Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2020/0139(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A9-0231/2020

Debatten :

Stemmingen :

PV 15/12/2020 - 2

Aangenomen teksten :

P9_TA(2020)0340

Notulen
XML 11k
Dinsdag 15 december 2020 - Brussel

2. Bekendmaking van de uitslag van de stemming

De voorzitter leest de uitslag van de stemming voor:

Voordracht van Marek Opioła voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer
Verslag over de voordracht van Marek Opioła voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer [12496/2020 - C9-0350/2020 - 2020/0806(NLE)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Matteo Adinolfi (A9-0249/2020)

(Gewone meerderheid)
(Geheime stemming (artikel 191, lid 1, van het Reglement))

ONTWERPBESLUIT: BENOEMING VAN MAREK OPIOŁA

Verworpen (P9_TA(2020)0339)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16, 17 en 18 december 2020, punt 2)
De lijst van deelnemers aan de stemming gaat als bijlage bij deze notulen (bijlage 1 van de notulen van 15.12.2020)

Bepaalde aspecten van spoorwegveiligheid en spoorverbindingen met betrekking tot de Kanaaltunnel ***I
[COM(2020)0782 - C9-0379/2020 - 2020/0347(COD)] - commissie TRAN

Bij HS (687 voor, 4 tegen, 4 onthoudingen) wordt besloten tot toepassing van de urgentieprocedure.

Beheers-, instandhoudings- en controlemaatregelen die gelden in het verdragsgebied van de Inter-Amerikaanse Commissie voor tropische tonijn ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de beheers-, instandhoudings- en controlemaatregelen die gelden in het verdragsgebied van de Inter-Amerikaanse Commissie voor tropische tonijn en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 520/2007 van de Raad [COM(2020)0308 - C9-0203/2020 - 2020/0139(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: João Ferreira (A9-0231/2020)

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2020)0340)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16, 17 en 18 december 2020, punt 3)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Sluiting van de Overeenkomst inzake de veiligheid van de burgerluchtvaart tussen de EU en Japan ***
Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting van de Overeenkomst inzake de veiligheid van de burgerluchtvaart tussen de Europese Unie en Japan [09292/2020 - C9-0205/2020 - 2019/0275(NLE)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0239/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2020)0341)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16, 17 en 18 december 2020, punt 4)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.

Partnerschapsovereenkomst inzake visserij EG/Mauritanië: verlenging van het protocol ***
Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Islamitische Republiek Mauritanië over de verlenging van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Islamitische Republiek Mauritanië, dat op 15 november 2020 afloopt [11260/2020 - C9-0372/2020 - 2020/0274(NLE)] - Commissie visserij. Rapporteur: Annie Schreijer-Pierik (A9-0244/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2020)0342)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16, 17 en 18 december 2020, punt 5)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.

Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij EU/Cookeilanden: verlenging van het protocol voor de tenuitvoerlegging ***
Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de regering van de Cookeilanden over de verlenging van het protocol voor de tenuitvoerlegging van de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de regering van de Cookeilanden [11262/2020 - C9-0368/2020 - 2020/0275(NLE)] - Commissie visserij. Rapporteur: François-Xavier Bellamy (A9-0243/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2020)0343)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16, 17 en 18 december 2020, punt 6)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.

Laatst bijgewerkt op: 20 augustus 2021Juridische mededeling - Privacybeleid