Angelika Winzig, Margarida Marques, Damian Boeselager, Zbigniew Kuźmiuk, José Manuel Fernandes, Eugen Jurzyca, Andrey Novakov és Joachim Stanisław Brudziński.

Felszólal: Johannes Hahn.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2020.12.18-i jegyzőkönyv, 6. pont (módosítások); 2020.12.18-i jegyzőkönyv, 10. pont (zárószavazás).


20. A „Minority Safepack – egymillió aláírás a sokszínű Európáért” című európai polgári kezdeményezés (vita)

A „Minority Safepack – egymillió aláírás a sokszínű Európáért” című európai polgári kezdeményezés (2020/2846(RSP)) (az eljárási szabályzat 222. cikkének (8) bekezdése)

Romeo Franz (a CULT bizottság nevében), Juan Fernando López Aguilar (a LIBE bizottság nevében) és Tatjana Ždanoka (a PETI bizottság nevében) ismerteti a polgári kezdeményezést.

(A vita folytatása: 2020.12.14-i jegyzőkönyv, 22. pont )


21. Szavazás

A Parlament szavazást tart az alábbi jelentésről:

Marek Opioła számvevőszéki taggá történő kinevezése
Jelentés Marek Opioła számvevőszéki taggá történő kinevezéséről [12496/2020 - C9-0350/2020 - 2020/0806(NLE)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Matteo Adinolfi (A9-0249/2020).

A Parlament szavazást tart az alábbi sürgősségi eljárás alkalmazására irányuló kérelemről (az eljárási szabályzat 163. cikke):

A vasútbiztonság és a vasúti összeköttetés egyes vonatkozásai a Csatorna-alagút tekintetében ***I
[COM(2020)0782 - C9-0379/2020 - 2020/0347(COD)] - TRAN bizottság

A Parlament egyetlen szavazással szavazást tart az alábbi jelentésről és ajánlásokról:

Az Amerikaközi Trópusitonhal-bizottság létrehozásáról szóló egyezmény hatálya alá tartozó területen alkalmazandó állománygazdálkodási, -védelmi és -ellenőrzési intézkedések megállapítása ***I
Jelentés az Amerikaközi Trópusitonhal-bizottság létrehozásáról szóló egyezmény hatálya alá tartozó területen alkalmazandó állománygazdálkodási, -védelmi és -ellenőrzési intézkedések megállapításáról, valamint az 520/2007/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló rendeletre irányuló javaslatról [COM(2020)0308 - C9-0203/2020 - 2020/0139(COD)] - Halászati Bizottság. Előadó: João Ferreira (A9-0231/2020);

A polgári légi közlekedés biztonságáról létrejött EU–Japán-megállapodás megkötése ***
Ajánlás az Európai Unió és Japán közötti polgári légi közlekedés biztonságáról létrejött megállapodás megkötésére vonatkozó tanácsi határozattervezetről [09292/2020 - C9-0205/2020 - 2019/0275(NLE)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0239/2020);

Az EK és Mauritánia közötti halászati partnerségi megállapodás: a jegyzőkönyv meghosszabbítása ***
Ajánlás az Európai Közösség és a Mauritániai Iszlám Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló, 2020. november 15-én lejáró jegyzőkönyv meghosszabbításáról szóló, az Európai Unió és a Mauritániai Iszlám Köztársaság között levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről [11260/2020 - C9-0372/2020 - 2020/0274(NLE)] - Halászati Bizottság. Előadó: Annie Schreijer-Pierik (A9-0244/2020);

Az EU és a Cook-szigetek közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás: a végrehajtási jegyzőkönyv meghosszabbítása ***
Ajánlás az Európai Unió és a Cook-szigetek kormánya közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodáshoz csatolt végrehajtási jegyzőkönyv meghosszabbításáról szóló, az Európai Unió és a Cook-szigetek kormánya között levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [11262/2020 - C9-0368/2020 - 2020/0275(NLE)] - Halászati Bizottság. Előadó: François-Xavier Bellamy (A9-0243/2020).

A szavazás vége: 19.45

A szavazás megkezdődik.

A szavazások eredményét holnap, 2020. december 15-én, kedden, 08.45-kor ismertetik.


22. A „Minority Safepack – egymillió aláírás a sokszínű Európáért” című európai polgári kezdeményezés (a vita folytatása)

A „Minority Safepack – egymillió aláírás a sokszínű Európáért” című európai polgári kezdeményezés (2020/2846(RSP)) (article 222, paragraphe 8, du règlement)

(A vita kezdete: 2020.12.14-i jegyzőkönyv, 20. pont )

Felszólal: Johannes Hahn (a Bizottság tagja).

Felszólal Esteban González Pons, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Hannes Heide, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Malik Azmani, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Virginie Joron, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Rasmus Andresen, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Dace Melbārde, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Clare Daly, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Márton Gyöngyösi, független, Vincze Loránt, Petra Kammerevert, Donáth Anna Júlia, Gunnar Beck, François Alfonsi és Assita Kanko.

ELNÖKÖL:
Marcel KOLAJA alelnök

Felszólal Pernando Barrena Arza, Jeroen Lenaers, Łukasz Kohut, Maite Pagazaurtundúa, Diana Riba i Giner, Cristian Terheş, Niyazi Kizilyürek, Michaela Šojdrová, Ilhan Kyuchyuk, Hermann Tertsch, Daniel Buda, Izaskun Bilbao Barandica és Pascal Arimont.

Felszólal: Johannes Hahn.

A vita lezárásaként, az eljárási szabályzat 222. cikkének (8) bekezdése alapján előterjesztett állásfoglalási indítványok:

- Esteban González Pons és Loránt Vincze, a PPE képviselőcsoport nevében, Juan Fernando López Aguilar és Hannes Heide, az S&D képviselőcsoport nevében, Malik Azmani, a Renew képviselőcsoport nevében, Rasmus Andresen, François Alfonsi, Gwendoline Delbos Corfield és Bronis Ropė, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Clare Daly, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a „Minority SafePack – egymillió aláírás a sokszínű Európáért” európai polgári kezdeményezésről (2020/2846(RSP)) (B9-0403/2020);

- Nicola Procaccini, Dace Melbārde, Kosma Złotowski és Elżbieta Kruk, az ECR képviselőcsoport nevében, a „Minority SafePack – egymillió aláírás a sokszínű Európáért” európai polgári kezdeményezésről (2020/2846(RSP)) (B9-0405/2020).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2020.12.16-i jegyzőkönyv, 15. pont (módosítások); 2020.12.17-i jegyzőkönyv, 9. pont (zárószavazás)


23. A vasút európai éve (2021) ***I (vita)

Jelentés a vasút európai évéről (2021) szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2020)0078 - C9-0076/2020 - 2020/0035(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Anna Deparnay-Grunenberg (A9-0191/2020)

Anna Deparnay-Grunenberg előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Adina-Ioana Vălean (a Bizottság tagja).

Felszólal Dace Melbārde (a CULT bizottság véleményének előadója), Benoît Lutgen, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Johan Danielsson, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, José Ramón Bauzá Díaz, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Julie Lechanteux, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Jakop G. Dalunde, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Angel Dzhambazki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Clare Daly, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Dorien Rookmaker, független, Andrey Novakov, Isabel García Muñoz, Izaskun Bilbao Barandica, Maximilian Krah, Łukasz Kohut, Jan-Christoph Oetjen, Angelo Ciocca, Vera Tax és Petar Vitanov.

Felszólal: Adina-Ioana Vălean.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2020.12.15-i jegyzőkönyv, 9. pont .


24. Az európai kkv-kra vonatkozó új stratégia (vita)

Jelentés az európai kkv-kra vonatkozó új stratégiáról [2020/2131(INI)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Paolo Borchia (A9-0237/2020)

Paolo Borchia előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Adina-Ioana Vălean (a Bizottság tagja).

Felszólal Atidzhe Alieva-Veli (az EMPL bizottság véleményének előadója), Liesje Schreinemacher (az IMCO bizottság véleményének előadója), Pina Picierno (az AGRI bizottság véleményének előadója), Victor Negrescu (a CULT bizottság véleményének előadója), Jens Gieseke, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Josianne Cutajar, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, és Martina Dlabajová, a(z) Renew képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Pedro SILVA PEREIRA alelnök

Felszólal Jérôme Rivière, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Henrike Hahn, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Robert Roos, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Sandra Pereira, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Miroslav Radačovský, független, Maria da Graça Carvalho, Lina Gálvez Muñoz, Nicola Danti, Isabella Tovaglieri, Claude Gruffat, Tiziana Beghin, Markus Pieper, Robert Hajšel, Valter Flego, Maximilian Krah, Mislav Kolakušić, Pilar del Castillo Vera, Carlos Zorrinho, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Angelika Niebler, Tsvetelina Penkova, Seán Kelly, Nicolás González Casares, Ivan Štefanec, Maria-Manuel Leitão-Marques és Łukasz Kohut.

Felszólal: Adina-Ioana Vălean.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2020.12.16-i jegyzőkönyv, 15. pont .


25. A Tanács álláspontja az első olvasatban

Az elnök az eljárási szabályzat 63. cikke (1) bekezdésének megfelelően bejelenti, hogy a Tanácstól megkapta az alábbi álláspontokat, a Tanácsot az álláspontok elfogadásához vezető indokolásokat és a Bizottság álláspontját:

- A Tanács álláspontja első olvasatban a 883/2013/EU, Euratom rendeletnek az Európai Ügyészséggel való együttműködés és az Európai Csalás Elleni Hivatal vizsgálatai hatékonysága tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából – A Tanács által 2020. december 4-én elfogadott szöveg (10008/1/2020 - COM(2020)0805 - C9-0393/2020 - 2018/0170(COD) - 05194/2020)
utalva az illetékes bizottsághoz: CONT

- A Tanács álláspontja első olvasatban az uniós költségvetés védelmét szolgáló általános feltételrendszerről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából – A Tanács indokolása – A Tanács által 2020. december 14-én elfogadva (09980/1/2020 - COM(2020)0843 - C9-0407/2020 – 2018/0136(COD) - 14018/2020)
utalva az illetékes bizottsághoz: BUDG, CONT

Álláspontjai elfogadásához a Parlament rendelkezésére álló három hónapos határidő első napja eszerint a holnapi nap, 2020. december 15.


26. Harmadik országok által kiszabott szankciók kereskedelmet érintő területen kívüli hatásai (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000060/2020) felteszi: Bernd Lange, az INTA bizottság nevében, a Bizottsághoz: Harmadik országok által kiszabott szankciók kereskedelmet érintő területen kívüli hatásai (B9-0026/2020)

Bernd Lange kifejti a kérdést.

Mairead McGuinness (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal Danuta Maria Hübner, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Robert Hajšel, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Marie-Pierre Vedrenne, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Reinhard Bütikofer, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Emmanuel Maurel, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Gabriel Mato, Karin Karlsbro, Juan Ignacio Zoido Álvarez és Seán Kelly.

Felszólal: Mairead McGuinness.

A vitát berekesztik.


27. A Dublin III. rendelet végrehajtása (rövid ismertetés)

Jelentés a Dublin III. rendelet végrehajtásáról [2019/2206(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Fabienne Keller (A9-0245/2020)

Fabienne Keller rövid ismertetést tart.

Felszólal: Nicolas Schmit (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2020.12.16-i jegyzőkönyv, 2. pont (módosítások); 2020.12.17-i jegyzőkönyv, 2. pont (zárószavazás).


28. A visszatérési irányelv végrehajtása (rövid ismertetés)

Jelentés a visszatérési irányelv végrehajtásáról [2019/2208(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Tineke Strik (A9-0238/2020)

Tineke Strik rövid ismertetést tart.

Felszólal: Nicolas Schmit (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2020.12.16-i jegyzőkönyv, 2. pont (módosítások); 2020.12.17-i jegyzőkönyv, 2. pont (zárószavazás).


29. A méltányos átállást szolgáló erős szociális Európa (rövid ismertetés)

Jelentés a méltányos átállást szolgáló erős szociális Európáról [2020/2084(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadók: Dennis Radtke és Agnes Jongerius (A9-0233/2020)

Agnes Jongerius és Dennis Radtke rövid ismertetést tart.

Felszólal: Nicolas Schmit (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2020.12.16-i jegyzőkönyv, 15. pont (módosítások); 2020.12.17-i jegyzőkönyv, 9. pont (zárószavazás).


30. Fenntartható vállalatirányítás (rövid ismertetés)

Jelentés a fenntartható vállalatirányításról [2020/2137(INI)] - Jogi Bizottság. Előadó: Pascal Durand (A9-0240/2020)

Pascal Durand rövid ismertetést tart.

Felszólal: Nicolas Schmit (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2020.12.16-i jegyzőkönyv, 15. pont (módosítások); 2020.12.17-i jegyzőkönyv, 9. pont (zárószavazás).


31. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 194. cikke értelmében a Parlament weboldalán, a képviselők személyes oldalain jelennek meg.

Kivételes jelleggel legfeljebb 400 szavas szavazatindokolások kerülnek elfogadásra.


32. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az ülés jegyzőkönyvéhez csatolt, és a Parlament internetes oldalán található „A név szerinti szavazás eredménye” dokumentumban szerepelnek. Csak tájékoztatási célt szolgálnak, és nem módosítják a plenáris ülésen bejelentett szavazási eredményeket.

A dokumentum a plenáris ülést követően legfeljebb két hétig rendszeresen frissül.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


33. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 662.276/OJMA).


34. Az ülés berekesztése

Az ülést 22.44-kor berekesztik.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alfonsi François, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Buda Daniel, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deutsch Tamás, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Garicano Luis, Geese Alexandra, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Gruffat Claude, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Hajšel Robert, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Heide Hannes, Herbst Niclas, Hetman Krzysztof, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Hortefeux Brice, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Lins Norbert, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Nistor Gheorghe-Vlad, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Reil Guido, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Szydło Beata, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tax Vera, Terheş Cristian, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Tovaglieri Isabella, Ušakovs Nils, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vincze Loránt, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Igazoltan távol lévők:

Agius Saliba Alex, Beňová Monika, Maydell Eva, Ochojska Janina, Skyttedal Sara

A Covid19-világjárvánnyal összefüggő okok miatt távszavazási rendszert vezettek be (lásd a szavazásra vonatkozó szabályokról szóló 2004. május 3-i elnökségi határozatot kiegészítő 2020. március 20-i elnökségi határozatot). A szavazáson részt vevő képviselők neve az ülés jegyzőkönyvéhez csatolt, „A név szerinti szavazás eredménye” dokumentumban szerepel, amely a Parlament honlapján elérhető.

Utolsó frissítés: 2021. augusztus 20.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat