Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/0332(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A9-0241/2020

Debaty :

PV 15/12/2020 - 3
CRE 15/12/2020 - 3

Głosowanie :

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0344

Protokół
XML 9k
Wtorek, 15 grudnia 2020 r. - Bruksela

3. Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ***II - Wdrażanie unijnego prawodawstwa dotyczącego wody (debata)
CRE

Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (wersja przekształcona) [06230/3/2020 - C9-0354/2020 - 2017/0332(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Christophe Hansen (A9-0241/2020)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000077/2020), które skierowali: Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk i Eleonora Evi, w imieniu komisji ENVI, do Rady: Wdrażanie unijnego prawodawstwa dotyczącego wody (B9-0501/2020)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000078/2020), które skierowali: Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk i Eleonora Evi, w imieniu komisji ENVI, do Komisji: Wdrażanie unijnego prawodawstwa dotyczącego wody (B9-0502/2020)

Christophe Hansen przedstawił zalecenie do drugiego czytania.

Sara Cerdas rozwinęła pytania.

Głos zabrali Michael Roth (urzędujący przewodniczący Rady) i Janusz Wojciechowski (członek Komisji).

Głos zabrali: Pernille Weiss w imieniu grupy PPE, Jytte Guteland w imieniu grupy S&D, Ulrike Müller w imieniu grupy Renew, Simona Baldassarre w imieniu grupy ID, Sven Giegold w imieniu grupy Verts/ALE, Beata Mazurek w imieniu grupy ECR, Idoia Villanueva Ruiz w imieniu grupy GUE/NGL, Kostas Papadakis niezrzeszony, Michal Wiezik, Simona Bonafè, Nicolae Ştefănuță, Aurélia Beigneux, Bas Eickhout, Beata Kempa, Malin Björk, Mislav Kolakušić, Maria Spyraki, Tiemo Wölken, Jan Huitema, Marco Dreosto, Benoît Biteau, Anna Zalewska, Radan Kanev, César Luena i Martin Hojsík.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Georg Mayer, Sylwia Spurek i Milan Brglez.

Głos zabrali: Janusz Wojciechowski i Michael Roth.

Projekt rezolucji składanej zgodnie z art. 136 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk i Eleonora Evi, w imieniu komisji ENVI, w sprawie wdrażania unijnego prawodawstwa dotyczącego wody (2020/2613(RSP)) (B9-0401/2020).

Debata została zamknięta.

Przewodniczący poinformował, że nie złożono zgodnie z art. 67 i 68 Regulaminu ani wniosku o odrzucenie stanowiska Rady, ani poprawek do tego stanowiska (06230/3/2020 – C9-0354/2020 – 2017/0332(COD)).

Akt uznano zatem za przyjęty (P9_TA(2020)0344).
(Załącznik „Wyniki głosowań” z dni 14, 15, 16, 17 i 18 grudnia 2020 r., pkt 7)

Projekt rezolucji B9-0401/2020.

Głosowanie: pkt 2 protokołu z dnia 17.12.2020 (poprawki); pkt 15 protokołu z dnia 17.12.2020 (głosowanie końcowe).

Ostatnia aktualizacja: 20 sierpnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności