Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0332(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A9-0241/2020

Разисквания :

PV 15/12/2020 - 3
CRE 15/12/2020 - 3

Гласувания :

Приети текстове :

P9_TA(2020)0344

Протокол
XML 11k
Вторник, 15 декември 2020 г. - Брюксел

3. Качество на водите, предназначени за консумация от човека ***II - Прилагане на законодателството на ЕС в областта на водите (разискване)
CRE

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека (преработена) [06230/3/2020 - C9-0354/2020 - 2017/0332(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Christophe Hansen (A9-0241/2020)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000077/2020), зададен от Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk и Eleonora Evi, от името на комисията ENVI, към Съвета: Прилагане на законодателството на ЕС в областта на водите (B9-0501/2020)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000078/2020), зададен от Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk и Eleonora Evi, от името на комисията ENVI, към Комисията: Прилагане на законодателството на ЕС в областта на водите (B9-0502/2020)

Christophe Hansen представи препоръката за второ четене.

Sara Cerdas разви въпросите.

Изказаха се Michael Roth (действащ председател на Съвета) и Janusz Wojciechowski (член на Комисията).

Изказаха се Pernille Weiss, от името на групата PPE, Jytte Guteland, от името на групата S&D, Ulrike Müller, от името на групата Renew, Simona Baldassarre, от името на групата ID, Sven Giegold, от името на групата Verts/ALE, Beata Mazurek, от името на групата ECR, Idoia Villanueva Ruiz, от името на групата GUE/NGL, Kostas Papadakis, независим член на ЕП, Michal Wiezik, Simona Bonafè, Nicolae Ştefănuță, Aurélia Beigneux, Bas Eickhout, Beata Kempa, Malin Björk, Mislav Kolakušić, Maria Spyraki, Tiemo Wölken, Jan Huitema, Marco Dreosto, Benoît Biteau, Anna Zalewska, Радан Кънев, César Luena и Martin Hojsík.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Изказаха се Georg Mayer, Sylwia Spurek и Milan Brglez.

Изказаха се Janusz Wojciechowski и Michael Roth.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 136, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk и Eleonora Evi, от името на комисията ENVI, относно прилагането на законодателството на ЕС в областта на водите (2020/2613(RSP)) (B9-0401/2020).

Разискването приключи.

Председателят съобщи, че не са внесени предложения за отхвърляне и изменения към позицията на Съвета на първо четене в съответствие с член 67 и член 68 от Правилника за дейността (06230/3/2020 – C9-0354/2020 – 2017/0332(COD)).

Следователно актът се счита за приет (P9_TA(2020)0344).
(Приложение „Резултати от гласувания“ от 14, 15, 16, 17 и 18 декември 2020 г., точка 7)

Предложение за резолюция B9-0401/2020.

Гласуване: точка 2 от протокола от 17.12.2020 г (изменения); точка 15 от протокола от 17.12.2020 г (окончателно гласуване).

Последно осъвременяване: 20 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност