Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2020/0139(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A9-0231/2020

Debaty :

Głosowanie :

PV 15/12/2020 - 2

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0340

Protokół
XML 11k
Wtorek, 15 grudnia 2020 r. - Bruksela

2. Ogłoszenie wyników głosowania

Przewodnicząca odczytała wyniki głosowania:

Nominacja Marka Opioły na członka Trybunału Obrachunkowego
Sprawozdanie w sprawie nominacji Marka Opioły na członka Trybunału Obrachunkowego [12496/2020 - C9-0350/2020 - 2020/0806(NLE)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Matteo Adinolfi (A9-0249/2020)

(Wymagana zwykła większość)
(Głosowanie tajne (art. 191 ust. 1 Regulaminu))

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI: NOMINACJA MARKA OPIOŁY

Odrzucono (P9_TA(2020)0339)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 14, 15, 16, 17 i 18 grudnia 2020 r., pkt 2)
Lista uczestników załączona do protokołu z posiedzenia (załącznik 1 protokołu z dnia 15.12.2020 r.)

Niektóre aspekty bezpieczeństwa kolei i jakości sieci połączeń w odniesieniu do kanału La Manche ***I
[COM(2020)0782 - C9-0379/2020 - 2020/0347(COD)] - komisja TRAN

W GI (przy 687 głosach za, 4 głosach przeciw, 4 głosach wstrzymujących się) zatwierdzono tryb pilny.

Środki zarządzania, ochrony i kontroli obowiązujące na obszarze objętym Konwencją ustanawiającą Międzyamerykańską Komisję ds. Tuńczyka Tropikalnego ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego środki zarządzania, ochrony i kontroli obowiązujące na obszarze objętym Konwencją ustanawiającą Międzyamerykańską Komisję ds. Tuńczyka Tropikalnego oraz zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 520/2007 [COM(2020)0308 - C9-0203/2020 - 2020/0139(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: João Ferreira (A9-0231/2020)

(Wymagana zwykła większość)

WNIOSEK KOMISJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2020)0340)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 14, 15, 16, 17 i 18 grudnia 2020 r., pkt 3)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Zawarcie umowy między Unią Europejską a Japonią w sprawie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego ***
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia Umowy w sprawie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego między Unią Europejską a Japonią [09292/2020 - C9-0205/2020 - 2019/0275(NLE)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0239/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI RADY

Zatwierdzono w jednym głosowaniu (P9_TA(2020)0341)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 14, 15, 16, 17 i 18 grudnia 2020 r., pkt 4)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.

Umowa partnerska w sprawie połowów między WE a Mauretanią: Przedłużenie obowiązywania Protokołu ***
Zalecenie dotyczące projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Islamską Republiką Mauretańską w sprawie przedłużenia obowiązywania Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską, który wygasa z dniem 15 listopada 2020 r. [11260/2020 - C9-0372/2020 - 2020/0274(NLE)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawczyni: Annie Schreijer-Pierik (A9-0244/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI RADY

Zatwierdzono w jednym głosowaniu (P9_TA(2020)0342)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 14, 15, 16, 17 i 18 grudnia 2020 r., pkt 5)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.

Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między UE a Wyspami Cooka: Przedłużenie obowiązywania Protokołu wykonawczego ***
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a rządem Wysp Cooka w sprawie przedłużenia obowiązywania Protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a rządem Wysp Cooka [11262/2020 - C9-0368/2020 - 2020/0275(NLE)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: François-Xavier Bellamy (A9-0243/2020)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI RADY

Zatwierdzono w jednym głosowaniu (P9_TA(2020)0343)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowań” z dni 14, 15, 16, 17 i 18 grudnia 2020 r., pkt 6)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.

Ostatnia aktualizacja: 20 sierpnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności