Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2020/0139(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A9-0231/2020

Arutelud :

Hääletused :

PV 15/12/2020 - 2

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0340

Protokoll
XML 10k
Teisipäev, 15. detsember 2020 - Brüssel

2. Hääletustulemuste teatavaks tegemine

Istungi juhataja luges ette hääletuse tulemused

Marek Opiola kontrollikoja liikmeks ametisse nimetamine
Raport Marek Opiola kontrollikoja liikmeks ametisse nimetamise kohta [12496/2020 - C9-0350/2020 - 2020/0806(NLE)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Matteo Adinolfi (A9-0249/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)
(Salajane hääletus (kodukorra artikli 191 lõige 1))

OTSUSE ETTEPANEK: MAREK OPIOŁA AMETISSE NIMETAMINE

Tagasi lükatud (P9_TA(2020)0339)
((Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ 14., 15., 16., 17. ja 18. detsember 2020, punkt 2)
Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (15.12.2020 protokolli lisa 1)

Raudteeohutuse ja -ühenduse teatavad aspektid seoses La Manche’i tunneliga ***I
[COM(2020)0782 - C9-0379/2020 - 2020/0347(COD)] - TRAN-komisjon

Nimelisel hääletusel (687 poolt, 4 vastu, 4 erapooletut) otsustati kohaldada kiirmenetlust.

Ameerika Troopikatuunide Komisjoni konventsiooni alal kohaldatavad majandamis-, kaitse- ja kontrollimeetmed ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Ameerika Troopikatuunide Komisjoni konventsiooni alal kohaldatavad majandamis-, kaitse- ja kontrollimeetmed ning muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 520/2007 [COM(2020)0308 - C9-0203/2020 - 2020/0139(COD)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: João Ferreira (A9-0231/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P9_TA(2020)0340)
((Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ 14., 15., 16., 17. ja 18. detsember 2020, punkt 3)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

Euroopa Liidu ja Jaapani vaheline tsiviillennundusohutust käsitlev leping ***
Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb Euroopa Liidu ja Jaapani vahelise tsiviillennundusohutust käsitleva lepingu sõlmimist [09292/2020 - C9-0205/2020 - 2019/0275(NLE)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0239/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud ühel hääletusel (P9_TA(2020)0341)
((Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ 14., 15., 16., 17. ja 18. detsember 2020, punkt 4)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.

ELi ja Mauritaania vaheline kalandusalane partnerlusleping: protokolli kehtivusaja pikendamine ***
Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb Euroopa Liidu ja Mauritaania Islamivabariigi vahelise kirjavahetuse vormis kokkuleppe (milles käsitletakse sellise protokolli kehtivusaja pikendamist, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja Mauritaania Islamivabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus ning mis aegub 15. novembril 2020) sõlmimist [11260/2020 - C9-0372/2020 - 2020/0274(NLE)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Annie Schreijer-Pierik (A9-0244/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud ühel hääletusel (P9_TA(2020)0342)
((Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ 14., 15., 16., 17. ja 18. detsember 2020, punkt 5)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.

Euroopa Liidu ja Cooki saarte vaheline säästva kalapüügi partnerlusleping: rakendamise protokolli kehtivusaja pikendamine ***
Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta, milles käsitletakse Euroopa Liidu ja Cooki saarte valitsuse vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu rakendamise protokolli pikendamist käsitleva Euroopa Liidu ja Cooki saarte valitsuse vahelise kirja vormis lepingu sõlmimine [11262/2020 - C9-0368/2020 - 2020/0275(NLE)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: François-Xavier Bellamy (A9-0243/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud ühel hääletusel (P9_TA(2020)0343)
((Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ 14., 15., 16., 17. ja 18. detsember 2020, punkt 6)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.

Viimane päevakajastamine: 20. august 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika