Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/0332(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A9-0241/2020

Arutelud :

PV 15/12/2020 - 3
CRE 15/12/2020 - 3

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0344

Protokoll
XML 9k
Teisipäev, 15. detsember 2020 - Brüssel

3. Olmevee kvaliteet ***II - ELi veealaste õigusaktide rakendamine (arutelu)
CRE

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv olmevee kvaliteedi kohta (uuesti sõnastatud) [06230/3/2020 - C9-0354/2020 - 2017/0332(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Christophe Hansen (A9-0241/2020)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000077/2020), mille esitas(id) Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk ja Eleonora Evi ENVI-komisjoni nimel nõukogule: ELi veealaste õigusaktide rakendamine (B9-0501/2020)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000078/2020), mille esitas(id) Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk ja Eleonora Evi ENVI-komisjoni nimel komisjonile: ELi veealaste õigusaktide rakendamine (B9-0502/2020)

Christophe Hansen tutvustas soovitust teisele lugemisele.

Sara Cerdas esitas küsimused.

Sõna võtsid Michael Roth (nõukogu eesistuja) ja Janusz Wojciechowski (komisjoni liige).

Sõna võtsid Pernille Weiss fraktsiooni PPE nimel, Jytte Guteland fraktsiooni S&D nimel, Ulrike Müller fraktsiooni Renew nimel, Simona Baldassarre fraktsiooni ID nimel, Sven Giegold fraktsiooni Verts/ALE nimel, Beata Mazurek fraktsiooni ECR nimel, Idoia Villanueva Ruiz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Kostas Papadakis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Michal Wiezik, Simona Bonafè, Nicolae Ştefănuță, Aurélia Beigneux, Bas Eickhout, Beata Kempa, Malin Björk, Mislav Kolakušić, Maria Spyraki, Tiemo Wölken, Jan Huitema, Marco Dreosto, Benoît Biteau, Anna Zalewska, Radan Kanev, César Luena ja Martin Hojsík.

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

Sõna võtsid Georg Mayer, Sylwia Spurek ja Milan Brglez.

Sõna võtsid Janusz Wojciechowski ja Michael Roth.

Kodukorra artikli 136 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

- Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk ja Eleonora Evi ENVI-komisjoni nimel ELi veealaste õigusaktide rakendamise kohta (2020/2613(RSP)) (B9-0401/2020).

Arutelu lõpetati.

Istungi juhataja andis teada, et ühtegi kodukorra artiklite 67 ja 68 kohast tagasilükkamise ettepanekut ega muudatusettepanekut nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta ei esitatud (06230/3/2020 – C9-0354/2020 – 2017/0332(COD)).

Õigusakt loeti seega vastuvõetuks ((P9_TA(2020)0344).
(Lisa „Hääletuse tulemused“ 14., 15., 16., 17. ja 18. detsember 2020, punkt 7)

Resolutsiooni ettepanek B9-0401/2020.

Hääletus: 17.12.2020 protokollipunkt 2 (muudatusettepanekud); 17.12.2020 protokollipunkt 15 (lõpphääletus).

Viimane päevakajastamine: 20. august 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika