Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/0332(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A9-0241/2020

Debatai :

PV 15/12/2020 - 3
CRE 15/12/2020 - 3

Balsavimas :

Priimti tekstai :

P9_TA(2020)0344

Protokolas
XML 9k
Antradienis, 2020 m. gruodžio 15 d. - Briuselis

3. Žmonėms vartoti skirto vandens kokybė ***II - ES vandens srities teisės aktų įgyvendinimas (diskusijos)
CRE

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės (nauja redakcija) [06230/3/2020 - C9-0354/2020 - 2017/0332(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Christophe Hansen (A9-0241/2020)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000077/2020), kurį pateikė Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk ir Eleonora Evi ENVI komiteto vardu Tarybai: ES vandens srities teisės aktų įgyvendinimas (B9-0501/2020)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000078/2020), kurį pateikė Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk ir Eleonora Evi ENVI komiteto vardu Komisijai: ES vandens srities teisės aktų įgyvendinimas (B9-0502/2020)

Christophe Hansen pristatė rekomendaciją antrajam svarstymui.

Sara Cerdas pateikė klausimus.

Kalbėjo Michael Roth (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Janusz Wojciechowski (Komisijos narys).

Kalbėjo Pernille Weiss PPE frakcijos vardu, Jytte Guteland S&D frakcijos vardu, Ulrike Müller Renew frakcijos vardu, Simona Baldassarre ID frakcijos vardu, Sven Giegold Verts/ALE frakcijos vardu, Beata Mazurek ECR frakcijos vardu, Idoia Villanueva Ruiz GUE/NGL frakcijos vardu, Kostas Papadakis, nepriklausomas Parlamento narys, Michal Wiezik, Simona Bonafè, Nicolae Ştefănuță, Aurélia Beigneux, Bas Eickhout, Beata Kempa, Malin Björk, Mislav Kolakušić, Maria Spyraki, Tiemo Wölken, Jan Huitema, Marco Dreosto, Benoît Biteau, Anna Zalewska, Radan Kanev, César Luena ir Martin Hojsík.

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Georg Mayer, Sylwia Spurek ir Milan Brglez.

Kalbėjo Janusz Wojciechowski ir Michael Roth.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnio 5 dalį.

- Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk ir Eleonora Evi ENVI komiteto vardu dėl ES vandens srities teisės aktų įgyvendinimo (2020/2613(RSP)) (B9-0401/2020).

Diskusijos baigtos.

Pirmininkas pranešė, kad pagal Darbo tvarkos taisyklių 67 ir 68 straipsnius nebuvo pateikta pasiūlymų atmesti Tarybos poziciją ir pakeitimų, susijusių su Tarybos pozicija per pirmąjį svarstymą (06230/3/2020 – C9-0354/2020 – 2017/0332(COD)).

Taigi teisės aktas laikomas patvirtintu (P9_TA(2020)0344).
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. gruodžio 14, 15, 16, 17 ir 18 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 7)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0401/2020.

Balsavimas: 2020 12 17 protokolo 2 punktas (pakeitimai); 2020 12 17 protokolo 15 punktas (galutinis balsavimas).

Atnaujinta: 2021 m. rugpjūčio 20 d.Teisinė informacija - Privatumo politika