Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/0332(COD)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A9-0241/2020

Rozpravy :

PV 15/12/2020 - 3
CRE 15/12/2020 - 3

Hlasování :

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0344

Zápis
XML 9k
Úterý, 15. prosince 2020 - Brusel

3. Jakost vody určené k lidské spotřebě ***II Provádění právních předpisů EU týkajících se vody (rozprava)
CRE

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o jakosti vody určené k lidské spotřebě (přepracované znění) [06230/3/2020 - C9-0354/2020 - 2017/0332(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Christophe Hansen (A9-0241/2020)

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou (O-000077/2020), kterou pokládají Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk a Eleonora Evi za výbor ENVI Radě: Provádění právních předpisů EU týkajících se vody (B9-0501/2020)

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou (O-000078/2020), kterou pokládají Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk a Eleonora Evi za výbor ENVI Komisi: Provádění právních předpisů EU týkajících se vody (B9-0502/2020)

Christophe Hansen uvedl doporučení pro druhé čtení.

Sara Cerdas rozvinula otázky.

Vystoupili: Michael Roth (úřadující předseda Rady) a Janusz Wojciechowski (člen Komise).

Vystoupili: Pernille Weiss za skupinu PPE, Jytte Guteland za skupinu S&D, Ulrike Müller za skupinu Renew, Simona Baldassarre za skupinu ID, Sven Giegold za skupinu Verts/ALE, Beata Mazurek za skupinu ECR, Idoia Villanueva Ruiz za skupinu GUE/NGL, Kostas Papadakis – nezařazený poslanec, Michal Wiezik, Simona Bonafè, Nicolae Ştefănuță, Aurélia Beigneux, Bas Eickhout, Beata Kempa, Malin Björk, Mislav Kolakušić, Maria Spyraki, Tiemo Wölken, Jan Huitema, Marco Dreosto, Benoît Biteau, Anna Zalewska, Radan Kanev, César Luena a Martin Hojsík.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

Vystoupili: Georg Mayer, Sylwia Spurek a Milan Brglez.

Vystoupili: Janusz Wojciechowski a Michael Roth.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 136 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk a Eleonora Evi za výbor ENVI o provádění vodohospodářských právních předpisů EU (2020/2613(RSP) (B9-0401/2020).

Rozprava skončila.

Předseda oznámil, že v souvislosti s postojem Rady v prvním čtení (06230/3/2020 – C9-0354/2020 – 2017/0332(COD)) nebyl v souladu s články 67 a 68 jednacího řádu předložen ani návrh na zamítnutí, ani pozměňovací návrh.

Akt byl tudíž prohlášen za přijatý (P9_TA(2020)0344).
(příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16., 17. a 18. prosince 2020, bod 7)

Návrh usnesení B9-0401/2020.

Hlasování: bod 2 zápisu ze dne 17.12.2020 (pozměňovací návrhy); bod 15 zápisu ze dne 17.12.2020 (konečné hlasování).

Poslední aktualizace: 20. srpna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí