Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/0332(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A9-0241/2020

Rozpravy :

PV 15/12/2020 - 3
CRE 15/12/2020 - 3

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0344

Zápisnica
XML 9k
Utorok, 15. decembra 2020 - Brusel

3. Kvalita vody určenej na ľudskú spotrebu ***II - Vykonávanie právnych predpisov EÚ o vode (rozprava)
CRE

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (prepracované znenie) [06230/3/2020 - C9-0354/2020 - 2017/0332(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Christophe Hansen (A9-0241/2020)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000077/2020), ktorú položili Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk a Eleonora Evi, v mene výboru ENVI, pre Radu: Vykonávanie právnych predpisov EÚ o vode (B9-0501/2020)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000078/2020), ktorú položili Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk a Eleonora Evi, v mene výboru ENVI, pre Komisiu: Vykonávanie právnych predpisov EÚ o vode (B9-0502/2020)

Christophe Hansen uviedol odporúčanie do druhého čítania.

Sara Cerdas rozvinula otázky.

V rozprave vystúpili: Michael Roth (úradujúci predseda Rady) a Janusz Wojciechowski (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Pernille Weiss v mene skupiny PPE, Jytte Guteland v mene skupiny S&D, Ulrike Müller v mene skupiny Renew, Simona Baldassarre v mene skupiny ID, Sven Giegold v mene skupiny Verts/ALE, Beata Mazurek v mene skupiny ECR, Idoia Villanueva Ruiz v mene skupiny GUE/NGL, Kostas Papadakis – nezaradený poslanec, Michal Wiezik, Simona Bonafè, Nicolae Ştefănuță, Aurélia Beigneux, Bas Eickhout, Beata Kempa, Malin Björk, Mislav Kolakušić, Maria Spyraki, Tiemo Wölken, Jan Huitema, Marco Dreosto, Benoît Biteau, Anna Zalewska, Radan Kanev, César Luena a Martin Hojsík.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Georg Mayer, Sylwia Spurek a Milan Brglez.

V rozprave vystúpili: Janusz Wojciechowski a Michael Roth.

Návrh uznesenia predložený na základe článku 136 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk a Eleonora Evi, v mene výboru ENVI, o vykonávaní právnych predpisov EÚ o vode ([2020/2613(RSP)]) (B9-0401/2020).

Rozprava sa skončila.

Predseda oznámil, že nebol predložený žiadny návrh na zamietnutie ani žiadny pozmeňujúci návrh v súlade s článkami 67 a 68 rokovacieho poriadku, pokiaľ ide o pozíciu Rady v prvom čítaní (06230/3/2020 – C9-0354/2020 – 2017/0332(COD)).

Akt je teda považovaný za prijatý (P9_TA(2020)0344).
(Príloha "Výsledky hlasovania" zo 14., 15., 16., 17. a 18. decembra 2020, bod 7)

Návrh uznesenia B9-0401/2020.

Hlasovanie: bod 2 zápisnice zo dňa 17.12.2020 (pozmeňujúce návrhy); bod 15 zápisnice zo dňa 17.12.2020 (záverečné hlasovanie).

Posledná úprava: 20. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia