Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2019/0254(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0101/2020

Esitatud tekstid :

A9-0101/2020

Arutelud :

PV 15/12/2020 - 4
PV 15/12/2020 - 6
CRE 15/12/2020 - 4
CRE 15/12/2020 - 6

Hääletused :

PV 15/12/2020 - 9
PV 16/12/2020 - 2

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0354

Protokoll
XML 3k
Teisipäev, 15. detsember 2020 - Brüssel

4. EAFRD ja EAGFi 2021. ja 2022. aasta toetusi käsitlevad üleminekusätted ***I (arutelu)
Istungi stenogramm

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse teatavad üleminekusätted Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) ja Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) toetuse kohta 2021. aastal ning muudetakse määrusi (EL) nr 228/2013, (EL) nr 229/2013 ja (EL) nr 1308/2013 seoses 2021. aastal eraldatavate vahendite ja nende jaotusega, samuti määrusi (EL) nr 1305/2013, (EL) nr 1306/2013 ja (EL) nr 1307/2013 seoses nende vahendite ja taotlusega 2021. aastal [COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Elsi Katainen (A9-0101/2020)

Elsi Katainen tutvustas raportit.

Sõna võttis Janusz Wojciechowski (komisjoni liige).

Sõna võtsid Herbert Dorfmann (REGI-komisjoni arvamuse koostaja), Álvaro Amaro fraktsiooni PPE nimel, Paolo De Castro fraktsiooni S&D nimel, Ulrike Müller fraktsiooni Renew nimel, Gilles Lebreton fraktsiooni ID nimel, Sylwia Spurek fraktsiooni Verts/ALE nimel, Mazaly Aguilar fraktsiooni ECR nimel, Petros Kokkalis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Dino Giarrusso (fraktsioonilise kuuluvuseta), Norbert Lins, Clara Aguilera, Jérémy Decerle, Maxette Pirbakas ja Zbigniew Kuźmiuk.

(Arutelu jätk: 15.12.2020 protokollipunkt 6)

Viimane päevakajastamine: 20. august 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika