Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/0139(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A9-0231/2020

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 15/12/2020 - 2

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0340

Zápisnica
XML 10k
Utorok, 15. decembra 2020 - Brusel

2. Oznámenie výsledkov hlasovania

Predsedajúca oznámila výsledky hlasovania:

Návrh na vymenovanie Mareka Opiołu za člena Dvora audítorov
Správa o návrhu na vymenovanie Mareka Opiołu za člena Dvora audítorov [12496/2020 - C9-0350/2020 - 2020/0806(NLE)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Matteo Adinolfi (A9-0249/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Tajné hlasovanie (článok 191 ods. 1 rokovacieho poriadku))

NÁVRH ROZHODNUTIA: Menovanie MAREKA OPIOŁU

Zamietnutý (P9_TA(2020)0339)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14., 15., 16., 17. a 18. decembra 2020, bod 2)
Zoznam poslancov je uvedený v prílohe zápisnice (
príloha 1 zápisnice zo dňa 15.12.2020)

Určité aspekty železničnej bezpečnosti a prepojenosti, pokiaľ ide o tunel pod Lamanšským prielivom ***I
[COM(2020)0782 - C9-0379/2020 - 2020/0347(COD)] - výbor TRAN

HPM (687 za, 4 proti, 4 sa zdržalo), bolo rozhodnuté o použití naliehavého postupu.

Riadiace, ochranné a kontrolné opatrenia platné v oblasti dohovoru Medziamerickej komisie pre tropické tuniaky ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú riadiace, ochranné a kontrolné opatrenia platné v oblasti dohovoru Medziamerickej komisie pre tropické tuniaky a ktorým sa mení rozhodnutie Rady (EC) č. 520/2007 [COM(2020)0308 - C9-0203/2020 - 2020/0139(COD)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: João Ferreira (A9-0231/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH KOMISIE

Prijaté v jedinom hlasovaní (P9_TA(2020)0340)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14., 15., 16., 17. a 18. decembra 2020, bod 3)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Uzavretie dohody o bezpečnosti civilného letectva medzi EÚ a Japonskom ***
Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o bezpečnosti civilného letectva medzi Európskou úniou a Japonskom [09292/2020 - C9-0205/2020 - 2019/0275(NLE)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0239/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Schválené jediným hlasovaním (P9_TA(2020)0341)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14., 15., 16., 17. a 18. decembra 2020, bod 4)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.

Dohoda o spolupráci v sektore rybolovu medzi ES a Mauritániou: predĺženie platnosti protokolu ***
Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Mauritánskou islamskou republikou o predĺžení platnosti protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o spolupráci v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Mauritánskou islamskou republikou a ktorého platnosť uplynie 15. novembra 2020 [11260/2020 - C9-0372/2020 - 2020/0274(NLE)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajkyňa: Annie Schreijer-Pierik (A9-0244/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Schválené jediným hlasovaním (P9_TA(2020)0342)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14., 15., 16., 17. a 18. decembra 2020, bod 5)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.

Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi EÚ a Cookovými ostrovmi: predĺženie platnosti vykonávacieho protokolu ***
Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a vládou Cookových ostrovov o predĺžení platnosti protokolu o vykonávaní Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a vládou Cookových ostrovov [11262/2020 - C9-0368/2020 - 2020/0275(NLE)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: François-Xavier Bellamy (A9-0243/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Schválené jediným hlasovaním (P9_TA(2020)0343)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14., 15., 16., 17. a 18. decembra 2020, bod 6)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.

Posledná úprava: 20. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia