Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2020/0139(COD)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A9-0231/2020

Rozpravy :

Hlasování :

PV 15/12/2020 - 2

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0340

Zápis
XML 11k
Úterý, 15. prosince 2020 - Brusel

2. Oznámení výsledků hlasování

Předsedající oznámila výsledky hlasování:

Jmenování Marka Opioły členem Účetního dvora
Zpráva o návrhu na jmenování Marka Opioły členem Účetního dvora [12496/2020 - C9-0350/2020 - 2020/0806(NLE)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Matteo Adinolfi (A9-0249/2020)

(vyžaduje se prostá většina)
(Tajné hlasování (čl. 191 odst. 1 jednacího řádu))

NÁVRH ROZHODNUTÍ: JMENOVÁNÍ MARKA OPIOŁY

zamítnut (P9_TA(2020)0339)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16., 17. a 18. prosince 2020, bod 2)
Seznam poslanců, kteří se zúčastnili hlasování, je přílohou tohoto zápisu (příloha 1 zápisu ze dne 15.12.2020)

Určité aspekty železniční bezpečnosti a propojenosti s ohledem na tunel pod Lamanšským průlivem ***I
[COM(2020)0782 - C9-0379/2020 - 2020/0347(COD)] - výbor TRAN

JH bylo rozhodnuto o použití postupu pro naléhavé případy (687 pro, 4 proti, 4 zdržení se).

Opatření pro řízení, zachování a kontrolu zdrojů platná v oblasti Úmluvy Meziamerické komise pro tropické tuňáky ***I
Zpráva o návrhu nařízení, kterým se stanoví opatření pro řízení, zachování a kontrolu zdrojů platná v oblasti Úmluvy Meziamerické komise pro tropické tuňáky a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 520/2007 [COM(2020)0308 - C9-0203/2020 - 2020/0139(COD)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: João Ferreira (A9-0231/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH KOMISE

přijat jediným hlasováním (P9_TA(2020)0340)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16., 17. a 18. prosince 2020, bod 3)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Uzavření Dohody o bezpečnosti civilního letectví mezi EU a Japonskem ***
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o bezpečnosti civilního letectví mezi Evropskou unií a Japonskem [09292/2020 - C9-0205/2020 - 2019/0275(NLE)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0239/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

schválen jediným hlasováním (P9_TA(2020)0341)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16., 17. a 18. prosince 2020, bod 4)

Parlament schválil uzavření dohody.

Dohoda mezi ES a Mauritánií o partnerství v odvětví rybolovu: prodloužení platnosti protokolu ***
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Mauritánskou islámskou republikou o prodloužení platnosti protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu, jehož platnost končí dne 15. listopadu 2020 [11260/2020 - C9-0372/2020 - 2020/0274(NLE)] - Výbor pro rybolov. Zpravodajka: Annie Schreijer-Pierik (A9-0244/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

schválen jediným hlasováním (P9_TA(2020)0342)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16., 17. a 18. prosince 2020, bod 5)

Parlament schválil uzavření dohody.

Dohoda mezi EU a Cookovými ostrovy o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu: prodloužení platnosti prováděcího protokolu ***
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a vládou Cookových ostrovů o prodloužení platnosti Protokolu o provádění Dohody mezi Evropskou unií a vládou Cookových ostrovů o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu [11262/2020 - C9-0368/2020 - 2020/0275(NLE)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: François-Xavier Bellamy (A9-0243/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

schválen jediným hlasováním (P9_TA(2020)0343)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16., 17. a 18. prosince 2020, bod 6)

Parlament schválil uzavření dohody.

Poslední aktualizace: 20. srpna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí