Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/0139(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0231/2020

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/12/2020 - 2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0340

Συνοπτικά πρακτικά
XML 14k
Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020 - Βρυξέλλες

2. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας

Η Πρόεδρος ανακοινώνει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας:

Προτεινόμενος διορισμός του Marek Opioła ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Έκθεση σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Marek Opioła ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου [12496/2020 - C9-0350/2020 - 2020/0806(NLE)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Matteo Adinolfi (A9-0249/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Μυστική ψηφοφορία (άρθρο 191 παράγραφος 1 του Κανονισμού))

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ MAREK OPIOŁA

Απορρίπτεται (P9_TA(2020)0339)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 14ης, 15ης, 16ης, 17ης και 18ης Δεκεμβρίου 2020, σημείο 2)
Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα Συνοπτικά Πρακτικά (Παράρτημα 1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.12.2020)

Oρισμένες πτυχές της ασφάλειας και της συνδεσιμότητας των σιδηροδρόμων όσον αφορά τη Σήραγγα της Μάγχης ***I
[COM(2020)0782 - C9-0379/2020 - 2020/0347(COD)] - επιτροπή TRAN

Κατόπιν ΟΨ (687 υπέρ, 4 κατά, 4 αποχές), αποφασίζεται η έγκριση του κατεπείγοντος.

Μέτρα διαχείρισης, διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στην περιοχή της σύμβασης της Παναμερικανικής Επιτροπής Τροπικού Τόνου ***I
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μέτρων διαχείρισης, διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στην περιοχή της σύμβασης της Παναμερικανικής Επιτροπής Τροπικού Τόνου και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕK) αριθ. 520/2007 του Συμβουλίου [COM(2020)0308 - C9-0203/2020 - 2020/0139(COD)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: João Ferreira (A9-0231/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P9_TA(2020)0340)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 14ης, 15ης, 16ης, 17ης και 18ης Δεκεμβρίου 2020, σημείο 3)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου.

Σύναψη της συμφωνίας για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας ***
Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας [09292/2020 - C9-0205/2020 - 2019/0275(NLE)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0239/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P9_TA(2020)0341)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 14ης, 15ης, 16ης, 17ης και 18ης Δεκεμβρίου 2020, σημείο 4)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.

Συμφωνία σύμπραξης ΕΕ-Μαυριτανίας στον τομέα της αλιείας: παράταση του πρωτοκόλλου ***
Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας σχετικά με την παράταση του πρωτοκόλλου για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία σύμπραξης στον τομέα της αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας, το οποίο λήγει στις 15 Νοεμβρίου 2020 [11260/2020 - C9-0372/2020 - 2020/0274(NLE)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγήτρια: Annie Schreijer-Pierik (A9-0244/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P9_TA(2020)0342)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 14ης, 15ης, 16ης, 17ης και 18ης Δεκεμβρίου 2020, σημείο 5)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.

Συμφωνία σύμπραξης ΕΕ-Νήσων Κουκ στον τομέα της βιώσιμης αλιείας: παράταση του πρωτοκόλλου εφαρμογής ***
Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης των Νήσων Κουκ για την παράταση του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης των Νήσων Κουκ [11262/2020 - C9-0368/2020 - 2020/0275(NLE)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: François-Xavier Bellamy (A9-0243/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P9_TA(2020)0343)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» της 14ης, 15ης, 16ης, 17ης και 18ης Δεκεμβρίου 2020, σημείο 6)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.

Τελευταία ενημέρωση: 20 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου